Virksomhed

Murermester Jimmy Pedersen Holding ApS

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Murermester Jimmy Pedersen Holding ApS
Adresse
Dybdalvej 11
Postnr.
9280
By
Storvorde
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
30594027
E-mailadresse
mail@mmjp.dk
Website
www.mmjp.dk
CVR-nr.
29806780
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Ikke-finansielle holdingselskaber
Primær Kontaktperson
Jimmy Brian Pedersen
Titel 1
Ingen data fundet.
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
01-01-2007
Antal ansatte Cvr-nr.
Ingen data fundet.
Overført resultat (1.000 kr)
-663
Likvider (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Egenkapital (1.000 kr)
1012
Ansatte
Ingen data fundet.
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Murermester Jimmy Pedersen Holding ApS
Adresse
Dybdalvej 11
Postnr.
9280
By
Storvorde
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Gudumholm
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
30594027
Fax
Ingen data fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
mail@mmjp.dk
Website
www.mmjp.dk
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
29806780
P-nr.
1012889816
Antal ansatte Cvr-nr.
Ingen data fundet.
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
Ingen data fundet.
Etableringsdato
01-01-2007
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
ja
Unik ID
202207258
Branchekode primær
642020
Branchebetegnelse primær
Ikke-finansielle holdingselskaber
Branchekode sekundær 1
773200
Branchebetegnelse sekundær 1
Udlejning og leasing af entreprenørmateriel
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Tal & Tanker Nord
Bankforbindelser 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af en direktør
Ejere (virksomheder) 1
Jimmy Brian Pedersen
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ejp ApS
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ejp Kloak, Jord og Beton ApS
Datterselskaber (virksomheder) 3
Danmark
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Ingen data fundet.
Primær Kontaktperson
Jimmy Brian Pedersen
Funktionsområde 2
Ingen data fundet.
Titel 2
Ingen data fundet.
Kontaktperson 2
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 4
Ingen data fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
77
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
77
Primært Resultat (1.000 kr)
-244
Afskrivninger (1.000 kr)
-321
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
321
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
-80
Årets nettoresultat (1.000 kr)
-25
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
-25
Skat af årets resultat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans indtægter (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans udgifter (1.000 kr)
-17
Overført resultat (1.000 kr)
-663
Ordinært resultat (1.000 kr)
-80
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
53
Udskudt skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Regnskabsanmærkning
UDGE
Anlægsaktiver (1.000 kr)
2827
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
701
Varebeholdning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Varedebitorer (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Likvider (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
950
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
1878
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
950
Egenkapital (1.000 kr)
1012
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld (1.000 kr)
312
Kortfristet gæld (1.000 kr)
2205
Selskabskapital (1.000 kr)
125
Balance (1.000 kr)
3529
Varekreditorer (1.000 kr)
129
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte i alt (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Foreslået udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
312
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
36
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
551
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
1962
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
Ingen data fundet.
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
0.24
Afkastningsgrad (%)
-6.91
Likviditetsgrad (%)
31.79
Soliditetsgrad (%)
28.68
Egenkapital forrentning (%)
Ingen data fundet.
Vækstrate (%)
-71,48
Dato for regnskabsafslutning
31-12-2020
Dato for regnskabsudgivelse
01-07-2021
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
-100.00
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
810
Ansatte
Ingen data fundet.
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
-244
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Erhvervsliv
Bydel:
Storvorde

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
0