Virksomhed

Aalborg Portland A/S

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Aalborg Portland A/S
Adresse
Rørdalsvej 44
Postnr.
9220
By
Aalborg Øst
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
98167777
E-mailadresse
Ingen data fundet.
Website
https://www.aalborgportland.dk/
CVR-nr.
36428112
Virksomhedsform
Aktieselskab
Branchebetegnelse primær
Fremstilling af cement
Primær Kontaktperson
Bjarne Moltke Hansen
Titel 1
Ingen data fundet.
Funktionsområde 1
Bestyrelse
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
07-11-2014
Antal ansatte Cvr-nr.
335
Overført resultat (1.000 kr)
901549
Likvider (1.000 kr)
15476
Egenkapital (1.000 kr)
1477510
Ansatte
335
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Aalborg Portland A/S
Adresse
Rørdalsvej 44
Postnr.
9220
By
Aalborg Øst
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Ingen data fundet.
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
98167777
Fax
Ingen data fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
Ingen data fundet.
Website
https://www.aalborgportland.dk/
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
36428112
P-nr.
1019874563
Antal ansatte Cvr-nr.
335
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
349
Etableringsdato
07-11-2014
Virksomhedsform
Aktieselskab
Reklamer - Nej Tak
nej
Unik ID
203118336
Branchekode primær
235100
Branchebetegnelse primær
Fremstilling af cement
Branchekode sekundær 1
467310
Branchebetegnelse sekundær 1
Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Bankforbindelser 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes på en af følgende måder: i) bestyrelsens formand i forening med næstformanden, ii) bestyrelsens formand i forening med den administrerende direktør, iii) bestyrelsens formand i forening med en direktør, iv) bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, v) bestyrelsens næstformand i foreningen med den administrerende direktør, vi) bestyrelsens næstformand i forening med en direktør, vii) bestyrelsens næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, viii) et bestyrelsesmedlem i forening med den administrerende direktør, ix) den administrerende direktør i forening med en anden direktør, x) den samlede bestyrelse.
Ejere (virksomheder) 1
Aalborg Portland Holding A/S
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Aalborg Portland Belgium Sa
Datterselskaber (virksomheder) 2
Aalborg Portland Ooo
Datterselskaber (virksomheder) 3
Rusland
Antal aktive filialer
10
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Bestyrelse
Titel 1
Ingen data fundet.
Primær Kontaktperson
Bjarne Moltke Hansen
Funktionsområde 2
Bestyrelse
Titel 2
Ingen data fundet.
Kontaktperson 2
Ernst Aage Jensen
Funktionsområde 3
Bestyrelse
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Kim Eli Madsen
Funktionsområde 3
Bestyrelse
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Kim Eli Madsen
Funktionsområde 4
Bestyrelse
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
2135731
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
955268
Vareforbrug (1.000 kr)
-1180463
EBITDA (1.000 kr)
684731
Primært Resultat (1.000 kr)
488195
Afskrivninger (1.000 kr)
-196536
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
467072
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
473039
Årets nettoresultat (1.000 kr)
345252
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
345252
Skat af årets resultat (1.000 kr)
-127787
Finans indtægter (1.000 kr)
21495
Finans udgifter (1.000 kr)
-36651
Overført resultat (1.000 kr)
901549
Ordinært resultat (1.000 kr)
473039
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
130280
Udskudt skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Regnskabsanmærkning
LEAS
Anlægsaktiver (1.000 kr)
1351225
Grunde og bygninger (1.000 kr)
163114
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
2127048
Varebeholdning (1.000 kr)
339218
Varedebitorer (1.000 kr)
119127
Likvider (1.000 kr)
15476
Goodwill (1.000 kr)
17388
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
91605
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
1201794
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
57826
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
3482
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
880016
Egenkapital (1.000 kr)
1477510
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld (1.000 kr)
955521
Kortfristet gæld (1.000 kr)
1045243
Selskabskapital (1.000 kr)
99730
Balance (1.000 kr)
3478273
Varekreditorer (1.000 kr)
517964
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
476179
Udbytte i alt (1.000 kr)
476179
Foreslået udbytte (1.000 kr)
476179
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
-222889
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
750377
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
141581
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
1613198
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
190725
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
137.92
Dækningsgrad (%)
44.73
Overskudsgrad (%)
22.86
Kapacitetsgrad (%)
2.05
Afkastningsgrad (%)
14.04
Likviditetsgrad (%)
203.50
Soliditetsgrad (%)
42.48
Egenkapital forrentning (%)
23.37
Vækstrate (%)
-7,41
Dato for regnskabsafslutning
31-12-2021
Dato for regnskabsudgivelse
20-04-2022
Varedebitors omsætningshastighed (%)
22.41
Aktivers omsætningshastighed (%)
0.61
Varekreditors omsætningshastighed (%)
-2.85
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
1044204
Sikkerhedsmargin (%)
51.11
Varedebitors kredittid
16
Varekreditors skyldtid
-128
Indre værdi (%)
1482
Ansatte
335
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
6375
Primært Resultat (1.000 kr)
488195
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
1031
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
2852
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Erhvervsliv

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
1