Erhvervsprofil

Restaurant Prinses Juliana A/S

Om vores restaurant
Prinses Juliana flyder midt i Nordjyllands hovedstad, hvor havnefrontens moderne arkitektoniske bygningsværker møder de klassiske gamle bygninger fra den vestlige bydel. Kajpladsen er central ved Vestre Havnepromenade.

Vi byder gæsterne indenfor i en afslappet og maritim atmosfære. Mahognigulve, messingbeslag og et blidt bølgeskvulp giver en autentisk stemning. Skibet er indrettet i flere niveauer med åbent kig til nederste dæk og et åbent styrehus. Det giver vores gæster en fantastisk udsigt, der skifter med årstiden.

Mad er vores passion, og det kommer til udtryk i vores mad, der er lavet fra bunden. Derfor vælger vi råvarer med omhu og fokuserer på produkter fra de nordjyske egne og grøntsager fra egen dyrkning, som indgår i menuen, der sammensættes efter årstiden.

Historie

Prinses Juliana er internationalt kendt som en flydende spiserestaurant. Skibet er et stykke velbevaret europæisk kulturarv og en sjælden oplevelse for alle sanser.

Prinses Juliana er et gammelt skoleskib fra 1931. Det er bygget af det hollandske skibsværft N. V. Scheepswerf Gideon og bestod sin søprøve i august samme år, navngivet Prinses Juliana efter Hendes Kongelige Højhed Prinses Juliana af Holland.

Skibet kom under dansk flag i 1991 og lå til kaj i Sæby Havn. I 1993 blev det bugseret til Aalborg Havn, hvor det siden har haft fast adresse.

I 2006 gennemgik skibet en omfattende renovering og nyindretning. Den blev foretaget af det specialiserede danske værftssamarbejde Shipstop Net i Frederikshavn og Danish Interior A/S i Aalborg.

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Restaurant Prinses Juliana A/S
Adresse
Vestre Havnepromenade 2
Postnr.
9000
By
Aalborg
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
98115566
E-mailadresse
mail@prinsesjuliana.dk
Website
https://prinsesjuliana.dk/
CVR-nr.
82863028
Virksomhedsform
Aktieselskab
Branchebetegnelse primær
Restauranter
Primær Kontaktperson
Data ikke fundet.
Titel 1
Data ikke fundet.
Funktionsområde 1
Data ikke fundet.
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
11-01-2013
Antal ansatte Cvr-nr.
19
Overført resultat (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Likvider (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Egenkapital (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Ansatte
Data ikke fundet.
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Restaurant Prinses Juliana A/S
Adresse
Vestre Havnepromenade 2
Postnr.
9000
By
Aalborg
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Data ikke fundet.
C/O
Hasseris Gruppen A/S
Telefonnummer
98115566
Fax
Data ikke fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
mail@prinsesjuliana.dk
Website
https://prinsesjuliana.dk/
Hovedselskab
nej
CVR-nr.
82863028
P-nr.
1018186396
Antal ansatte Cvr-nr.
19
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
35
Etableringsdato
11-01-2013
Virksomhedsform
Aktieselskab
Reklamer - Nej Tak
nej
Unik ID
202925396
Branchekode primær
561010
Branchebetegnelse primær
Restauranter
Branchekode sekundær 1
Data ikke fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Data ikke fundet.
Branchekode sekundær 2
Data ikke fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Data ikke fundet.
Branchekode sekundær 3
Data ikke fundet.
Revisor 1
Data ikke fundet.
Bankforbindelser 1
Data ikke fundet.
Bankforbindelser 2
Data ikke fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Data ikke fundet.
Ejere (virksomheder) 1
Data ikke fundet.
Ejere land (virksomheder) 1
Data ikke fundet.
Ejere (virksomheder) 2
Data ikke fundet.
Ejere land (virksomheder) 2
Data ikke fundet.
Ejere (virksomheder) 3
Data ikke fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Data ikke fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Data ikke fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Data ikke fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Data ikke fundet.
Antal aktive filialer
Data ikke fundet.
Antal inaktive filialer
Data ikke fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Data ikke fundet.
Titel 1
Data ikke fundet.
Primær Kontaktperson
Data ikke fundet.
Funktionsområde 2
Data ikke fundet.
Titel 2
Data ikke fundet.
Kontaktperson 2
Data ikke fundet.
Funktionsområde 3
Data ikke fundet.
Titel 3
Data ikke fundet.
Kontaktperson 3
Data ikke fundet.
Funktionsområde 3
Data ikke fundet.
Titel 3
Data ikke fundet.
Kontaktperson 3
Data ikke fundet.
Funktionsområde 4
Data ikke fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Vareforbrug (1.000 kr)
Data ikke fundet.
EBITDA (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Afskrivninger (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Årets nettoresultat (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Skat af årets resultat (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Finans indtægter (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Finans udgifter (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Overført resultat (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Ordinært resultat (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Udskudt skat (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Regnskabsanmærkning
Data ikke fundet.
Anlægsaktiver (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Varebeholdning (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Varedebitorer (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Likvider (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Goodwill (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Egenkapital (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Langfristet gæld (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Kortfristet gæld (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Selskabskapital (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Balance (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Varekreditorer (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Udbytte (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Udbytte i alt (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Foreslået udbytte (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
Data ikke fundet.
Dækningsgrad (%)
Data ikke fundet.
Overskudsgrad (%)
Data ikke fundet.
Kapacitetsgrad (%)
Data ikke fundet.
Afkastningsgrad (%)
Data ikke fundet.
Likviditetsgrad (%)
Data ikke fundet.
Soliditetsgrad (%)
Data ikke fundet.
Egenkapital forrentning (%)
Data ikke fundet.
Vækstrate (%)
Data ikke fundet.
Dato for regnskabsafslutning
Data ikke fundet.
Dato for regnskabsudgivelse
Data ikke fundet.
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Data ikke fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Data ikke fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Data ikke fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
Data ikke fundet.
Varedebitors kredittid
Data ikke fundet.
Varekreditors skyldtid
Data ikke fundet.
Indre værdi (%)
Data ikke fundet.
Ansatte
Data ikke fundet.
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
Data ikke fundet.
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Åbningstider
Mandag:
17:30 - 21:00
Tirsdag:
17:30 - 21:00
Onsdag:
17:30 - 21:00
Torsdag:
17:30 - 21:00
Fredag:
17:30 - 22:00
Lørdag:
10:00 - 22:00
Søndag:
10:00 - 21:00
Kort
Sektion & Kategori
Sektion:
GastroLIV
Bydel:
Vestbyen
Kontakt
Sociale medier
Artikler
8