Virksomhed

Lindhardt Ejendomsinvest ApS

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Lindhardt Ejendomsinvest ApS
Adresse
Aalborgvej 88
Postnr.
9280
By
Storvorde
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
Ingen data fundet.
E-mailadresse
Ingen data fundet.
Website
Ingen data fundet.
CVR-nr.
33752288
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
Primær Kontaktperson
Jeppe Sander Lindhardt
Titel 1
Direktør
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
30-05-2011
Antal ansatte Cvr-nr.
Ingen data fundet.
Overført resultat (1.000 kr)
2605
Likvider (1.000 kr)
8
Egenkapital (1.000 kr)
2685
Ansatte
Ingen data fundet.
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Lindhardt Ejendomsinvest ApS
Adresse
Aalborgvej 88
Postnr.
9280
By
Storvorde
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Mou
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
Ingen data fundet.
Fax
Ingen data fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
Ingen data fundet.
Website
Ingen data fundet.
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
33752288
P-nr.
1016898232
Antal ansatte Cvr-nr.
Ingen data fundet.
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
Ingen data fundet.
Etableringsdato
30-05-2011
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
nej
Unik ID
202788930
Branchekode primær
649900
Branchebetegnelse primær
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af direktøren
Ejere (virksomheder) 1
J. Lindhardt Holding ApS
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Direktør
Primær Kontaktperson
Jeppe Sander Lindhardt
Funktionsområde 2
Ingen data fundet.
Titel 2
Ingen data fundet.
Kontaktperson 2
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 4
Ingen data fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
470
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
470
Afskrivninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
404
Årets nettoresultat (1.000 kr)
313
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
313
Skat af årets resultat (1.000 kr)
-91
Finans indtægter (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans udgifter (1.000 kr)
-116
Overført resultat (1.000 kr)
2605
Ordinært resultat (1.000 kr)
404
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
80
Udskudt skat (1.000 kr)
510
Regnskabsanmærkning
ASON,NOAU
Anlægsaktiver (1.000 kr)
13904
Grunde og bygninger (1.000 kr)
13904
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
8
Varebeholdning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Varedebitorer (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Likvider (1.000 kr)
8
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
13904
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Egenkapital (1.000 kr)
2685
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
510
Langfristet gæld (1.000 kr)
7172
Kortfristet gæld (1.000 kr)
3545
Selskabskapital (1.000 kr)
80
Balance (1.000 kr)
13912
Varekreditorer (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte i alt (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Foreslået udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Prioritetsgæld (1.000 kr)
6422
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
750
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
275
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
35
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
800
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
Ingen data fundet.
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
Ingen data fundet.
Afkastningsgrad (%)
3.38
Likviditetsgrad (%)
0.23
Soliditetsgrad (%)
19.30
Egenkapital forrentning (%)
11.66
Vækstrate (%)
-2,89
Dato for regnskabsafslutning
30-09-2021
Dato for regnskabsudgivelse
04-03-2022
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
100.00
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
3356
Ansatte
Ingen data fundet.
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
470
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Erhvervsliv
Bydel:
Storvorde

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Ingen hjemmeside fundet.
Ingen E-mail fundet.
Intet telefonnummer fundet.
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
4