Virksomhed

Gennarrate ApS

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Gennarrate ApS
Adresse
Kjellerupsgade 24
Postnr.
9000
By
Aalborg
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
20902539
E-mailadresse
contact@gennarrate.com
Website
https://gennarrate.com/
CVR-nr.
39639181
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Computerprogrammering
Primær Kontaktperson
Nikolaj Hyldig
Titel 1
Direktør
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
30-05-2018
Antal ansatte Cvr-nr.
3
Overført resultat (1.000 kr)
-346
Likvider (1.000 kr)
1
Egenkapital (1.000 kr)
-26
Ansatte
3
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Gennarrate ApS
Adresse
Kjellerupsgade 24
Postnr.
9000
By
Aalborg
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Ingen data fundet.
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
20902539
Fax
Ingen data fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
contact@gennarrate.com
Website
https://gennarrate.com/
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
39639181
P-nr.
1023697889
Antal ansatte Cvr-nr.
3
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
1
Etableringsdato
30-05-2018
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
ja
Unik ID
203983468
Branchekode primær
620100
Branchebetegnelse primær
Computerprogrammering
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af en direktør alene
Ejere (virksomheder) 1
Nikolaj Hyldig
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Direktør
Primær Kontaktperson
Nikolaj Hyldig
Funktionsområde 2
Ingen data fundet.
Titel 2
Ingen data fundet.
Kontaktperson 2
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 4
Ingen data fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
241
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
236
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
-21
Primært Resultat (1.000 kr)
-22
Afskrivninger (1.000 kr)
-1
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
258
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
-22
Årets nettoresultat (1.000 kr)
-22
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
-22
Skat af årets resultat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans indtægter (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans udgifter (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Overført resultat (1.000 kr)
-346
Ordinært resultat (1.000 kr)
-22
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udskudt skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Regnskabsanmærkning
NOAU
Anlægsaktiver (1.000 kr)
8
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
6
Varebeholdning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Varedebitorer (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Likvider (1.000 kr)
1
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
8
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Egenkapital (1.000 kr)
-26
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld (1.000 kr)
23
Kortfristet gæld (1.000 kr)
16
Selskabskapital (1.000 kr)
50
Balance (1.000 kr)
14
Varekreditorer (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte i alt (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Foreslået udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
-213
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
Ingen data fundet.
Dækningsgrad (%)
97.93
Overskudsgrad (%)
-9.13
Kapacitetsgrad (%)
0.91
Afkastningsgrad (%)
-157.14
Likviditetsgrad (%)
37.50
Soliditetsgrad (%)
-100.00
Egenkapital forrentning (%)
Ingen data fundet.
Vækstrate (%)
7966,67
Dato for regnskabsafslutning
31-05-2021
Dato for regnskabsudgivelse
01-11-2021
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
10.00
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
263
Sikkerhedsmargin (%)
-9.32
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
-52
Ansatte
3
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
-22
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Erhvervsliv
Sektion:
Midtbyen

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
2