Ni nordjyske kommuner går sammen i et samarbejde om stort nyt projekt ”Online Bostøtte”

nordjylland
Ni nordjyske kommuner går sammen i et samarbejde om stort nyt projekt ”Online Bostøtte”. Online Bostøtte er bostøtte via videokommunikation. Det er tænkt som et supplement til det tra- ditionelle ansigt-til-ansigt møde mellem borger og bostøttemedarbejder.
Projektet, som igangsættes i starten af 2015 og varer i 18 måneder, skal gøre de ni nordjyske kommu- ner klogere på, hvornår videokommunikation mellem borger og medarbejder kan supplere det fysiske møde.
Carsten Lindgaard Johansen, Centerchef for Fagcenter for Socialpsykiatri i Aalborg Kommune, siger:
”Vi har borgere, som efterspørger muligheden for at kunne afholde samtaler med deres bostøttemedar- bejder via videokommunikation. For mange borgere er online samtaler – eksempelvis via Skype – natur- ligt i deres kommunikation med familie og netværk. Vi er derfor glade for, at vi fremover kan tilbyde bor- geren, at de kan modtage dele af den støtte de har behov for via videokommunikation.”
Projekt med åbenlyse fordele
Online bostøtte giver mulighed for at tilbyde borgeren en mere fleksibel bostøtte, blandt andet i form af flere korte samtaler med tættere opfølgning. Mange borgere kan have behov for vejledning og støtte uden at få kommunale medarbejdere indenfor hjemmets fire vægge. Online bostøtte kan give en større følelse af selvstændighed for den enkelte borger.
Samtidig viser en analyse, at godt 10 % af bostøttemedarbejdernes tid bliver brugt på vejene – tid der med fordel kan bruges mere effektivt.
Positivt med tæt samarbejde mellem nordjyske kommuner
De ni nordjyske kommuner, som fremover tilbyder deres borgere online møder er: Aalborg, Frederiks- havn, Hjørring, Thisted, Jammerbugt, Mariager Fjord, Morsø, Vesthimmerland og Brønderslev kommu- ner.
Thomas Krarup (K), Rådmand for Aalborg kommunes Ældre – og Handicapforvaltning udtaler: ”Vi er glade for det stærke samarbejde med vores nabokommuner. Vi står alle overfor nogle udfordringer, som betyder, at vi skal finde nye smarte måder at levere en høj faglig kvalitet til vores borgere.”
Stor interesse fra KL
Gitte Duelund Jensen, leder af Center for Velfærdsteknologi (KL) udtaler: ”Det er et spændende og stra- tegisk vigtigt projekt, som vi fra KL vil følge meget tæt. Samtidig synes jeg det er utrolig flot, at det er lykkedes hele ni kommuner at etablere et projektsamarbejde – dér kan de altså noget helt særligt, de nordjyske kommuner”.
Digitaliseringsstyrelsen støtter projektet
Digitaliseringsstyrelsen støtter projektet med 1,5 mio. kr. Støttemidlerne skal anvendes til evaluering af projektet, samt til afholdelse af tværkommunal projektledelse. Øvrige udgifter forbundet med projektet afholdes af de enkelte deltagerkommuner.
Billede: jensrohde.eu

Ni nordjyske kommuner går sammen i et samarbejde om stort nyt projekt ”Online Bostøtte”

nordjylland
Ni nordjyske kommuner går sammen i et samarbejde om stort nyt projekt ”Online Bostøtte”. Online Bostøtte er bostøtte via videokommunikation. Det er tænkt som et supplement til det tra- ditionelle ansigt-til-ansigt møde mellem borger og bostøttemedarbejder.
Projektet, som igangsættes i starten af 2015 og varer i 18 måneder, skal gøre de ni nordjyske kommu- ner klogere på, hvornår videokommunikation mellem borger og medarbejder kan supplere det fysiske møde.
Carsten Lindgaard Johansen, Centerchef for Fagcenter for Socialpsykiatri i Aalborg Kommune, siger:
”Vi har borgere, som efterspørger muligheden for at kunne afholde samtaler med deres bostøttemedar- bejder via videokommunikation. For mange borgere er online samtaler – eksempelvis via Skype – natur- ligt i deres kommunikation med familie og netværk. Vi er derfor glade for, at vi fremover kan tilbyde bor- geren, at de kan modtage dele af den støtte de har behov for via videokommunikation.”
Projekt med åbenlyse fordele
Online bostøtte giver mulighed for at tilbyde borgeren en mere fleksibel bostøtte, blandt andet i form af flere korte samtaler med tættere opfølgning. Mange borgere kan have behov for vejledning og støtte uden at få kommunale medarbejdere indenfor hjemmets fire vægge. Online bostøtte kan give en større følelse af selvstændighed for den enkelte borger.
Samtidig viser en analyse, at godt 10 % af bostøttemedarbejdernes tid bliver brugt på vejene – tid der med fordel kan bruges mere effektivt.
Positivt med tæt samarbejde mellem nordjyske kommuner
De ni nordjyske kommuner, som fremover tilbyder deres borgere online møder er: Aalborg, Frederiks- havn, Hjørring, Thisted, Jammerbugt, Mariager Fjord, Morsø, Vesthimmerland og Brønderslev kommu- ner.
Thomas Krarup (K), Rådmand for Aalborg kommunes Ældre – og Handicapforvaltning udtaler: ”Vi er glade for det stærke samarbejde med vores nabokommuner. Vi står alle overfor nogle udfordringer, som betyder, at vi skal finde nye smarte måder at levere en høj faglig kvalitet til vores borgere.”
Stor interesse fra KL
Gitte Duelund Jensen, leder af Center for Velfærdsteknologi (KL) udtaler: ”Det er et spændende og stra- tegisk vigtigt projekt, som vi fra KL vil følge meget tæt. Samtidig synes jeg det er utrolig flot, at det er lykkedes hele ni kommuner at etablere et projektsamarbejde – dér kan de altså noget helt særligt, de nordjyske kommuner”.
Digitaliseringsstyrelsen støtter projektet
Digitaliseringsstyrelsen støtter projektet med 1,5 mio. kr. Støttemidlerne skal anvendes til evaluering af projektet, samt til afholdelse af tværkommunal projektledelse. Øvrige udgifter forbundet med projektet afholdes af de enkelte deltagerkommuner.
Billede: jensrohde.eu