Virksomhed

Brdr. Elkjær Ejendomme ApS

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Brdr. Elkjær Ejendomme ApS
Adresse
Nibevej 317C
Postnr.
9200
By
Aalborg SV
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
98343879
E-mailadresse
Ingen data fundet.
Website
Ingen data fundet.
CVR-nr.
33882297
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Udlejning af erhvervsejendomme
Primær Kontaktperson
Tommy Elkjær Rasmussen
Titel 1
Ingen data fundet.
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
25-08-2011
Antal ansatte Cvr-nr.
1
Overført resultat (1.000 kr)
4425
Likvider (1.000 kr)
663
Egenkapital (1.000 kr)
5765
Ansatte
1
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Brdr. Elkjær Ejendomme ApS
Adresse
Nibevej 317C
Postnr.
9200
By
Aalborg SV
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Ingen data fundet.
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
98343879
Fax
Ingen data fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
Ingen data fundet.
Website
Ingen data fundet.
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
33882297
P-nr.
1017109029
Antal ansatte Cvr-nr.
1
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
Ingen data fundet.
Etableringsdato
25-08-2011
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
nej
Unik ID
202811376
Branchekode primær
682040
Branchebetegnelse primær
Udlejning af erhvervsejendomme
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af en direktør.
Ejere (virksomheder) 1
Tommy Elkjær ApS
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Rene Elkjær ApS
Ejere land (virksomheder) 2
Danmark
Ejere (virksomheder) 3
Henrik Elkjær ApS
Ejere land (virksomheder) 3
Danmark
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Ingen data fundet.
Primær Kontaktperson
Tommy Elkjær Rasmussen
Funktionsområde 2
Ingen data fundet.
Titel 2
Ingen data fundet.
Kontaktperson 2
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 4
Ingen data fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
846
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
846
Afskrivninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
720
Årets nettoresultat (1.000 kr)
560
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
560
Skat af årets resultat (1.000 kr)
-160
Finans indtægter (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans udgifter (1.000 kr)
-126
Overført resultat (1.000 kr)
4425
Ordinært resultat (1.000 kr)
720
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
80
Udskudt skat (1.000 kr)
271
Regnskabsanmærkning
ASON,NOAU
Anlægsaktiver (1.000 kr)
14847
Grunde og bygninger (1.000 kr)
14847
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
663
Varebeholdning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Varedebitorer (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Likvider (1.000 kr)
663
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
14847
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Egenkapital (1.000 kr)
5765
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
271
Langfristet gæld (1.000 kr)
5081
Kortfristet gæld (1.000 kr)
4393
Selskabskapital (1.000 kr)
80
Balance (1.000 kr)
15510
Varekreditorer (1.000 kr)
35
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
300
Udbytte i alt (1.000 kr)
300
Foreslået udbytte (1.000 kr)
300
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Prioritetsgæld (1.000 kr)
5081
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
630
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
217
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
53.57
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
Ingen data fundet.
Afkastningsgrad (%)
5.45
Likviditetsgrad (%)
15.09
Soliditetsgrad (%)
37.17
Egenkapital forrentning (%)
9.71
Vækstrate (%)
-18,26
Dato for regnskabsafslutning
31-12-2021
Dato for regnskabsudgivelse
10-03-2022
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
100.00
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
7206
Ansatte
1
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
846
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
560
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
846
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Erhvervsliv
Bydel:
Skalborg

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Ingen hjemmeside fundet.
Ingen E-mail fundet.
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
0