Virksomhed

Altera Trade ApS

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Altera Trade ApS
Adresse
Renal Baches Vej 1
Postnr.
9000
By
Aalborg
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
98133429
E-mailadresse
ec@alteratrade.dk
Website
Ingen data fundet.
CVR-nr.
32280587
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
Primær Kontaktperson
Ludmila Christensen
Titel 1
Ingen data fundet.
Funktionsområde 1
Direktion
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
30-06-2009
Antal ansatte Cvr-nr.
2
Overført resultat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Likvider (1.000 kr)
270
Egenkapital (1.000 kr)
223
Ansatte
Ingen data fundet.
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Altera Trade ApS
Adresse
Renal Baches Vej 1
Postnr.
9000
By
Aalborg
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Ingen data fundet.
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
98133429
Fax
98133429
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
ec@alteratrade.dk
Website
Ingen data fundet.
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
32280587
P-nr.
1015367306
Antal ansatte Cvr-nr.
2
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
2
Etableringsdato
30-06-2009
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
nej
Unik ID
202562033
Branchekode primær
463810
Branchebetegnelse primær
Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af direktøren alene.
Ejere (virksomheder) 1
Ludmila Christensen
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Direktion
Titel 1
Ingen data fundet.
Primær Kontaktperson
Ludmila Christensen
Funktionsområde 2
Ingen data fundet.
Titel 2
Ingen data fundet.
Kontaktperson 2
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 4
Ingen data fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
768
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
139
Afskrivninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
629
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
126
Årets nettoresultat (1.000 kr)
98
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
98
Skat af årets resultat (1.000 kr)
-28
Finans indtægter (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans udgifter (1.000 kr)
-13
Overført resultat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Ordinært resultat (1.000 kr)
126
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
27
Udskudt skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Regnskabsanmærkning
NOAU
Anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
345
Varebeholdning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Varedebitorer (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Likvider (1.000 kr)
270
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
10
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Egenkapital (1.000 kr)
223
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld (1.000 kr)
122
Selskabskapital (1.000 kr)
125
Balance (1.000 kr)
345
Varekreditorer (1.000 kr)
21
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
98
Udbytte i alt (1.000 kr)
98
Foreslået udbytte (1.000 kr)
98
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
-629
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
18
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
100.00
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
1.22
Afkastningsgrad (%)
40.29
Likviditetsgrad (%)
282.79
Soliditetsgrad (%)
64.64
Egenkapital forrentning (%)
43.95
Vækstrate (%)
5,35
Dato for regnskabsafslutning
31-12-2021
Dato for regnskabsudgivelse
20-05-2022
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
18.10
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
178
Ansatte
Ingen data fundet.
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
139
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Erhvervsliv
Bydel:
Hasseris

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Ingen hjemmeside fundet.
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
4