Virksomhed

Hasserisavis.DK ApS

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Hasserisavis.DK ApS
Adresse
Sankt Jørgens Gade 10 5
Postnr.
9000
By
Aalborg
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
22874744
E-mailadresse
info@hasserisavis.dk
Website
Ingen data fundet.
CVR-nr.
35530770
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Anden udgivervirksomhed
Primær Kontaktperson
Palle Bjørnstrup
Titel 1
Administrerende direktør
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
14-11-2013
Antal ansatte Cvr-nr.
1
Overført resultat (1.000 kr)
246
Likvider (1.000 kr)
38
Egenkapital (1.000 kr)
326
Ansatte
1
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Hasserisavis.DK ApS
Adresse
Sankt Jørgens Gade 10 5
Postnr.
9000
By
Aalborg
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Ingen data fundet.
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
22874744
Fax
Ingen data fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
info@hasserisavis.dk
Website
Ingen data fundet.
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
35530770
P-nr.
1018896679
Antal ansatte Cvr-nr.
1
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
1
Etableringsdato
14-11-2013
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
nej
Unik ID
202998965
Branchekode primær
581900
Branchebetegnelse primær
Anden udgivervirksomhed
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af direktøren.
Ejere (virksomheder) 1
Bjørnehi Holding ApS
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Administrerende direktør
Primær Kontaktperson
Palle Bjørnstrup
Funktionsområde 2
Ingen data fundet.
Titel 2
Ingen data fundet.
Kontaktperson 2
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 4
Ingen data fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
138
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
54
Afskrivninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
84
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
57
Årets nettoresultat (1.000 kr)
44
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
44
Skat af årets resultat (1.000 kr)
-13
Finans indtægter (1.000 kr)
4
Finans udgifter (1.000 kr)
-1
Overført resultat (1.000 kr)
246
Ordinært resultat (1.000 kr)
57
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
8
Udskudt skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Regnskabsanmærkning
ASON,NOAU,NOAUN
Anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
407
Varebeholdning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Varedebitorer (1.000 kr)
20
Likvider (1.000 kr)
38
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Egenkapital (1.000 kr)
326
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld (1.000 kr)
82
Selskabskapital (1.000 kr)
80
Balance (1.000 kr)
407
Varekreditorer (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte i alt (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Foreslået udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
-84
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
346
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
Ingen data fundet.
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
1.64
Afkastningsgrad (%)
13.27
Likviditetsgrad (%)
496.34
Soliditetsgrad (%)
80.10
Egenkapital forrentning (%)
13.50
Vækstrate (%)
-20,69
Dato for regnskabsafslutning
31-12-2021
Dato for regnskabsudgivelse
18-05-2022
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
39.13
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
408
Ansatte
1
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
54
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
44
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
138
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Erhvervsliv
Bydel:
Vestbyen

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Ingen hjemmeside fundet.
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
3