Virksomhed

Jhu Ejendomme ApS

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Jhu Ejendomme ApS
Adresse
Halsvej 190
Postnr.
9310
By
Vodskov
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
Ingen data fundet.
E-mailadresse
Ingen data fundet.
Website
Ingen data fundet.
CVR-nr.
40861866
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Anden udlejning af boliger
Primær Kontaktperson
Henrik Nielsen
Titel 1
Direktør
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
14-10-2019
Antal ansatte Cvr-nr.
1
Overført resultat (1.000 kr)
138
Likvider (1.000 kr)
84
Egenkapital (1.000 kr)
178
Ansatte
1
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Jhu Ejendomme ApS
Adresse
Halsvej 190
Postnr.
9310
By
Vodskov
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Vester Hassing
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
Ingen data fundet.
Fax
Ingen data fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
Ingen data fundet.
Website
Ingen data fundet.
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
40861866
P-nr.
1025135357
Antal ansatte Cvr-nr.
1
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
Ingen data fundet.
Etableringsdato
14-10-2019
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
nej
Unik ID
204446598
Branchekode primær
682030
Branchebetegnelse primær
Anden udlejning af boliger
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af 1 direktør
Ejere (virksomheder) 1
Søjs Holding ApS
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
HN Holding Vester Hassing ApS
Ejere land (virksomheder) 2
Danmark
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Direktør
Primær Kontaktperson
Henrik Nielsen
Funktionsområde 2
Direktion
Titel 2
Direktør
Kontaktperson 2
Jesper Koldkjær Højsgaard
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 4
Ingen data fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
280
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
280
Primært Resultat (1.000 kr)
256
Afskrivninger (1.000 kr)
-24
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
24
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
169
Årets nettoresultat (1.000 kr)
132
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
132
Skat af årets resultat (1.000 kr)
-37
Finans indtægter (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans udgifter (1.000 kr)
-88
Overført resultat (1.000 kr)
138
Ordinært resultat (1.000 kr)
169
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udskudt skat (1.000 kr)
32
Regnskabsanmærkning
ASON,NOAU
Anlægsaktiver (1.000 kr)
5539
Grunde og bygninger (1.000 kr)
5539
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
84
Varebeholdning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Varedebitorer (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Likvider (1.000 kr)
84
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
5539
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Egenkapital (1.000 kr)
178
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
32
Langfristet gæld (1.000 kr)
5001
Kortfristet gæld (1.000 kr)
412
Selskabskapital (1.000 kr)
40
Balance (1.000 kr)
5624
Varekreditorer (1.000 kr)
15
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
14
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte i alt (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Foreslået udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Prioritetsgæld (1.000 kr)
3982
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
76
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
Ingen data fundet.
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
11.67
Afkastningsgrad (%)
4.55
Likviditetsgrad (%)
20.39
Soliditetsgrad (%)
3.17
Egenkapital forrentning (%)
74.16
Vækstrate (%)
211,11
Dato for regnskabsafslutning
30-09-2021
Dato for regnskabsudgivelse
13-12-2021
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
91.43
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
445
Ansatte
1
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
256
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
132
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
280
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
BoligLIV
Bydel:
Vodskov

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Ingen hjemmeside fundet.
Ingen E-mail fundet.
Intet telefonnummer fundet.
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
2