Virksomhed

Ata Industries Denmark ApS

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Ata Industries Denmark ApS
Adresse
Mølbjergvej 19
Postnr.
9380
By
Vestbjerg
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
Ingen data fundet.
E-mailadresse
Ingen data fundet.
Website
Ingen data fundet.
CVR-nr.
41102845
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Engroshandel med elektronisk udstyr
Primær Kontaktperson
Govindasamy Balachandran
Titel 1
Direktør
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
21-01-2020
Antal ansatte Cvr-nr.
1
Overført resultat (1.000 kr)
-5877
Likvider (1.000 kr)
20
Egenkapital (1.000 kr)
-5837
Ansatte
1
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Ata Industries Denmark ApS
Adresse
Mølbjergvej 19
Postnr.
9380
By
Vestbjerg
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Ingen data fundet.
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
Ingen data fundet.
Fax
Ingen data fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
Ingen data fundet.
Website
Ingen data fundet.
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
41102845
P-nr.
1025477886
Antal ansatte Cvr-nr.
1
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
Ingen data fundet.
Etableringsdato
21-01-2020
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
nej
Unik ID
204470422
Branchekode primær
465210
Branchebetegnelse primær
Engroshandel med elektronisk udstyr
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede direktion.
Ejere (virksomheder) 1
Ata Ims Berhad
Ejere land (virksomheder) 1
Malaysia
Ejere (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Direktør
Primær Kontaktperson
Govindasamy Balachandran
Funktionsområde 2
Direktion
Titel 2
Direktør
Kontaktperson 2
Thomas Lundsgaard Sørensen
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 4
Ingen data fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
-71
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
-5873
Afskrivninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
5802
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
-5877
Årets nettoresultat (1.000 kr)
-5877
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
-5877
Skat af årets resultat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans indtægter (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans udgifter (1.000 kr)
-3
Overført resultat (1.000 kr)
-5877
Ordinært resultat (1.000 kr)
-5877
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udskudt skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Regnskabsanmærkning
ASON,NOAU,SGOK
Anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
227
Varebeholdning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Varedebitorer (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Likvider (1.000 kr)
20
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Egenkapital (1.000 kr)
-5837
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld (1.000 kr)
6063
Selskabskapital (1.000 kr)
40
Balance (1.000 kr)
227
Varekreditorer (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte i alt (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Foreslået udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
-5803
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
5968
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
Ingen data fundet.
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
-0.01
Afkastningsgrad (%)
-200.00
Likviditetsgrad (%)
3.74
Soliditetsgrad (%)
-100.00
Egenkapital forrentning (%)
Ingen data fundet.
Vækstrate (%)
Ingen data fundet.
Dato for regnskabsafslutning
31-03-2021
Dato for regnskabsudgivelse
05-07-2021
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
100.00
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
-14592
Ansatte
1
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
-5873
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
-5037
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
-61
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Erhvervsliv
Bydel:
Vestbjerg

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Ingen hjemmeside fundet.
Ingen E-mail fundet.
Intet telefonnummer fundet.
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
1