Virksomhed

Danshells Ejendomme ApS

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Danshells Ejendomme ApS
Adresse
Kystvej 96
Postnr.
9280
By
Storvorde
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
98311016
E-mailadresse
sfk@danshells.dk
Website
Ingen data fundet.
CVR-nr.
39340070
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Udlejning af erhvervsejendomme
Primær Kontaktperson
Birger Christensen
Titel 1
Direktør
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
15-02-2018
Antal ansatte Cvr-nr.
1
Overført resultat (1.000 kr)
349
Likvider (1.000 kr)
4
Egenkapital (1.000 kr)
400
Ansatte
1
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Danshells Ejendomme ApS
Adresse
Kystvej 96
Postnr.
9280
By
Storvorde
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Egense
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
98311016
Fax
Ingen data fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
sfk@danshells.dk
Website
Ingen data fundet.
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
39340070
P-nr.
1023355139
Antal ansatte Cvr-nr.
1
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
Ingen data fundet.
Etableringsdato
15-02-2018
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
ja
Unik ID
203930850
Branchekode primær
682040
Branchebetegnelse primær
Udlejning af erhvervsejendomme
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af direktionen.
Ejere (virksomheder) 1
Birger Christensen Holding ApS
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
2srf Holding ApS
Ejere land (virksomheder) 2
Danmark
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Direktør
Primær Kontaktperson
Birger Christensen
Funktionsområde 2
Ingen data fundet.
Titel 2
Ingen data fundet.
Kontaktperson 2
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 4
Ingen data fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
261
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
497
Afskrivninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
-236
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
470
Årets nettoresultat (1.000 kr)
341
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
341
Skat af årets resultat (1.000 kr)
-129
Finans indtægter (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans udgifter (1.000 kr)
-27
Overført resultat (1.000 kr)
349
Ordinært resultat (1.000 kr)
470
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
19
Udskudt skat (1.000 kr)
114
Regnskabsanmærkning
NOAU
Anlægsaktiver (1.000 kr)
2040
Grunde og bygninger (1.000 kr)
2040
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
7
Varebeholdning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Varedebitorer (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Likvider (1.000 kr)
4
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
2040
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Egenkapital (1.000 kr)
400
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
114
Langfristet gæld (1.000 kr)
609
Kortfristet gæld (1.000 kr)
925
Selskabskapital (1.000 kr)
50
Balance (1.000 kr)
2047
Varekreditorer (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte i alt (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Foreslået udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
839
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
Ingen data fundet.
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
Ingen data fundet.
Afkastningsgrad (%)
24.28
Likviditetsgrad (%)
0.76
Soliditetsgrad (%)
19.54
Egenkapital forrentning (%)
85.25
Vækstrate (%)
226,25
Dato for regnskabsafslutning
31-12-2021
Dato for regnskabsudgivelse
08-02-2022
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
100.00
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
800
Ansatte
1
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
497
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
341
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
261
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Erhvervsliv
Bydel:
Storvorde

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Ingen hjemmeside fundet.
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
0