Virksomhed

D.I.A. ApS

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
D.I.A. ApS
Adresse
Aagade 94
Postnr.
9280
By
Storvorde
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
Ingen data fundet.
E-mailadresse
Ingen data fundet.
Website
Ingen data fundet.
CVR-nr.
38444913
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Genbrug af sorterede materialer
Primær Kontaktperson
Poul Erik Fogh Larsen
Titel 1
Direktør
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
23-02-2017
Antal ansatte Cvr-nr.
11
Overført resultat (1.000 kr)
354
Likvider (1.000 kr)
281
Egenkapital (1.000 kr)
354
Ansatte
Ingen data fundet.
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
D.I.A. ApS
Adresse
Aagade 94
Postnr.
9280
By
Storvorde
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Gudumholm
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
Ingen data fundet.
Fax
Ingen data fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
Ingen data fundet.
Website
Ingen data fundet.
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
38444913
P-nr.
1022219509
Antal ansatte Cvr-nr.
11
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
11
Etableringsdato
23-02-2017
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
ja
Unik ID
203595552
Branchekode primær
383200
Branchebetegnelse primær
Genbrug af sorterede materialer
Branchekode sekundær 1
433200
Branchebetegnelse sekundær 1
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Ejere (virksomheder) 1
Flex Holding Gudumholm ApS
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Direktør
Primær Kontaktperson
Poul Erik Fogh Larsen
Funktionsområde 2
Ingen data fundet.
Titel 2
Ingen data fundet.
Kontaktperson 2
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 4
Ingen data fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
219
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
212
Afskrivninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
7
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
208
Årets nettoresultat (1.000 kr)
162
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
162
Skat af årets resultat (1.000 kr)
-46
Finans indtægter (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans udgifter (1.000 kr)
-4
Overført resultat (1.000 kr)
354
Ordinært resultat (1.000 kr)
208
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
46
Udskudt skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Regnskabsanmærkning
NOAU
Anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
2041
Varebeholdning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Varedebitorer (1.000 kr)
1760
Likvider (1.000 kr)
281
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Egenkapital (1.000 kr)
354
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld (1.000 kr)
1687
Selskabskapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Balance (1.000 kr)
2041
Varekreditorer (1.000 kr)
1232
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte i alt (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Foreslået udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
-7
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
Ingen data fundet.
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
31.29
Afkastningsgrad (%)
10.39
Likviditetsgrad (%)
120.98
Soliditetsgrad (%)
17.34
Egenkapital forrentning (%)
45.76
Vækstrate (%)
26,59
Dato for regnskabsafslutning
31-12-2020
Dato for regnskabsudgivelse
08-06-2021
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
96.80
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
Ingen data fundet.
Ansatte
Ingen data fundet.
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
212
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Butiksliv
Bydel:
Storvorde

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Ingen hjemmeside fundet.
Ingen E-mail fundet.
Intet telefonnummer fundet.
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
0