Virksomhed

Klinik For Fysioterapi Holbergsgade 13 (Autoriseret Fysioterapeut) ApS

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Klinik For Fysioterapi Holbergsgade 13 (Autoriseret Fysioterapeut) ApS
Adresse
Holbergsgade 13
Postnr.
9000
By
Aalborg
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
98132688
E-mailadresse
Ingen data fundet.
Website
https://fysioklinikken.dk/
CVR-nr.
27966640
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Fysio- og ergoterapeuter
Primær Kontaktperson
Jan Heinrich Andersen
Titel 1
Ingen data fundet.
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
19-06-2006
Antal ansatte Cvr-nr.
6
Overført resultat (1.000 kr)
3103
Likvider (1.000 kr)
3
Egenkapital (1.000 kr)
3553
Ansatte
6
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Klinik For Fysioterapi Holbergsgade 13 (Autoriseret Fysioterapeut) ApS
Adresse
Holbergsgade 13
Postnr.
9000
By
Aalborg
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Ingen data fundet.
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
98132688
Fax
Ingen data fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
Ingen data fundet.
Website
https://fysioklinikken.dk/
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
27966640
P-nr.
1012366740
Antal ansatte Cvr-nr.
6
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
6
Etableringsdato
19-06-2006
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
nej
Unik ID
202146480
Branchekode primær
869020
Branchebetegnelse primær
Fysio- og ergoterapeuter
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Bankforbindelser 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Ejere (virksomheder) 1
J. H. Invest ApS
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Ingen data fundet.
Primær Kontaktperson
Jan Heinrich Andersen
Funktionsområde 2
Ingen data fundet.
Titel 2
Ingen data fundet.
Kontaktperson 2
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 4
Ingen data fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
2882
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
795
Primært Resultat (1.000 kr)
332
Afskrivninger (1.000 kr)
-463
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
2550
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
383
Årets nettoresultat (1.000 kr)
297
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
297
Skat af årets resultat (1.000 kr)
-86
Finans indtægter (1.000 kr)
97
Finans udgifter (1.000 kr)
-46
Overført resultat (1.000 kr)
3103
Ordinært resultat (1.000 kr)
383
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
176
Udskudt skat (1.000 kr)
442
Regnskabsanmærkning
LEAS
Anlægsaktiver (1.000 kr)
2290
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
3401
Varebeholdning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Varedebitorer (1.000 kr)
346
Likvider (1.000 kr)
3
Goodwill (1.000 kr)
2000
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
2032
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
143
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
116
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
143
Egenkapital (1.000 kr)
3553
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
442
Langfristet gæld (1.000 kr)
139
Kortfristet gæld (1.000 kr)
1557
Selskabskapital (1.000 kr)
250
Balance (1.000 kr)
5692
Varekreditorer (1.000 kr)
99
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
200
Udbytte i alt (1.000 kr)
200
Foreslået udbytte (1.000 kr)
200
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
-2086
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
915
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
3021
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
67.34
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
1.13
Afkastningsgrad (%)
5.83
Likviditetsgrad (%)
218.43
Soliditetsgrad (%)
62.42
Egenkapital forrentning (%)
8.36
Vækstrate (%)
-18,73
Dato for regnskabsafslutning
31-12-2020
Dato for regnskabsudgivelse
02-07-2021
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
11.52
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
1421
Ansatte
6
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
332
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
50
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
480
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
SundhedsLIV
Bydel:
Vestbyen

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
1