Virksomhed

Tejg ApS

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Tejg ApS
Adresse
Porsvej 2 1
Postnr.
9000
By
Aalborg
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
22394796
E-mailadresse
b@tejg.dk
Website
www.kroghtejg.dk
CVR-nr.
33639201
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Kommunikationsdesign og grafisk design
Primær Kontaktperson
Bodil Tejg Krunderup
Titel 1
Ingen data fundet.
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
28-04-2011
Antal ansatte Cvr-nr.
1
Overført resultat (1.000 kr)
308
Likvider (1.000 kr)
128
Egenkapital (1.000 kr)
388
Ansatte
1
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Tejg ApS
Adresse
Porsvej 2 1
Postnr.
9000
By
Aalborg
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Ingen data fundet.
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
22394796
Fax
Ingen data fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
b@tejg.dk
Website
www.kroghtejg.dk
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
33639201
P-nr.
1016822228
Antal ansatte Cvr-nr.
1
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
1
Etableringsdato
28-04-2011
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
ja
Unik ID
202780893
Branchekode primær
741020
Branchebetegnelse primær
Kommunikationsdesign og grafisk design
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 1
Spar Nord Bank A/S
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af direktionen.
Ejere (virksomheder) 1
Bodil Tejg Krunderup
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Ingen data fundet.
Primær Kontaktperson
Bodil Tejg Krunderup
Funktionsområde 2
Ingen data fundet.
Titel 2
Ingen data fundet.
Kontaktperson 2
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 4
Ingen data fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
660
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
110
Primært Resultat (1.000 kr)
104
Afskrivninger (1.000 kr)
-6
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
556
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
100
Årets nettoresultat (1.000 kr)
77
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
77
Skat af årets resultat (1.000 kr)
-23
Finans indtægter (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans udgifter (1.000 kr)
-4
Overført resultat (1.000 kr)
308
Ordinært resultat (1.000 kr)
100
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udskudt skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Regnskabsanmærkning
ASON,NOAU
Anlægsaktiver (1.000 kr)
269
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
310
Varebeholdning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Varedebitorer (1.000 kr)
139
Likvider (1.000 kr)
128
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
5
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
264
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
2
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
5
Egenkapital (1.000 kr)
388
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld (1.000 kr)
190
Selskabskapital (1.000 kr)
80
Balance (1.000 kr)
579
Varekreditorer (1.000 kr)
14
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
29
Udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte i alt (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Foreslået udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
-550
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
Ingen data fundet.
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
1.19
Afkastningsgrad (%)
17.96
Likviditetsgrad (%)
163.16
Soliditetsgrad (%)
67.01
Egenkapital forrentning (%)
19.85
Vækstrate (%)
19,57
Dato for regnskabsafslutning
31-12-2021
Dato for regnskabsudgivelse
29-04-2022
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
15.76
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
485
Ansatte
1
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
104
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
77
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
660
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Erhvervsliv
Bydel:
Hasseris

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
1