Virksomhed

Aalborg Håndbold A/S

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Aalborg Håndbold A/S
Adresse
Willy Brandts Vej 31
Postnr.
9220
By
Aalborg Øst
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
96352030
E-mailadresse
info@aalborghaandbold.dk
Website
www.aalborghaandbold.dk
CVR-nr.
33372558
Virksomhedsform
Aktieselskab
Branchebetegnelse primær
Sportsklubber
Primær Kontaktperson
Eigild Bødker Christensen
Titel 1
Ingen data fundet.
Funktionsområde 1
Bestyrelse
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
21-12-2010
Antal ansatte Cvr-nr.
25
Overført resultat (1.000 kr)
3571
Likvider (1.000 kr)
6611
Egenkapital (1.000 kr)
5021
Ansatte
25
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Aalborg Håndbold A/S
Adresse
Willy Brandts Vej 31
Postnr.
9220
By
Aalborg Øst
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Ingen data fundet.
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
96352030
Fax
Ingen data fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
info@aalborghaandbold.dk
Website
www.aalborghaandbold.dk
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
33372558
P-nr.
1016525886
Antal ansatte Cvr-nr.
25
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
29
Etableringsdato
21-12-2010
Virksomhedsform
Aktieselskab
Reklamer - Nej Tak
nej
Unik ID
202748782
Branchekode primær
931200
Branchebetegnelse primær
Sportsklubber
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Bankforbindelser 1
Ingen data fundet.
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.
Ejere (virksomheder) 1
Jan Larsen
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Cajuna Holding ApS
Ejere land (virksomheder) 2
Danmark
Ejere (virksomheder) 3
Sebc Holding ApS
Ejere land (virksomheder) 3
Danmark
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Bestyrelse
Titel 1
Ingen data fundet.
Primær Kontaktperson
Eigild Bødker Christensen
Funktionsområde 2
Bestyrelse
Titel 2
Administrerende direktør
Kontaktperson 2
Jan Larsen
Funktionsområde 3
Bestyrelse
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Jan Børglum Nielsen
Funktionsområde 3
Bestyrelse
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Jan Børglum Nielsen
Funktionsområde 4
Bestyrelse
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
21269
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
2738
Primært Resultat (1.000 kr)
2157
Afskrivninger (1.000 kr)
-581
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
19112
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
2145
Årets nettoresultat (1.000 kr)
1673
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
1673
Skat af årets resultat (1.000 kr)
-472
Finans indtægter (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans udgifter (1.000 kr)
-12
Overført resultat (1.000 kr)
3571
Ordinært resultat (1.000 kr)
2145
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udskudt skat (1.000 kr)
138
Regnskabsanmærkning
LEAS
Anlægsaktiver (1.000 kr)
2349
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
16743
Varebeholdning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Varedebitorer (1.000 kr)
3159
Likvider (1.000 kr)
6611
Goodwill (1.000 kr)
100
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
100
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
2249
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
316
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
2249
Egenkapital (1.000 kr)
5021
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
138
Langfristet gæld (1.000 kr)
281
Kortfristet gæld (1.000 kr)
13653
Selskabskapital (1.000 kr)
1450
Balance (1.000 kr)
19092
Varekreditorer (1.000 kr)
1358
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
2895
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte i alt (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Foreslået udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
-18531
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
510
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
Ingen data fundet.
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
1.11
Afkastningsgrad (%)
11.30
Likviditetsgrad (%)
122.63
Soliditetsgrad (%)
26.30
Egenkapital forrentning (%)
33.32
Vækstrate (%)
19,38
Dato for regnskabsafslutning
30-06-2021
Dato for regnskabsudgivelse
08-10-2021
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
10.14
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
346
Ansatte
25
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
2157
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
67
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
851
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
SportsLIV

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
0