Virksomhed

Mogens Clausen & Co. ApS

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Mogens Clausen & Co. ApS
Adresse
Lufthavnsvej 10
Postnr.
9400
By
Nørresundby
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
98176371
E-mailadresse
meec@mail.dk
Website
www.mogensclausenogco.dk
CVR-nr.
15101784
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler
Primær Kontaktperson
Marie Egemark Clausen
Titel 1
Direktør
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
01-05-1991
Antal ansatte Cvr-nr.
4
Overført resultat (1.000 kr)
1407
Likvider (1.000 kr)
227
Egenkapital (1.000 kr)
1607
Ansatte
4
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Mogens Clausen & Co. ApS
Adresse
Lufthavnsvej 10
Postnr.
9400
By
Nørresundby
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Ingen data fundet.
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
98176371
Fax
98172132
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
meec@mail.dk
Website
www.mogensclausenogco.dk
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
15101784
P-nr.
1000860145
Antal ansatte Cvr-nr.
4
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
6
Etableringsdato
01-05-1991
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
nej
Unik ID
100520877
Branchekode primær
139220
Branchebetegnelse primær
Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 1
Nordjyske Bank A/S
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening.
Ejere (virksomheder) 1
Martin Egemark
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Ebert Holding ApS
Ejere land (virksomheder) 2
Danmark
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Direktør
Primær Kontaktperson
Marie Egemark Clausen
Funktionsområde 2
Ingen data fundet.
Titel 2
Ingen data fundet.
Kontaktperson 2
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 4
Ingen data fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
1010
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
-304
Primært Resultat (1.000 kr)
-516
Afskrivninger (1.000 kr)
-212
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
1526
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
-584
Årets nettoresultat (1.000 kr)
-455
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
-455
Skat af årets resultat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans indtægter (1.000 kr)
7
Finans udgifter (1.000 kr)
-74
Overført resultat (1.000 kr)
1407
Ordinært resultat (1.000 kr)
-584
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udskudt skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Regnskabsanmærkning
ASON,NOAU
Anlægsaktiver (1.000 kr)
2778
Grunde og bygninger (1.000 kr)
2693
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
854
Varebeholdning (1.000 kr)
234
Varedebitorer (1.000 kr)
194
Likvider (1.000 kr)
227
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
2778
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
14
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
85
Egenkapital (1.000 kr)
1607
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld (1.000 kr)
421
Kortfristet gæld (1.000 kr)
1604
Selskabskapital (1.000 kr)
200
Balance (1.000 kr)
3632
Varekreditorer (1.000 kr)
190
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
8
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte i alt (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Foreslået udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
-1314
Prioritetsgæld (1.000 kr)
232
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
189
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
17
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
53
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
279
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
Ingen data fundet.
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
0.66
Afkastningsgrad (%)
-14.21
Likviditetsgrad (%)
53.24
Soliditetsgrad (%)
44.25
Egenkapital forrentning (%)
Ingen data fundet.
Vækstrate (%)
-38,23
Dato for regnskabsafslutning
30-09-2021
Dato for regnskabsudgivelse
25-01-2022
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
-51.09
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
804
Ansatte
4
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
-516
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
-114
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
253
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Erhvervsliv

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
0