Virksomhed

Aalborg Fjernkøling A/S

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
Aalborg Fjernkøling A/S
Adresse
Nefovej 50
Postnr.
9310
By
Vodskov
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
Ingen data fundet.
E-mailadresse
Ingen data fundet.
Website
Ingen data fundet.
CVR-nr.
37862940
Virksomhedsform
Aktieselskab
Branchebetegnelse primær
Varmeforsyning
Primær Kontaktperson
Anne Boysen
Titel 1
Ingen data fundet.
Funktionsområde 1
Bestyrelse
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
29-06-2016
Antal ansatte Cvr-nr.
Ingen data fundet.
Overført resultat (1.000 kr)
9630
Likvider (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Egenkapital (1.000 kr)
10131
Ansatte
Ingen data fundet.
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
Aalborg Fjernkøling A/S
Adresse
Nefovej 50
Postnr.
9310
By
Vodskov
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Stae
C/O
Ingen data fundet.
Telefonnummer
Ingen data fundet.
Fax
Ingen data fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
Ingen data fundet.
Website
Ingen data fundet.
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
37862940
P-nr.
1021582669
Antal ansatte Cvr-nr.
Ingen data fundet.
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
Ingen data fundet.
Etableringsdato
29-06-2016
Virksomhedsform
Aktieselskab
Reklamer - Nej Tak
nej
Unik ID
203379242
Branchekode primær
353000
Branchebetegnelse primær
Varmeforsyning
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Bankforbindelser 1
Danske Bank A/S
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller et bestyrelsesmedlem eller af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.
Ejere (virksomheder) 1
Aalborg Forsyning A/S
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Ejere (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Ejere land (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Bestyrelse
Titel 1
Ingen data fundet.
Primær Kontaktperson
Anne Boysen
Funktionsområde 2
Bestyrelse
Titel 2
Ingen data fundet.
Kontaktperson 2
Daniel Borup Jakobsen
Funktionsområde 3
Bestyrelse
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Jane Østergaard
Funktionsområde 3
Bestyrelse
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Jane Østergaard
Funktionsområde 4
Bestyrelse
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
-1350
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
-2052
Afskrivninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
702
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
-4224
Årets nettoresultat (1.000 kr)
-3295
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
-3295
Skat af årets resultat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans indtægter (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans udgifter (1.000 kr)
-2171
Overført resultat (1.000 kr)
9630
Ordinært resultat (1.000 kr)
-4224
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udskudt skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Regnskabsanmærkning
Ingen data fundet.
Anlægsaktiver (1.000 kr)
118082
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
10946
Varebeholdning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Varedebitorer (1.000 kr)
4510
Likvider (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
118082
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Egenkapital (1.000 kr)
10131
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld (1.000 kr)
118897
Selskabskapital (1.000 kr)
501
Balance (1.000 kr)
129028
Varekreditorer (1.000 kr)
2096
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
14334
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte i alt (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Foreslået udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
100677
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
1790
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
Ingen data fundet.
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
-1.92
Afkastningsgrad (%)
-1.59
Likviditetsgrad (%)
9.21
Soliditetsgrad (%)
7.85
Egenkapital forrentning (%)
Ingen data fundet.
Vækstrate (%)
-16775,00
Dato for regnskabsafslutning
31-12-2021
Dato for regnskabsudgivelse
25-05-2022
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
100.00
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
2022
Ansatte
Ingen data fundet.
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
-2052
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
BoligLIV
Bydel:
Vodskov

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Ingen hjemmeside fundet.
Ingen E-mail fundet.
Intet telefonnummer fundet.
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
3