Virksomhed

Bauns Bageri ApS

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Bauns Bageri ApS
Adresse
Vestre Alle 28
Postnr.
9000
By
Aalborg
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
98126135
E-mailadresse
baunsbageri@mail.dk
Website
www.baunsbageri.dk
CVR-nr.
21255734
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Fremstilling af friske bageriprodukter
Primær Kontaktperson
Michael Baun
Titel 1
Administrerende direktør
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
03-06-1998
Antal ansatte Cvr-nr.
8
Overført resultat (1.000 kr)
-536
Likvider (1.000 kr)
358
Egenkapital (1.000 kr)
-411
Ansatte
8
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Bauns Bageri ApS
Adresse
Vestre Alle 28
Postnr.
9000
By
Aalborg
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Ingen data fundet.
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
98126135
Fax
98126135
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
baunsbageri@mail.dk
Website
www.baunsbageri.dk
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
21255734
P-nr.
1004802625
Antal ansatte Cvr-nr.
8
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
12
Etableringsdato
03-06-1998
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
nej
Unik ID
100461824
Branchekode primær
107120
Branchebetegnelse primær
Fremstilling af friske bageriprodukter
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 1
Sparekassen Vendsyssel A/S
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Ejere (virksomheder) 1
Lars Baun Holding ApS
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Michael Baun Holding ApS
Ejere land (virksomheder) 2
Danmark
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Administrerende direktør
Primær Kontaktperson
Michael Baun
Funktionsområde 2
Indkøb
Titel 2
Administrerende direktør
Kontaktperson 2
Michael Baun
Funktionsområde 3
IT, EDB, teknik
Titel 3
Administrerende direktør
Kontaktperson 3
Michael Baun
Funktionsområde 3
IT, EDB, teknik
Titel 3
Administrerende direktør
Kontaktperson 3
Michael Baun
Funktionsområde 4
Marketing, information
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
2356
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
510
Primært Resultat (1.000 kr)
479
Afskrivninger (1.000 kr)
-31
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
1877
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
288
Årets nettoresultat (1.000 kr)
179
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
179
Skat af årets resultat (1.000 kr)
-110
Finans indtægter (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans udgifter (1.000 kr)
-22
Overført resultat (1.000 kr)
-536
Ordinært resultat (1.000 kr)
288
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
106
Udskudt skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Regnskabsanmærkning
ASON,NOAU
Anlægsaktiver (1.000 kr)
101
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
463
Varebeholdning (1.000 kr)
57
Varedebitorer (1.000 kr)
14
Likvider (1.000 kr)
358
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
101
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
101
Egenkapital (1.000 kr)
-411
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld (1.000 kr)
976
Selskabskapital (1.000 kr)
125
Balance (1.000 kr)
564
Varekreditorer (1.000 kr)
113
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte i alt (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Foreslået udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
-1846
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
Ingen data fundet.
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
1.26
Afkastningsgrad (%)
84.93
Likviditetsgrad (%)
47.44
Soliditetsgrad (%)
-72.87
Egenkapital forrentning (%)
Ingen data fundet.
Vækstrate (%)
6,85
Dato for regnskabsafslutning
31-12-2020
Dato for regnskabsudgivelse
29-04-2021
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
20.33
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
-329
Ansatte
8
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
479
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
22
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
295
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Erhvervsliv
Bydel:
Hasseris

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
3