Vækstvirksomheder skaber mange arbejdspladser

Vækst

En ny analyse fra Region Nordjylland og Region Midtjylland viser, at vækstvirksomheder har meget stor betydning for vækst og udvikling i de to regioner. De skaber tusindvis af jobs hvert år.

Regionerne bruger hvert år, blandt andet via de regionale væksthuse, mange millioner kroner på aktiviteter, der skal skabe flere vækstvirksomheder.

Men hvorfor er det vigtigt at skabe flere vækstvirksomheder, og gør det nogen stor forskel for vækst og udvikling i Region Midtjylland og Region Nordjylland, at nogle virksomheder vokser ekstra hurtigt og har højere ambitioner end de fleste?

En ny analyse, som IRIS Group har gennemført for Region Midtjylland og Nordjylland, viser at svaret er ja – flere end 25.000 jobs og omsætning for over 13 mia. kr. har virksomheder i vækstlaget i de to regioner skabt over de seneste tre år.

Samtidig har de virksomheder, som har den højeste vækst, også langt højere produktivitet end andre virksomheder. Eksempelvis viser tal for Midtjylland, at produktiviteten er hele 28 procent højere end i virksomheder uden for vækstlaget.

Midtjyske højvækstvirksomheder, der har haft en stigning i omsætning på mindst 20 % om året de seneste 3 år, har en værdiskabelse pr. medarbejder på 851.000 kr. mens tallet for virksomheder uden for vækstlaget er 665.000 kr.

Vækstlaget udgøres af de virksomheder, som enten er vokset med mindst 10 % om året de seneste 3 år, eller som har ambitioner om at gøre det inden for tre år. Der er knap 3.000 af den slags virksomheder i det midtjyske vækstlag og godt 1.000 virksomheder i det nordjyske vækstlag.

Vækstvirksomhederne findes i alle typer af erhverv, der konkurrerer på et internationalt marked, men der er især mange inden for industri, handel og transport.

Ambitioner om mere vækst og flere arbejdspladser

Selvom analysen viser, at der er skabt et betydeligt antal arbejdspladser, og at vækstvirksomhederne er langt mere produktive end andre virksomheder, er der ambitioner om mere i begge regioner.

Der er en række tiltag, som kan styrke indsatsen. Flere af de virksomheder, som er såkaldte ”vækstboblere” og har ambitioner om høj vækst, skal hjælpes til at blive rigtige vækstvirksomheder.

Her gælder det om at være helt tæt på virksomhederne. Analysen anbefaler at de alle får en såkaldt key account manager tilknyttet fra erhvervsfremmesystemet. Denne får til opgave at følge virksomheden tæt. Men det gælder også om at have nye tilbud parat, f.eks. et eliteprogram for iværksættere eller indsatser, der skal styrke virksomhedernes ekspansion ind i nye markeder og sektorer.

Det er meget centralt hele tiden at kunne tilbyde virksomhederne i vækstlaget det, de har behov for, så de kan skabe vækst og grobund for fremtidens velfærd for os alle. Det forklarer Ulla Astman, som er regionsrådsformand i Region Nordjylland og formand for det nordjyske Vækstforum:

– Det er afgørende, at vi fortsætter vores indsats for at skabe gode betingelser for vækstvirksomhederne. Det gælder både tilbud om målrettede udviklingsprojekter og hjælp til at sikre, at virksomhederne kan få den kompetente arbejdskraft, som de efterspørger. På den måde styrker vi virksomhederne og får samtidig skabt de nye arbejdspladser, som er grundlaget for en bæredygtig regional udvikling og et stærkt velfærdssamfund til gavn for både erhvervsliv og borgere, siger Ulla Astman.

Nye vækstspor

Analysen viser også, at vækstvirksomhederne har forskellige strategier for vækst. De første faser af deres liv handler typisk om at interagere med markedet, professionalisere virksomheden og skabe et stærkt netværk. De mest succesfulde når hurtigt op på 30-50 ansatte. Men herefter skal der ofte nye tiltag og strategier til for at fortsætte væksten.

Samtidig viser analysen, at vækstvirksomhederne i betydeligt omfang benytter de regionale ordninger, som netop har til formål f.eks. at støtte virksomhedernes internationalisering, udvikling af nye forretningsmodeller mv.

– Analysen giver et billede af, at vi i Midt- og Nordjylland er nået langt i vores satsning på at støtte vækstlaget. I begge regioner er væksthusene fyrtårne i indsatsen, og vi ved fra dagligdagen, at der er et godt samarbejde mellem det lokale niveau i kommunerne og vores regionale væksthus. Samtidig har en klar ambition om, at en endnu større andel af virksomhederne i vækstlaget fremover skal benytte programmerne, siger Bent Hansen, som er regionsrådsformand i Region Midtjylland og formand for det midtjyske Vækstforum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *