Virksomhed

Mc Invest 2018 ApS

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Mc Invest 2018 ApS
Adresse
Skibbrogade 3 3
Postnr.
9000
By
Aalborg
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
98775046
E-mailadresse
th@haugaardbraad.dk
Website
Ingen data fundet.
CVR-nr.
40035834
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Ikke-finansielle holdingselskaber
Primær Kontaktperson
Christine Debell Jacobsen
Titel 1
Direktør
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
20-11-2018
Antal ansatte Cvr-nr.
Ingen data fundet.
Overført resultat (1.000 kr)
-853
Likvider (1.000 kr)
3
Egenkapital (1.000 kr)
2109
Ansatte
Ingen data fundet.
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Mc Invest 2018 ApS
Adresse
Skibbrogade 3 3
Postnr.
9000
By
Aalborg
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Ingen data fundet.
C/O
Haugaard Braad EA
Telefonnummer
98775046
Fax
Ingen data fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
th@haugaardbraad.dk
Website
Ingen data fundet.
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
40035834
P-nr.
1024148226
Antal ansatte Cvr-nr.
Ingen data fundet.
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
Ingen data fundet.
Etableringsdato
20-11-2018
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
nej
Unik ID
204117479
Branchekode primær
642020
Branchebetegnelse primær
Ikke-finansielle holdingselskaber
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af den administrerende direktør.
Ejere (virksomheder) 1
Klitgaard Consulting ApS
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Cdj Invest ApS
Ejere land (virksomheder) 2
Danmark
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Direktør
Primær Kontaktperson
Christine Debell Jacobsen
Funktionsområde 2
Direktion
Titel 2
Administrerende direktør
Kontaktperson 2
Mikkel Klitgaard Jacobsen
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 4
Ingen data fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
-60
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
-60
Primært Resultat (1.000 kr)
-86
Afskrivninger (1.000 kr)
-26
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
26
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
-4675
Årets nettoresultat (1.000 kr)
-4472
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
-4472
Skat af årets resultat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans indtægter (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans udgifter (1.000 kr)
-857
Overført resultat (1.000 kr)
-853
Ordinært resultat (1.000 kr)
-4675
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udskudt skat (1.000 kr)
7
Regnskabsanmærkning
ASON,NOAU
Anlægsaktiver (1.000 kr)
29948
Grunde og bygninger (1.000 kr)
1099
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
16728
Varebeholdning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Varedebitorer (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Likvider (1.000 kr)
3
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
1099
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
28849
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
2
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Egenkapital (1.000 kr)
2109
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
7
Langfristet gæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld (1.000 kr)
44559
Selskabskapital (1.000 kr)
50
Balance (1.000 kr)
46676
Varekreditorer (1.000 kr)
39
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte i alt (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Foreslået udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
238
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
44463
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
Ingen data fundet.
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
-2.31
Afkastningsgrad (%)
-0.18
Likviditetsgrad (%)
37.54
Soliditetsgrad (%)
4.52
Egenkapital forrentning (%)
Ingen data fundet.
Vækstrate (%)
-650,00
Dato for regnskabsafslutning
30-09-2021
Dato for regnskabsudgivelse
20-01-2022
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
100.00
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
4218
Ansatte
Ingen data fundet.
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
-86
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Erhvervsliv
Bydel:
Vestbyen

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Ingen hjemmeside fundet.
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
1