Virksomhed

Victor Holding ApS

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Victor Holding ApS
Adresse
Elisabethsvej 6
Postnr.
9000
By
Aalborg
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
Ingen data fundet.
E-mailadresse
af@agitomedical.com
Website
Ingen data fundet.
CVR-nr.
30173597
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Finansielle holdingselskaber
Primær Kontaktperson
Anders Fage Jensen
Titel 1
Ingen data fundet.
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
20-12-2006
Antal ansatte Cvr-nr.
Ingen data fundet.
Overført resultat (1.000 kr)
78926
Likvider (1.000 kr)
162
Egenkapital (1.000 kr)
102291
Ansatte
Ingen data fundet.
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Victor Holding ApS
Adresse
Elisabethsvej 6
Postnr.
9000
By
Aalborg
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Ingen data fundet.
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
Ingen data fundet.
Fax
Ingen data fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
af@agitomedical.com
Website
Ingen data fundet.
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
30173597
P-nr.
1012874436
Antal ansatte Cvr-nr.
Ingen data fundet.
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
Ingen data fundet.
Etableringsdato
20-12-2006
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
ja
Unik ID
202210931
Branchekode primær
642010
Branchebetegnelse primær
Finansielle holdingselskaber
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Partner Revision. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Bankforbindelser 1
Sydbank A/S
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af en direktør.
Ejere (virksomheder) 1
Anders Fage Jensen
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Fage Group ApS
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Ingen data fundet.
Primær Kontaktperson
Anders Fage Jensen
Funktionsområde 2
Indkøb
Titel 2
Ingen data fundet.
Kontaktperson 2
Anders Fage Jensen
Funktionsområde 3
IT, EDB, teknik
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Anders Fage Jensen
Funktionsområde 3
IT, EDB, teknik
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Anders Fage Jensen
Funktionsområde 4
Marketing, information
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
-1096
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
-1096
Primært Resultat (1.000 kr)
-1168
Afskrivninger (1.000 kr)
-72
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
72
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
16910
Årets nettoresultat (1.000 kr)
14554
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
14554
Skat af årets resultat (1.000 kr)
-2356
Finans indtægter (1.000 kr)
12051
Finans udgifter (1.000 kr)
-261
Overført resultat (1.000 kr)
78926
Ordinært resultat (1.000 kr)
16910
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
2234
Udskudt skat (1.000 kr)
10
Regnskabsanmærkning
Ingen data fundet.
Anlægsaktiver (1.000 kr)
53772
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
60645
Varebeholdning (1.000 kr)
288
Varedebitorer (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Likvider (1.000 kr)
162
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
2189
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
51583
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
2189
Egenkapital (1.000 kr)
102291
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
10
Langfristet gæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld (1.000 kr)
12116
Selskabskapital (1.000 kr)
125
Balance (1.000 kr)
114417
Varekreditorer (1.000 kr)
12
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
10000
Udbytte i alt (1.000 kr)
10000
Foreslået udbytte (1.000 kr)
10000
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
8511
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
38168
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
2435
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
1355
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
68.71
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
-15.22
Afkastningsgrad (%)
-1.02
Likviditetsgrad (%)
500.54
Soliditetsgrad (%)
89.40
Egenkapital forrentning (%)
14.23
Vækstrate (%)
-3231,43
Dato for regnskabsafslutning
31-12-2021
Dato for regnskabsudgivelse
27-04-2022
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
100.00
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
81833
Ansatte
Ingen data fundet.
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
-1168
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Erhvervsliv
Bydel:
Vestbyen

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Ingen hjemmeside fundet.
Intet telefonnummer fundet.
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
0