Virksomhed

Eagle Media ApS

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Eagle Media ApS
Adresse
Sønderbro 4C st tv
Postnr.
9000
By
Aalborg
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
28122806
E-mailadresse
kasper@eaglemedia.dk
Website
https://eaglemedia.dk/
CVR-nr.
37393487
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Computerprogrammering
Primær Kontaktperson
Kasper Hermann Due Stück
Titel 1
Direktør
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
24-01-2016
Antal ansatte Cvr-nr.
3
Overført resultat (1.000 kr)
37
Likvider (1.000 kr)
287
Egenkapital (1.000 kr)
77
Ansatte
3
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Eagle Media ApS
Adresse
Sønderbro 4C st tv
Postnr.
9000
By
Aalborg
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Ingen data fundet.
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
28122806
Fax
Ingen data fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
kasper@eaglemedia.dk
Website
https://eaglemedia.dk/
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
37393487
P-nr.
1021086386
Antal ansatte Cvr-nr.
3
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
1
Etableringsdato
24-01-2016
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
ja
Unik ID
203246559
Branchekode primær
620100
Branchebetegnelse primær
Computerprogrammering
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Ejere (virksomheder) 1
Kasper Hermann Due Stück
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Direktør
Primær Kontaktperson
Kasper Hermann Due Stück
Funktionsområde 2
Ingen data fundet.
Titel 2
Ingen data fundet.
Kontaktperson 2
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 4
Ingen data fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
443
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
11
Primært Resultat (1.000 kr)
8
Afskrivninger (1.000 kr)
-3
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
435
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
7
Årets nettoresultat (1.000 kr)
4
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
4
Skat af årets resultat (1.000 kr)
-3
Finans indtægter (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans udgifter (1.000 kr)
-1
Overført resultat (1.000 kr)
37
Ordinært resultat (1.000 kr)
7
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udskudt skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Regnskabsanmærkning
NOAU
Anlægsaktiver (1.000 kr)
20
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
358
Varebeholdning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Varedebitorer (1.000 kr)
71
Likvider (1.000 kr)
287
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
8
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
12
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
8
Egenkapital (1.000 kr)
77
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld (1.000 kr)
294
Kortfristet gæld (1.000 kr)
8
Selskabskapital (1.000 kr)
40
Balance (1.000 kr)
378
Varekreditorer (1.000 kr)
8
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte i alt (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Foreslået udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
-433
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
Ingen data fundet.
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
1.02
Afkastningsgrad (%)
2.12
Likviditetsgrad (%)
4475.00
Soliditetsgrad (%)
20.37
Egenkapital forrentning (%)
5.19
Vækstrate (%)
21,70
Dato for regnskabsafslutning
31-12-2020
Dato for regnskabsudgivelse
18-06-2021
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
1.81
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
192
Ansatte
3
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
8
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Erhvervsliv
Sektion:
Midtbyen

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
0