Virksomhed

Akgj ApS

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Akgj ApS
Adresse
Offerlunden 48
Postnr.
9230
By
Svenstrup J
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
24454186
E-mailadresse
Ingen data fundet.
Website
Ingen data fundet.
CVR-nr.
37052418
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branchebetegnelse primær
Udlejning af erhvervsejendomme
Primær Kontaktperson
Ingen data fundet.
Titel 1
Ingen data fundet.
Funktionsområde 1
Ingen data fundet.
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
01-09-2015
Antal ansatte Cvr-nr.
Ingen data fundet.
Overført resultat (1.000 kr)
59
Likvider (1.000 kr)
52
Egenkapital (1.000 kr)
109
Ansatte
Ingen data fundet.
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Akgj ApS
Adresse
Offerlunden 48
Postnr.
9230
By
Svenstrup J
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Ingen data fundet.
C/O
Anette Kümpel
Telefonnummer
24454186
Fax
Ingen data fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
Ingen data fundet.
Website
Ingen data fundet.
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
37052418
P-nr.
1020691235
Antal ansatte Cvr-nr.
Ingen data fundet.
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
Ingen data fundet.
Etableringsdato
01-09-2015
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Reklamer - Nej Tak
nej
Unik ID
203197177
Branchekode primær
682040
Branchebetegnelse primær
Udlejning af erhvervsejendomme
Branchekode sekundær 1
642010
Branchebetegnelse sekundær 1
Finansielle holdingselskaber
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 1
Spar Nord Bank A/S
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Virksomheden tegnes af 2 direktører i forening.
Ejere (virksomheder) 1
GJ Holding Løgstør ApS
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Anette Kümpel
Ejere land (virksomheder) 2
Danmark
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Mundgodt ApS
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Ingen data fundet.
Titel 1
Ingen data fundet.
Primær Kontaktperson
Ingen data fundet.
Funktionsområde 2
Ingen data fundet.
Titel 2
Ingen data fundet.
Kontaktperson 2
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 3
Ingen data fundet.
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Ingen data fundet.
Funktionsområde 4
Ingen data fundet.
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
60
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
46
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
323
Primært Resultat (1.000 kr)
19
Afskrivninger (1.000 kr)
-304
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
27
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
306
Årets nettoresultat (1.000 kr)
306
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
306
Skat af årets resultat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans indtægter (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans udgifter (1.000 kr)
-26
Overført resultat (1.000 kr)
59
Ordinært resultat (1.000 kr)
306
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udskudt skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Regnskabsanmærkning
ASON,NOAU
Anlægsaktiver (1.000 kr)
50
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
475
Varebeholdning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Varedebitorer (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Likvider (1.000 kr)
52
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
50
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Egenkapital (1.000 kr)
109
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
343
Langfristet gæld (1.000 kr)
60
Kortfristet gæld (1.000 kr)
13
Selskabskapital (1.000 kr)
50
Balance (1.000 kr)
525
Varekreditorer (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
13
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte i alt (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Foreslået udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
413
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
Ingen data fundet.
Dækningsgrad (%)
76.67
Overskudsgrad (%)
31.67
Kapacitetsgrad (%)
1.70
Afkastningsgrad (%)
3.62
Likviditetsgrad (%)
3653.85
Soliditetsgrad (%)
20.76
Egenkapital forrentning (%)
200.00
Vækstrate (%)
-16,36
Dato for regnskabsafslutning
31-12-2020
Dato for regnskabsudgivelse
12-02-2021
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
0.11
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
35
Sikkerhedsmargin (%)
41.30
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
218
Ansatte
Ingen data fundet.
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
19
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Erhvervsliv
Bydel:
Svenstrup

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Ingen hjemmeside fundet.
Ingen E-mail fundet.
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
0