Virksomhed

Nr Staal ApS

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Nr Staal ApS
Adresse
Aurikelvej 1
Postnr.
9310
By
Vodskov
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
Ingen data fundet.
E-mailadresse
Ingen data fundet.
Website
Ingen data fundet.
CVR-nr.
32324665
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Bygning af skibe og flydende materiel
Primær Kontaktperson
Jacob Nielsen
Titel 1
Direktør
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
26-07-2012
Antal ansatte Cvr-nr.
2
Overført resultat (1.000 kr)
9990
Likvider (1.000 kr)
761
Egenkapital (1.000 kr)
10070
Ansatte
2
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Nr Staal ApS
Adresse
Aurikelvej 1
Postnr.
9310
By
Vodskov
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Ingen data fundet.
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
Ingen data fundet.
Fax
Ingen data fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
Ingen data fundet.
Website
Ingen data fundet.
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
32324665
P-nr.
1017827940
Antal ansatte Cvr-nr.
2
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
2
Etableringsdato
26-07-2012
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
nej
Unik ID
202885835
Branchekode primær
301100
Branchebetegnelse primær
Bygning af skibe og flydende materiel
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Revisorgården Godkendte Revisorer A/S
Bankforbindelser 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af to direktører i fællesskab.
Ejere (virksomheder) 1
Mrjn Holding ApS
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Direktør
Primær Kontaktperson
Jacob Nielsen
Funktionsområde 2
Direktion
Titel 2
Direktør
Kontaktperson 2
Michael Riis
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 4
Ingen data fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
4453
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
2179
Afskrivninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
2274
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
3361
Årets nettoresultat (1.000 kr)
2618
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
2618
Skat af årets resultat (1.000 kr)
-743
Finans indtægter (1.000 kr)
1196
Finans udgifter (1.000 kr)
-14
Overført resultat (1.000 kr)
9990
Ordinært resultat (1.000 kr)
3361
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
668
Udskudt skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Regnskabsanmærkning
Ingen data fundet.
Anlægsaktiver (1.000 kr)
22
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
19597
Varebeholdning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Varedebitorer (1.000 kr)
3475
Likvider (1.000 kr)
761
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
22
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Egenkapital (1.000 kr)
10070
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld (1.000 kr)
9549
Selskabskapital (1.000 kr)
80
Balance (1.000 kr)
19619
Varekreditorer (1.000 kr)
42
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte i alt (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Foreslået udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
-2274
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
Ingen data fundet.
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
1.96
Afkastningsgrad (%)
11.11
Likviditetsgrad (%)
205.23
Soliditetsgrad (%)
51.33
Egenkapital forrentning (%)
26.00
Vækstrate (%)
63,89
Dato for regnskabsafslutning
31-12-2021
Dato for regnskabsudgivelse
05-04-2022
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
48.93
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
12588
Ansatte
2
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
2179
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
1309
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
2227
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Erhvervsliv
Bydel:
Vodskov

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Ingen hjemmeside fundet.
Ingen E-mail fundet.
Intet telefonnummer fundet.
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
1