Erhvervsprofil

Crossfit North 579

Hos CrossFit North 579 får du holdtræning, open gym, fysioterapi, personligtræning og kostvejledning under ét tag!

Vi er Danmarks første Eleiko certificerede CrossFit box – et stort kvalitetsstempel for os!

Alle vores trænere, lige fra holdtræning til fysioterapi og personligt trænere, har høj faglighed og øje for hvert enkelt medlem!

Træning skal være udfordrende og ikke mindst sjovt.

Derfor er målet altid at medlemmer af CrossFit North 579, forlader boxen gladere end da de kom – til trods for at pulsen har været høj 😉

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Cf North ApS
Adresse
Hjulmagervej 11
Postnr.
9000
By
Aalborg
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
72600579
E-mailadresse
kontakt@crossfitnorth579.dk
Website
https://crossfitnorth579.dk/
CVR-nr.
38451464
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Fitnesscentre
Primær Kontaktperson
Torben Keller
Titel 1
Administrerende direktør
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
01-03-2017
Antal ansatte Cvr-nr.
6
Overført resultat (1.000 kr)
165
Likvider (1.000 kr)
45
Egenkapital (1.000 kr)
218
Ansatte
6
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Cf North ApS
Adresse
Hjulmagervej 11
Postnr.
9000
By
Aalborg
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Data ikke fundet.
C/O
Data ikke fundet.
Telefonnummer
72600579
Fax
Data ikke fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
kontakt@crossfitnorth579.dk
Website
https://crossfitnorth579.dk/
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
38451464
P-nr.
1022228087
Antal ansatte Cvr-nr.
6
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
33
Etableringsdato
01-03-2017
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
ja
Unik ID
203596475
Branchekode primær
931300
Branchebetegnelse primær
Fitnesscentre
Branchekode sekundær 1
Data ikke fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Data ikke fundet.
Branchekode sekundær 2
Data ikke fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Data ikke fundet.
Branchekode sekundær 3
Data ikke fundet.
Revisor 1
Data ikke fundet.
Bankforbindelser 1
Data ikke fundet.
Bankforbindelser 2
Data ikke fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af direktionen i forening.
Ejere (virksomheder) 1
Beritech Holding ApS
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Team Keller ApS
Ejere land (virksomheder) 2
Danmark
Ejere (virksomheder) 3
Data ikke fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Data ikke fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Data ikke fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Data ikke fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Data ikke fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Administrerende direktør
Primær Kontaktperson
Torben Keller
Funktionsområde 2
Direktion
Titel 2
Direktør
Kontaktperson 2
Torben Holdt Keller
Funktionsområde 3
Data ikke fundet.
Titel 3
Data ikke fundet.
Kontaktperson 3
Data ikke fundet.
Funktionsområde 3
Data ikke fundet.
Titel 3
Data ikke fundet.
Kontaktperson 3
Data ikke fundet.
Funktionsområde 4
Data ikke fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
3561
Vareforbrug (1.000 kr)
Data ikke fundet.
EBITDA (1.000 kr)
466
Primært Resultat (1.000 kr)
197
Afskrivninger (1.000 kr)
-269
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
3364
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
175
Årets nettoresultat (1.000 kr)
128
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
128
Skat af årets resultat (1.000 kr)
-47
Finans indtægter (1.000 kr)
3
Finans udgifter (1.000 kr)
-25
Overført resultat (1.000 kr)
165
Ordinært resultat (1.000 kr)
175
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Udskudt skat (1.000 kr)
40
Regnskabsanmærkning
ASON,LEAS,NOAU
Anlægsaktiver (1.000 kr)
1446
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
489
Varebeholdning (1.000 kr)
68
Varedebitorer (1.000 kr)
317
Likvider (1.000 kr)
45
Goodwill (1.000 kr)
160
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
160
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
1286
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
1286
Egenkapital (1.000 kr)
218
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
40
Langfristet gæld (1.000 kr)
72
Kortfristet gæld (1.000 kr)
1603
Selskabskapital (1.000 kr)
53
Balance (1.000 kr)
1935
Varekreditorer (1.000 kr)
54
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Udbytte (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Udbytte i alt (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Foreslået udbytte (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
-3095
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
Data ikke fundet.
Dækningsgrad (%)
Data ikke fundet.
Overskudsgrad (%)
Data ikke fundet.
Kapacitetsgrad (%)
1.06
Afkastningsgrad (%)
10.18
Likviditetsgrad (%)
30.51
Soliditetsgrad (%)
11.27
Egenkapital forrentning (%)
58.72
Vækstrate (%)
1448,26
Dato for regnskabsafslutning
31-12-2021
Dato for regnskabsudgivelse
09-05-2022
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Data ikke fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Data ikke fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Data ikke fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
5.53
Varedebitors kredittid
Data ikke fundet.
Varekreditors skyldtid
Data ikke fundet.
Indre værdi (%)
411
Ansatte
6
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Data ikke fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
197
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
21
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
594
Åbningstider
Mandag:
05:00 - 23:00
Tirsdag:
05:00 - 23:00
Onsdag:
05:00 - 23:00
Torsdag:
05:00 - 23:00
Fredag:
05:00 - 23:00
Lørdag:
05:00 - 23:00
Søndag:
05:00 - 23:00
Kort
Sektion & Kategori
Bydel:
Midtby
Sektion:
SportsLIV
Sektion:
SundhedsLIV
Sektion:
SundtLIV
Kontakt
Sociale medier
Artikler
20