Virksomhed

Rederiet Aalborg I ApS

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Rederiet Aalborg I ApS
Adresse
Tagholm 15
Postnr.
9400
By
Nørresundby
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
Ingen data fundet.
E-mailadresse
Ingen data fundet.
Website
Ingen data fundet.
CVR-nr.
36946032
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Sø- og kysttransport af gods
Primær Kontaktperson
Henrik Holst Pedersen
Titel 1
Direktør
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
01-07-2015
Antal ansatte Cvr-nr.
21
Overført resultat (1.000 kr)
21144
Likvider (1.000 kr)
1905
Egenkapital (1.000 kr)
21332
Ansatte
21
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Rederiet Aalborg I ApS
Adresse
Tagholm 15
Postnr.
9400
By
Nørresundby
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Ingen data fundet.
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
Ingen data fundet.
Fax
Ingen data fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
Ingen data fundet.
Website
Ingen data fundet.
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
36946032
P-nr.
1020536442
Antal ansatte Cvr-nr.
21
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
22
Etableringsdato
01-07-2015
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
nej
Unik ID
203180883
Branchekode primær
502000
Branchebetegnelse primær
Sø- og kysttransport af gods
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Bankforbindelser 1
Nykredit Bank A/S
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af to direktører i forening.
Ejere (virksomheder) 1
Alba Tankers ApS
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Direktør
Primær Kontaktperson
Henrik Holst Pedersen
Funktionsområde 2
Direktion
Titel 2
Direktør
Kontaktperson 2
Jørgen Olesen
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 4
Ingen data fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
12287
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
6276
Primært Resultat (1.000 kr)
1515
Afskrivninger (1.000 kr)
-4761
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
10772
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
747
Årets nettoresultat (1.000 kr)
737
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
737
Skat af årets resultat (1.000 kr)
-10
Finans indtægter (1.000 kr)
27
Finans udgifter (1.000 kr)
-795
Overført resultat (1.000 kr)
21144
Ordinært resultat (1.000 kr)
747
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
9
Udskudt skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Regnskabsanmærkning
Ingen data fundet.
Anlægsaktiver (1.000 kr)
27132
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
5133
Varebeholdning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Varedebitorer (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Likvider (1.000 kr)
1905
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
27132
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
399
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
27132
Egenkapital (1.000 kr)
21332
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld (1.000 kr)
4334
Kortfristet gæld (1.000 kr)
6599
Selskabskapital (1.000 kr)
48
Balance (1.000 kr)
32265
Varekreditorer (1.000 kr)
2203
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte i alt (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Foreslået udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
-6011
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
4324
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
3201
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
2820
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
113
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
Ingen data fundet.
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
1.14
Afkastningsgrad (%)
4.70
Likviditetsgrad (%)
77.79
Soliditetsgrad (%)
66.12
Egenkapital forrentning (%)
3.45
Vækstrate (%)
5,00
Dato for regnskabsafslutning
30-09-2021
Dato for regnskabsudgivelse
17-01-2022
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
12.33
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
44058
Ansatte
21
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
1515
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
35
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
585
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Erhvervsliv

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Ingen hjemmeside fundet.
Ingen E-mail fundet.
Intet telefonnummer fundet.
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
1