Virksomhed

Budolfi Grafisk ApS

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Budolfi Grafisk ApS
Adresse
Porsvej 2 1
Postnr.
9000
By
Aalborg
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
98169022
E-mailadresse
info@budolfi-grafisk.dk
Website
https://www.budolfi-grafisk.dk/
CVR-nr.
30835697
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Anden trykning
Primær Kontaktperson
Henrik Thomsen
Titel 1
Direktør
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
25-09-2007
Antal ansatte Cvr-nr.
4
Overført resultat (1.000 kr)
179
Likvider (1.000 kr)
545
Egenkapital (1.000 kr)
564
Ansatte
4
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Budolfi Grafisk ApS
Adresse
Porsvej 2 1
Postnr.
9000
By
Aalborg
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Ingen data fundet.
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
98169022
Fax
Ingen data fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
info@budolfi-grafisk.dk
Website
https://www.budolfi-grafisk.dk/
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
30835697
P-nr.
1013638310
Antal ansatte Cvr-nr.
4
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
7
Etableringsdato
25-09-2007
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
nej
Unik ID
202280984
Branchekode primær
181200
Branchebetegnelse primær
Anden trykning
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 1
Spar Nord Bank A/S
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af to direktører i forening
Ejere (virksomheder) 1
HT Holding Aalborg ApS
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Jkl Holding ApS
Ejere land (virksomheder) 2
Danmark
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Direktør
Primær Kontaktperson
Henrik Thomsen
Funktionsområde 2
Direktion
Titel 2
Ingen data fundet.
Kontaktperson 2
Jakob Kjelgaard Lyngesen
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 4
Ingen data fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
1982
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
364
Primært Resultat (1.000 kr)
347
Afskrivninger (1.000 kr)
-17
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
1635
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
333
Årets nettoresultat (1.000 kr)
256
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
256
Skat af årets resultat (1.000 kr)
-78
Finans indtægter (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans udgifter (1.000 kr)
-14
Overført resultat (1.000 kr)
179
Ordinært resultat (1.000 kr)
333
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
78
Udskudt skat (1.000 kr)
13
Regnskabsanmærkning
ASON,NOAU
Anlægsaktiver (1.000 kr)
362
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
1727
Varebeholdning (1.000 kr)
112
Varedebitorer (1.000 kr)
540
Likvider (1.000 kr)
545
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
302
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
60
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
302
Egenkapital (1.000 kr)
564
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
13
Langfristet gæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld (1.000 kr)
1513
Selskabskapital (1.000 kr)
125
Balance (1.000 kr)
2089
Varekreditorer (1.000 kr)
542
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
260
Udbytte i alt (1.000 kr)
260
Foreslået udbytte (1.000 kr)
260
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
-1574
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
4
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
101.56
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
1.21
Afkastningsgrad (%)
16.61
Likviditetsgrad (%)
114.14
Soliditetsgrad (%)
27.00
Egenkapital forrentning (%)
45.39
Vækstrate (%)
14,17
Dato for regnskabsafslutning
31-12-2021
Dato for regnskabsudgivelse
17-05-2022
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
17.51
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
451
Ansatte
4
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
347
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
64
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
496
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Erhvervsliv
Bydel:
Hasseris

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
0