Erhvervsprofil

RETRO Bar – Natklub

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.
Virksomhedsinformation
Firmanavn
RETRO Bar – Natklub
Adresse
Ved Stranden 9
Postnr.
9000
By
Aalborg
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
53 83 84 20
E-mailadresse
info@retroaalborg.dk
Website
https://retroaalborg.dk/
CVR-nr.
28328788
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Restauranter
Primær Kontaktperson
Søren Als Christiansen
Titel 1
Direktør
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
19-01-2005
Antal ansatte Cvr-nr.
1
Overført resultat (1.000 kr)
308
Likvider (1.000 kr)
158
Egenkapital (1.000 kr)
433
Ansatte
1
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
RETRO Bar – Natklub
Adresse
Ved Stranden 9
Postnr.
9000
By
Aalborg
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Data ikke fundet.
C/O
Søren Als
Telefonnummer
53 83 84 20
Fax
Data ikke fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
info@retroaalborg.dk
Website
https://retroaalborg.dk/
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
28328788
P-nr.
Ingen data fundet.
Antal ansatte Cvr-nr.
1
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
Data ikke fundet.
Etableringsdato
19-01-2005
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
ja
Unik ID
102004002
Branchekode primær
561010
Branchebetegnelse primær
Restauranter
Branchekode sekundær 1
Data ikke fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Data ikke fundet.
Branchekode sekundær 2
Data ikke fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Data ikke fundet.
Branchekode sekundær 3
Data ikke fundet.
Revisor 1
Data ikke fundet.
Bankforbindelser 1
Data ikke fundet.
Bankforbindelser 2
Data ikke fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Virksomheden tegnes af direktør.
Ejere (virksomheder) 1
Søren Als Holding ApS
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Data ikke fundet.
Ejere land (virksomheder) 2
Data ikke fundet.
Ejere (virksomheder) 3
Data ikke fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Data ikke fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Data ikke fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Data ikke fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Data ikke fundet.
Antal aktive filialer
1
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Direktør
Primær Kontaktperson
Søren Als Christiansen
Funktionsområde 2
Data ikke fundet.
Titel 2
Data ikke fundet.
Kontaktperson 2
Data ikke fundet.
Funktionsområde 3
Data ikke fundet.
Titel 3
Data ikke fundet.
Kontaktperson 3
Data ikke fundet.
Funktionsområde 3
Data ikke fundet.
Titel 3
Data ikke fundet.
Kontaktperson 3
Data ikke fundet.
Funktionsområde 4
Data ikke fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
122
Vareforbrug (1.000 kr)
Data ikke fundet.
EBITDA (1.000 kr)
49
Primært Resultat (1.000 kr)
47
Afskrivninger (1.000 kr)
-2
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
75
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
43
Årets nettoresultat (1.000 kr)
31
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
31
Skat af årets resultat (1.000 kr)
-11
Finans indtægter (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Finans udgifter (1.000 kr)
-4
Overført resultat (1.000 kr)
308
Ordinært resultat (1.000 kr)
43
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
37
Udskudt skat (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Regnskabsanmærkning
NOAU
Anlægsaktiver (1.000 kr)
86
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
551
Varebeholdning (1.000 kr)
51
Varedebitorer (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Likvider (1.000 kr)
158
Goodwill (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
22
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
64
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
22
Egenkapital (1.000 kr)
433
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Langfristet gæld (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Kortfristet gæld (1.000 kr)
204
Selskabskapital (1.000 kr)
125
Balance (1.000 kr)
637
Varekreditorer (1.000 kr)
14
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Udbytte (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Udbytte i alt (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Foreslået udbytte (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
-74
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
211
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
Data ikke fundet.
Dækningsgrad (%)
Data ikke fundet.
Overskudsgrad (%)
Data ikke fundet.
Kapacitetsgrad (%)
1.63
Afkastningsgrad (%)
29.51
Likviditetsgrad (%)
270.10
Soliditetsgrad (%)
67.97
Egenkapital forrentning (%)
28.64
Vækstrate (%)
-57,49
Dato for regnskabsafslutning
31-12-2021
Dato for regnskabsudgivelse
10-05-2022
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Data ikke fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Data ikke fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Data ikke fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
38.52
Varedebitors kredittid
Data ikke fundet.
Varekreditors skyldtid
Data ikke fundet.
Indre værdi (%)
346
Ansatte
1
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
47
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
124
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
488
Åbningstider
Mandag:
Lukket
Tirsdag:
Lukket
Onsdag:
Lukket
Torsdag:
Lukket
Fredag:
21:00 - 05:00
Lørdag:
21:00 - 05:00
Søndag:
Lukket
Kort
Sektion & Kategori
Sektion:
GastroLIV
Bydel:
Vestbyen
Kontakt
Ingen hjemmeside fundet.
Sociale medier
Artikler
16