Virksomhed

K/S Schillig

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
K/S Schillig
Adresse
Vesterbro 18
Postnr.
9000
By
Aalborg
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
70228880
E-mailadresse
Ingen data fundet.
Website
Ingen data fundet.
CVR-nr.
29930546
Virksomhedsform
Kommanditselskab
Branchebetegnelse primær
Administration af fast ejendom på kontraktbasis
Primær Kontaktperson
Kent Hoeg Sørensen
Titel 1
Ingen data fundet.
Funktionsområde 1
Bestyrelse
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
02-10-2006
Antal ansatte Cvr-nr.
Ingen data fundet.
Overført resultat (1.000 kr)
1999
Likvider (1.000 kr)
1270
Egenkapital (1.000 kr)
8999
Ansatte
Ingen data fundet.
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
K/S Schillig
Adresse
Vesterbro 18
Postnr.
9000
By
Aalborg
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Ingen data fundet.
C/O
Kristensen Properties A/S
Telefonnummer
70228880
Fax
70228881
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
Ingen data fundet.
Website
Ingen data fundet.
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
29930546
P-nr.
1012644848
Antal ansatte Cvr-nr.
Ingen data fundet.
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
Ingen data fundet.
Etableringsdato
02-10-2006
Virksomhedsform
Kommanditselskab
Reklamer - Nej Tak
ja
Unik ID
202173369
Branchekode primær
683210
Branchebetegnelse primær
Administration af fast ejendom på kontraktbasis
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Kommanditselskabet tegnes af formanden for kommanditselskabets bestyrelse. Formanden kan med fuldt forpligtende virkning for kommanditisten inden for rammerne af den vedtægtsmæssige hæftelse, underskrive erhvervelses-, låne-, garanti- og sikkerhedsstillelsesaftaler mellem kommanditselskabet og sælger / långivere / garantistillere, hvorved kommanditselskabet, jfr. vedtægternes §4, optager lån mod sikkerhed i kommanditselskabets formue.
Ejere (virksomheder) 1
Hans Peter Larsen
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Christian Strøyberg
Ejere land (virksomheder) 2
Danmark
Ejere (virksomheder) 3
Henrik Strange
Ejere land (virksomheder) 3
Danmark
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Bestyrelse
Titel 1
Ingen data fundet.
Primær Kontaktperson
Kent Hoeg Sørensen
Funktionsområde 2
Ingen data fundet.
Titel 2
Ingen data fundet.
Kontaktperson 2
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 4
Ingen data fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
-14
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
-14
Afskrivninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
865
Årets nettoresultat (1.000 kr)
865
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
865
Skat af årets resultat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans indtægter (1.000 kr)
938
Finans udgifter (1.000 kr)
-59
Overført resultat (1.000 kr)
1999
Ordinært resultat (1.000 kr)
865
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udskudt skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Regnskabsanmærkning
NOAU,NOAUN
Anlægsaktiver (1.000 kr)
7849
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
1270
Varebeholdning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Varedebitorer (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Likvider (1.000 kr)
1270
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
7849
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Egenkapital (1.000 kr)
8999
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld (1.000 kr)
120
Selskabskapital (1.000 kr)
7000
Balance (1.000 kr)
9119
Varekreditorer (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte i alt (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Foreslået udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
120
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
Ingen data fundet.
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
Ingen data fundet.
Afkastningsgrad (%)
-0.15
Likviditetsgrad (%)
1058.33
Soliditetsgrad (%)
98.68
Egenkapital forrentning (%)
9.61
Vækstrate (%)
-104,46
Dato for regnskabsafslutning
31-12-2021
Dato for regnskabsudgivelse
29-04-2022
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
100.00
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
129
Ansatte
Ingen data fundet.
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
-14
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Erhvervsliv
Sektion:
Midtbyen

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Ingen hjemmeside fundet.
Ingen E-mail fundet.
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
0