Virksomhed

3manager A/S

Virksomheden har ikke tilføjet en beskrivelse.

Udvalgte produkter - inaktiv

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 1

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 2

Virksomheden har ikke endnu tilføjet et produkt eller en service.

Produkt/Service titel 3

Virksomhedsinformation
Firmanavn
3manager A/S
Adresse
Hasseris Bymidte 3 1
Postnr.
9000
By
Aalborg
Kommune
Aalborg
Telefonnummer
88448864
E-mailadresse
mail@ikr.dk
Website
www.ikr.dk
CVR-nr.
32199178
Virksomhedsform
Aktieselskab
Branchebetegnelse primær
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
Primær Kontaktperson
Henrik Plougmand Bærtelsen
Titel 1
Ingen data fundet.
Funktionsområde 1
Bestyrelse
Status
Status
Selskabet er i normal drift.
Etableringsdato
09-06-2009
Antal ansatte Cvr-nr.
1
Overført resultat (1.000 kr)
-8899
Likvider (1.000 kr)
73
Egenkapital (1.000 kr)
-7319
Ansatte
1
OFFENTLIG DATA - UDVALGTE
Firmanavn
3manager A/S
Adresse
Hasseris Bymidte 3 1
Postnr.
9000
By
Aalborg
Region
Region Nordjylland
StedNavn
Ingen data fundet.
C/O
NELS Holding ApS
Telefonnummer
88448864
Fax
Ingen data fundet.
Kommune
Aalborg
E-mailadresse
mail@ikr.dk
Website
www.ikr.dk
Hovedselskab
ja
CVR-nr.
32199178
P-nr.
1015310290
Antal ansatte Cvr-nr.
1
Antal ansatte Cvr-nr. kilde
E&S
Antal ansatte P-nr.
1
Etableringsdato
09-06-2009
Virksomhedsform
Aktieselskab
Reklamer - Nej Tak
nej
Unik ID
202556214
Branchekode primær
649900
Branchebetegnelse primær
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
Branchekode sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 1
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchebetegnelse sekundær 2
Ingen data fundet.
Branchekode sekundær 3
Ingen data fundet.
Revisor 1
Redmark, Godkendt Revisionspartnerselskab
Bankforbindelser 1
Spar Nord Bank A/S
Bankforbindelser 2
Ingen data fundet.
Status
Selskabet er i normal drift.
Tegningsregler
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
Ejere (virksomheder) 1
Kjøller A/S
Ejere land (virksomheder) 1
Danmark
Ejere (virksomheder) 2
Nels Holding ApS
Ejere land (virksomheder) 2
Danmark
Ejere (virksomheder) 3
Emly Holding ApS
Ejere land (virksomheder) 3
Danmark
Datterselskaber (virksomheder) 1
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 2
Ingen data fundet.
Datterselskaber (virksomheder) 3
Ingen data fundet.
Antal aktive filialer
Ingen data fundet.
Antal inaktive filialer
Ingen data fundet.
Direktion/Ledelse
Funktionsområde 1
Bestyrelse
Titel 1
Ingen data fundet.
Primær Kontaktperson
Henrik Plougmand Bærtelsen
Funktionsområde 2
Bestyrelse
Titel 2
Ingen data fundet.
Kontaktperson 2
Jarl Henrik Arfelt
Funktionsområde 3
Bestyrelse
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Jesper Zangenberg Rasmussen
Funktionsområde 3
Bestyrelse
Titel 3
Ingen data fundet.
Kontaktperson 3
Jesper Zangenberg Rasmussen
Funktionsområde 4
Bestyrelse
Regnskab - Seneste
Omsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Bruttofortjeneste (1.000 kr)
2317
Vareforbrug (1.000 kr)
Ingen data fundet.
EBITDA (1.000 kr)
1431
Primært Resultat (1.000 kr)
1287
Afskrivninger (1.000 kr)
-144
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr)
1030
Årets bruttoresultat (1.000 kr)
1213
Årets nettoresultat (1.000 kr)
946
Minoritetsinteresser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Årets resultat efter minoritetsinteresser (1.000 kr)
946
Skat af årets resultat (1.000 kr)
-268
Finans indtægter (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finans udgifter (1.000 kr)
-74
Overført resultat (1.000 kr)
-8899
Ordinært resultat (1.000 kr)
1213
Opskrivningshenlæggelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Skyldig skat (1.000 kr)
348
Udskudt skat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Regnskabsanmærkning
SEK01,SGOK
Anlægsaktiver (1.000 kr)
326
Grunde og bygninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Omsætningsaktiver (1.000 kr)
890
Varebeholdning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Varedebitorer (1.000 kr)
687
Likvider (1.000 kr)
73
Goodwill (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr)
312
Materielle anlægsaktiver (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Finansielle anlægsaktiver (1.000 kr)
14
Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Driftsmateriel og inventar (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Egenkapital (1.000 kr)
-7319
Ansvarlig lånekapital (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Hensættelser (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld (1.000 kr)
7247
Kortfristet gæld (1.000 kr)
1287
Selskabskapital (1.000 kr)
1580
Balance (1.000 kr)
1215
Varekreditorer (1.000 kr)
35
Passive Periode afgrænsninger (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Igangværende arbejde (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Udbytte i alt (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Foreslået udbytte (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Personale omkostninger samlet (1.000 kr)
-886
Prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet bankgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet del prioritetsgæld (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet bankgæld (1.000 kr)
733
Tilgodehavender koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Tilgodehavender koncern omsætningsaktiv (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Kortfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Langfristet gæld koncern (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Nøgle Data
Pay out ratio (%)
Ingen data fundet.
Dækningsgrad (%)
Ingen data fundet.
Overskudsgrad (%)
Ingen data fundet.
Kapacitetsgrad (%)
2.25
Afkastningsgrad (%)
105.93
Likviditetsgrad (%)
69.15
Soliditetsgrad (%)
-100.00
Egenkapital forrentning (%)
Ingen data fundet.
Vækstrate (%)
7,82
Dato for regnskabsafslutning
31-12-2021
Dato for regnskabsudgivelse
24-05-2022
Varedebitors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Aktivers omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Varekreditors omsætningshastighed (%)
Ingen data fundet.
Nulpunktsomsætning (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Sikkerhedsmargin (%)
55.55
Varedebitors kredittid
Ingen data fundet.
Varekreditors skyldtid
Ingen data fundet.
Indre værdi (%)
-463
Ansatte
1
Omsætning pr. ansat (1.000 kr)
Ingen data fundet.
Primært Resultat (1.000 kr)
1287
Årets resultat pr. ansat (1.000 kr)
946
DB Pr. Ansat (1.000 kr)
2317
Åbningstider
Mandag:
Ikke oplyst.
Tirsdag:
Ikke oplyst.
Onsdag:
Ikke oplyst.
Torsdag:
Ikke oplyst.
Fredag:
Ikke oplyst.
Lørdag:
Ikke oplyst.
Søndag:
Ikke oplyst.
Kort
Intet kort fundet.
Sektion & Kategori
Sektion:
Erhvervsliv
Bydel:
Hasseris

Sekundær:

Sektion: Ingen

Sektion: Ingen

Kategori: Ingen

Kontakt
Sociale medier
Ingen sociale medier fundet.
Artikler
0