Virksomhed

Fri Bikeshop Aalborg ApS

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Fri Bikeshop Aalborg ApS
Adresse
Strandvejen 11
Postnr.
9000
By
Aalborg
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
98116500
E-mailadresse
mail@98116500.dk
Website
www.98116500.dk
CVR-nr.
30707443
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Cykel- og knallertforretninger
Primær Kontaktperson
Troels Vesterholt
Titel 1
Ingen data fundet.
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
27-06-2007
Antal ansatte Cvr-nr.
11
Overført resultat (1.000 kr)
3291
Likvider (1.000 kr)
255
Egenkapital (1.000 kr)
5948
Ansatte
11
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Fri Bikeshop Aalborg ApS
Adresse
Strandvejen 11
Postnr.
9000
By
Aalborg
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Ingen data fundet.
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
98116500
Fax
98116533
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
mail@98116500.dk
Website
www.98116500.dk
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
30707443
P-nr.
1013434359
Antal ansatte Cvr-nr.
11
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
7
Etableringsdato
27-06-2007
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
nej
Unik ID
202260480
Branchekode primær
476420
Branchebetegnelse primær
Cykel- og knallertforretninger
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Revisionsfirmaet Peter Berg
Bankforbindelser 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af den samlede direktion.
Ejere (virksomheder) 1
Familien Vesterholt Holding ApS
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
1
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Ingen data fundet.
Primær Kontaktperson
Troels Vesterholt
Funktionsområde 2
Ingen data fundet.
Titel 2
Ingen data fundet.
Kontaktperson 2
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 4
Ingen data fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
8704
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
3907
Primært Resultat (1.000 kr)
3874
Afskrivninger (1.000 kr)
-33
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
4830
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
4020
Årets nettoresultat (1.000 kr)
3133
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
3133
Skat af årets resultat (1.000 kr)
-887
Finans indtægter (1.000 kr)
178
Finans udgifter (1.000 kr)
-32
Overført resultat (1.000 kr)
3291
Ordinært resultat (1.000 kr)
4020
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
849
Udskudt skat (1.000 kr)
205
Regnskabsanmærkning
LEAS
Anlægsaktiver (1.000 kr)
1359
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
10416
Varebeholdning (1.000 kr)
7255
Varedebitorer (1.000 kr)
46
Likvider (1.000 kr)
255
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
205
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
1154
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
34
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
205
Egenkapital (1.000 kr)
5948
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
205
Langfristet gæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld (1.000 kr)
5623
Selskabskapital (1.000 kr)
157
Balance (1.000 kr)
11775
Varekreditorer (1.000 kr)
4300
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
2500
Udbytte i alt (1.000 kr)
2500
Foreslået udbytte (1.000 kr)
2500
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
-4797
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
654
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
79.80
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
1.80
Afkastningsgrad (%)
32.90
Likviditetsgrad (%)
185.24
Soliditetsgrad (%)
50.51
Egenkapital forrentning (%)
52.67
Vækstrate (%)
25,27
Dato for regnskabsafslutning
31-12-2021
Dato for regnskabsudgivelse
03-03-2022
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
44.51
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
3789
Ansatte
11
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
3874
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
285
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
791
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Midtbyen
Sektion:
TrafikLIV

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
1