Virksomhed

Ameta Computer ApS

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Ameta Computer ApS
Adresse
Lansen 12
Postnr.
9230
By
Svenstrup J
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
50864610
E-mailadresse
info@ametacomputer.com
Website
www.ametacomputer.com
CVR-nr.
28297920
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr
Primær Kontaktperson
Jan Engelbrekt Nielsen
Titel 1
Ingen data fundet.
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
16-12-2004
Antal ansatte Cvr-nr.
4
Overført resultat (1.000 kr)
1500
Likvider (1.000 kr)
147
Egenkapital (1.000 kr)
3407
Ansatte
4
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Ameta Computer ApS
Adresse
Lansen 12
Postnr.
9230
By
Svenstrup J
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Ingen data fundet.
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
50864610
Fax
32719110
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
info@ametacomputer.com
Website
www.ametacomputer.com
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
28297920
P-nr.
1010999207
Antal ansatte Cvr-nr.
4
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
4
Etableringsdato
16-12-2004
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
nej
Unik ID
101998341
Branchekode primær
466600
Branchebetegnelse primær
Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Redmark, Godkendt Revisionspartnerselskab
Bankforbindelser 1
Jyske Bank A/S
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Ejere (virksomheder) 1
Ameta Holding ApS
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Mv12 ApS
Ejere land (virksomheder) 2
Danmark
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Ingen data fundet.
Primær Kontaktperson
Jan Engelbrekt Nielsen
Funktionsområde 2
Ingen data fundet.
Titel 2
Ingen data fundet.
Kontaktperson 2
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 4
Ingen data fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
4239
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
1560
Primært Resultat (1.000 kr)
1386
Afskrivninger (1.000 kr)
-174
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
2853
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
1164
Årets nettoresultat (1.000 kr)
907
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
907
Skat af årets resultat (1.000 kr)
-258
Finans indtægter (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans udgifter (1.000 kr)
-222
Overført resultat (1.000 kr)
1500
Ordinært resultat (1.000 kr)
1164
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
298
Udskudt skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Regnskabsanmærkning
LEAS
Anlægsaktiver (1.000 kr)
328
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
6218
Varebeholdning (1.000 kr)
4544
Varedebitorer (1.000 kr)
1010
Likvider (1.000 kr)
147
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
215
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
113
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
198
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
215
Egenkapital (1.000 kr)
3407
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld (1.000 kr)
3139
Selskabskapital (1.000 kr)
1000
Balance (1.000 kr)
6546
Varekreditorer (1.000 kr)
710
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
907
Udbytte i alt (1.000 kr)
907
Foreslået udbytte (1.000 kr)
907
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
-2678
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
1830
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
82
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
100.00
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
1.49
Afkastningsgrad (%)
21.17
Likviditetsgrad (%)
198.09
Soliditetsgrad (%)
52.05
Egenkapital forrentning (%)
26.62
Vækstrate (%)
10,65
Dato for regnskabsafslutning
31-12-2021
Dato for regnskabsudgivelse
04-05-2022
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
32.70
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
341
Ansatte
4
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
1386
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
227
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
1060
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Erhvervsliv
Bydel:
Svenstrup

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
1