Virksomhed

Ping IT A/S

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Ping IT A/S
Adresse
Vandmanden 24
Postnr.
9200
By
Aalborg SV
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
98154777
E-mailadresse
info@pingit.dk
Website
www.pingit.dk
CVR-nr.
34471967
Virksomhedsform
Aktieselskab
Branchebetegnelse primær
Engroshandel med computere, ydre enheder og software
Primær Kontaktperson
Flemming Rasmussen
Titel 1
Ingen data fundet.
Funktionsområde 1
Bestyrelse
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
10-04-2012
Antal ansatte Cvr-nr.
19
Overført resultat (1.000 kr)
4100
Likvider (1.000 kr)
3420
Egenkapital (1.000 kr)
8600
Ansatte
19
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Ping IT A/S
Adresse
Vandmanden 24
Postnr.
9200
By
Aalborg SV
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Ingen data fundet.
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
98154777
Fax
Ingen data fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
info@pingit.dk
Website
www.pingit.dk
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
34471967
P-nr.
1017595810
Antal ansatte Cvr-nr.
19
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
23
Etableringsdato
10-04-2012
Virksomhedsform
Aktieselskab
Reklamer - Nej Tak
nej
Unik ID
202861404
Branchekode primær
465100
Branchebetegnelse primær
Engroshandel med computere, ydre enheder og software
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Bankforbindelser 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af de to direktører i forening.
Ejere (virksomheder) 1
Ping IT Holding ApS
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Bestyrelse
Titel 1
Ingen data fundet.
Primær Kontaktperson
Flemming Rasmussen
Funktionsområde 2
Bestyrelse
Titel 2
Ingen data fundet.
Kontaktperson 2
Jesper Villadsen
Funktionsområde 3
Bestyrelse
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Martin Østergaard Christensen
Funktionsområde 3
Bestyrelse
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Martin Østergaard Christensen
Funktionsområde 4
Bestyrelse
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
14917
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
5605
Primært Resultat (1.000 kr)
5592
Afskrivninger (1.000 kr)
-13
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
9325
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
5537
Årets nettoresultat (1.000 kr)
4311
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
4311
Skat af årets resultat (1.000 kr)
-1225
Finans indtægter (1.000 kr)
55
Finans udgifter (1.000 kr)
-111
Overført resultat (1.000 kr)
4100
Ordinært resultat (1.000 kr)
5537
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
1217
Udskudt skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Regnskabsanmærkning
LEAS
Anlægsaktiver (1.000 kr)
212
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
12622
Varebeholdning (1.000 kr)
3303
Varedebitorer (1.000 kr)
5508
Likvider (1.000 kr)
3420
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
212
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Egenkapital (1.000 kr)
8600
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld (1.000 kr)
4234
Selskabskapital (1.000 kr)
500
Balance (1.000 kr)
12834
Varekreditorer (1.000 kr)
1908
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
4000
Udbytte i alt (1.000 kr)
4000
Foreslået udbytte (1.000 kr)
4000
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
-9312
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
99
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
149
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
92.79
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
1.60
Afkastningsgrad (%)
43.57
Likviditetsgrad (%)
298.11
Soliditetsgrad (%)
67.01
Egenkapital forrentning (%)
50.13
Vækstrate (%)
37,32
Dato for regnskabsafslutning
31-12-2021
Dato for regnskabsudgivelse
18-03-2022
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
37.49
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
1720
Ansatte
19
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
5592
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
227
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
785
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Erhvervsliv
Bydel:
Skalborg

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
1