Erhvervsprofil

Vin & Vin Aalborg ApS

Vi har et stort udvalg af vin, som strækker sig fra klassiske fransk og italienske vine, og til mere ukendte vinlande som Uruguay og Mexico. Vi lægger stor vægt på kvalitet, og har derfor kun valgt det bedste .
Vi har også et bredt sortiment inden for spiritus, Aalborgs største udvalg af single malt whisky, der udover rom og cognac, der er mulighed for at smage!
Der er også mulighed for at købe nogle spændende delikatesser, som f.eks. vores frisk malet kaffe, chokolade, oliven olie, foie gras m.m.
I er velkommen til at kigge ind forbi butikken 🙂

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Vin & Vin Aalborg ApS
Adresse
Vestre Alle 2 st
Postnr.
9000
By
Aalborg
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
70208302
E-mailadresse
aalborg@vinogvin.dk
Website
Ingen data fundet.
CVR-nr.
36024151
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger
Primær Kontaktperson
Martin Nørgaard Andersen
Titel 1
Data ikke fundet.
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
26-06-2014
Antal ansatte Cvr-nr.
4
Overført resultat (1.000 kr)
1013
Likvider (1.000 kr)
1105
Egenkapital (1.000 kr)
2209
Ansatte
4
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Vin & Vin Aalborg ApS
Adresse
Vestre Alle 2 st
Postnr.
9000
By
Aalborg
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Data ikke fundet.
C/O
Data ikke fundet.
Telefonnummer
70208302
Fax
Data ikke fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
aalborg@vinogvin.dk
Website
Ingen data fundet.
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
36024151
P-nr.
1019509849
Antal ansatte Cvr-nr.
4
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
7
Etableringsdato
26-06-2014
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
ja
Unik ID
203083099
Branchekode primær
472900
Branchebetegnelse primær
Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger
Branchekode sekundær 1
Data ikke fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Data ikke fundet.
Branchekode sekundær 2
Data ikke fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Data ikke fundet.
Branchekode sekundær 3
Data ikke fundet.
Revisor 1
Redmark, Godkendt Revisionspartnerselskab
Bankforbindelser 1
Data ikke fundet.
Bankforbindelser 2
Data ikke fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af en direktør.
Ejere (virksomheder) 1
Rst Kamstrup Holding ApS
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Grosserer Andersen Holding ApS
Ejere land (virksomheder) 2
Danmark
Ejere (virksomheder) 3
Data ikke fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Data ikke fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Data ikke fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Data ikke fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Data ikke fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Data ikke fundet.
Primær Kontaktperson
Martin Nørgaard Andersen
Funktionsområde 2
Data ikke fundet.
Titel 2
Data ikke fundet.
Kontaktperson 2
Data ikke fundet.
Funktionsområde 3
Data ikke fundet.
Titel 3
Data ikke fundet.
Kontaktperson 3
Data ikke fundet.
Funktionsområde 3
Data ikke fundet.
Titel 3
Data ikke fundet.
Kontaktperson 3
Data ikke fundet.
Funktionsområde 4
Data ikke fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
1967
Vareforbrug (1.000 kr)
Data ikke fundet.
EBITDA (1.000 kr)
644
Primært Resultat (1.000 kr)
607
Afskrivninger (1.000 kr)
-37
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
1360
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
604
Årets nettoresultat (1.000 kr)
471
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
471
Skat af årets resultat (1.000 kr)
-133
Finans indtægter (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Finans udgifter (1.000 kr)
-10
Overført resultat (1.000 kr)
1013
Ordinært resultat (1.000 kr)
604
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
59
Udskudt skat (1.000 kr)
63
Regnskabsanmærkning
UDGE
Anlægsaktiver (1.000 kr)
1100
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
5440
Varebeholdning (1.000 kr)
3345
Varedebitorer (1.000 kr)
555
Likvider (1.000 kr)
1105
Goodwill (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
783
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
317
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
30
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
784
Egenkapital (1.000 kr)
2209
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
63
Langfristet gæld (1.000 kr)
35
Kortfristet gæld (1.000 kr)
4233
Selskabskapital (1.000 kr)
67
Balance (1.000 kr)
6540
Varekreditorer (1.000 kr)
2878
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Udbytte (1.000 kr)
471
Udbytte i alt (1.000 kr)
471
Foreslået udbytte (1.000 kr)
471
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
-1323
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
657
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
100.00
Dækningsgrad (%)
Data ikke fundet.
Overskudsgrad (%)
Data ikke fundet.
Kapacitetsgrad (%)
1.45
Afkastningsgrad (%)
9.28
Likviditetsgrad (%)
128.51
Soliditetsgrad (%)
33.78
Egenkapital forrentning (%)
21.32
Vækstrate (%)
-2,96
Dato for regnskabsafslutning
31-12-2021
Dato for regnskabsudgivelse
02-05-2022
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Data ikke fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Data ikke fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Data ikke fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
30.86
Varedebitors kredittid
Data ikke fundet.
Varekreditors skyldtid
Data ikke fundet.
Indre værdi (%)
3297
Ansatte
4
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
607
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
118
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
492
Åbningstider
Mandag:
09:30 - 17:30
Tirsdag:
09:30 - 17:30
Onsdag:
09:30 - 17:30
Torsdag:
09:30 - 17:30
Fredag:
09:30 - 18:00
Lørdag:
09:30 - 13:30
Søndag:
Lukket
Kort
Sektion & Kategori
Sektion:
Butiksliv
Bydel:
Hasseris
Kontakt
Ingen hjemmeside fundet.
Sociale medier
Artikler
4