Nordjyderne samler ind til kræftens bekæmpelse på søndag

Indsamling Kræftens Bekæmpelse-min

“- Jeg ser altid frem til Kræftens Bekæmpelses årlige Landsindsamling og til at mærke den utroligt store opbakning fra alle de mennesker og familier, vi banker på hos. Det er en uundværlig støtte for kræftsagen, siger formand i Kræftens Bekæmpelse,” Helen Bernt Andersen, der selv skal på gaden for at samle ind søndag.

’Jeg er dybt taknemmelig’

Sidste år samlede 1.540 frivillige indsamlere 3.208.437 kroner ind i Region Nordjylland.
– En stor del af foreningens arbejde ville ganske enkelt ikke være muligt uden den enorme opbakning fra frivillige i hele landet, og jeg er derfor dybt taknemmelig for indsamlernes vigtige indsats og danskernes donationer, siger Helen Bernt Andersen.

Derfor er din støtte vigtig

De penge, der kommer ind ved Landsindsamlingen, går til Kræftens Bekæmpelses vigtige arbejde med at yde gratis rådgivning og støtte til patienter og pårørende, til forskning og forebyggelse.

Overskuddet fordeles med 61 pct. til forskning, 18 pct. til patientstøtte, 18 pct. til forebyggelse og tre pct. til administration. Kun tre procent af Kræftens Bekæmpelses indtægter stammer fra det offentlige.
Derfor er foreningen dybt afhængig af dig og andre, der vælger at støtte sagen, og som på den måde er med til at sikre, at færre får kræft, at flest muligt overlever kræft, og at mennesker ramt af kræft får et godt liv med eller efter kræft.

Læs mere om, hvordan Kræftens Bekæmpelse bruger midlerne fra Landsindsamlingen:
Landsindsamling 2022:
Det går din støtte til:
Der er rigtig god opbakning til Landsindsamlingen i hele landet, og langt de fleste steder bliver der indsamlet fysisk enten ved husstands- eller ved gadeindsamlinger.
Hvis du ikke er hjemme, eller foretrækker at donere digitalt, er det også muligt at støtte kræftsagen via sms, MobilePay 93 80 00 og girokort. Igen i år er det desuden muligt at oprette en digital indsamling enten via Facebook eller via indsamling.dk.
Du kan stadigvæk nå at melde dig som indsamler på www.indsamling.dk

 

Tjek Mærkerne – hold øje med modermærker

Tjek Mærkerne

Omkring 2.500 bliver årligt ramt af modermærkekræft

Solen begynder at skinne ned over landet, og det betyder også at UV-indekset løbende stiger. Jo mere sollys man udsættes for, des højere bliver risikoen for at udvikle modermærkekræft. Ifølge Kræftens Bekæmpelse er det på trods af den information alligevel kun hver tredje, der tør påpege eventuelle modermærker hos andre. Det kan potentielt være med til at opdage modermærkekræft tidligere og på den måde redde liv, så derfor er det bekymrende, at så få ville turde påpege det.

Men modermærkekræft kan helbredes, hvis det opdages i tide, og derfor er det vigtigt, at man regelmæssigt tjekker sin hud for mistænkelige modermærker og ved, hvad man skal være opmærksom på.

Men ikke alle modermærker er lige nemme at holde øje med. De kan sidde steder, hvor det er svært at holde øje selv, f.eks. på ryggen eller i hårbunden, eller man kan måske se sig blind på et modermærke, der ændrer sig, fordi man ser på det hver dag. Derfor kan det nogle gange være en fordel, hvis andre påpeger, at et modermærke ser mistænkeligt ud.

Desværre svarer kun 33 pct. i en ny rundspørge fra Kræftens Bekæmpelse, at de ville nævne det, hvis de opdagede et mistænkeligt modermærke hos en anden. 32 pct. svarer nej, mens resten svarer ’Ved ikke’.

Knap otte ud af 10 af dem, der svarer nej, angiver, at de ikke vil udtale sig om andres modermærker, når de ikke selv er fagpersoner.

’Tid er en afgørende faktor’

Men ifølge Christina Skovbølling Haak, der er hudlæge og bestyrelsesmedlem i Dansk Dermatologisk Selskab, bør man ikke holde sig tilbage, hvis man opdager noget mistænkeligt.

-Vi forventer ikke, at almindelige danskere kan gennemskue, om der er kræft i et modermærke eller ej. Men hvis et modermærke på den ene eller anden måde ser forkert ud, er det altid en god ide at få det undersøgt nærmere hos egen læge. Hvis det viser sig at være kræft, er tid en afgørende faktor: Jo hurtigere, du bliver behandlet, jo bedre er chancen for helbredelse, siger Christina Skovbølling Haak.

På trods af, at kun hver tredje af de adspurgte i rundspørgen ville påpege mistænkelige modermærker hos andre, angiver knap halvdelen (45 pct.), at de ville sætte pris på det, hvis nogen påpegede et mistænkeligt modermærke hos dem selv. Og hele 63 pct. ville få det undersøgt nærmere hos lægen.

Kun 3 pct. ville blive sure eller irriterede over henvendelsen.

-Tallene her viser tydeligt, at du ikke skal være bange for at henvende dig til andre, hvis du opdager et mistænkeligt modermærke. Din henvendelse vil i langt de fleste tilfælde blive positivt modtaget, og måske vil du redde liv i sidste ende, siger Peter Dalum, der er projektchef hor Kræftens Bekæmpelse.

Vi skal holde øje med hinandens mærker

Med kampagnen ’Tjek Mærkerne’ sætter Kræftens Bekæmpelse og Dansk Dermatologisk Selskab i år særligt fokus på, at vi skal holde øje med hinandens modermærker.

Fem farlige forandringer

 1. Asymmetri: Et sygt modermærke vil ofte være asymmetrisk
 2. Ujævn kant: Et modermærke med ujævne eller takkede kanter er mistænkeligt
 3. Flere farver: Et modermærke, der har mere end én farve er mistænkeligt
 4. Diameter: Hvis et modermærke er større end enden på en blyant, (6 mm i diameter), så skal du være særligt opmærksom på ændringer.
 5. Udvikling: Hvis et modermærke pludseligt vokser og får nogle af de nævnte ændringer, er det ikke normalt.

_______________________________________________________________________

Sådan tjekker du dine modermærker

 1. Brug to spejle, et stort og et mindre, så du kan undersøge den del af huden, du ikke umiddelbart kan se.
 2. Husk at tjekke hårbund, negle og fodsåler. Få gerne hjælp til at tjekke områderne.
 3. Tag billeder af modermærker der er uregelmæssige. Læg gerne en lineal ved siden af, så du kan se størrelsen på mærket. Gem billedet, så du kan se, om modermærket ændrer sig.

Se mere på www.tjekmærkerne.nu

______________________________________________________________________

Om rundspørgen

Kræftens Bekæmpelse har i en webbaseret spørgeskemaundersøgelse foretaget af analysebureauet Voxmeter spurgt 1.030 danskere i alderen 18+ år ind til deres holdninger til dels at påpege mistænkelige modermærker hos andre og dels selv at få påpeget mistænkelige modermærker af andre. Data erindsamlet efter nationalt repræsentative kvoter på køn, aldersgrupper og region.

Grunde til ikke at ville påpege mistænkelige modermærker hos andre

307 personer har i rundspørgen sagt, at de ikke vil henvende sig til en person, de ikke kender, hvis de opdagede et mistænkeligt modermærke på vedkommende. Disse er efterfølgende blevet spurgt om, hvorfor de ikke vil henvende sig, og de har haft mulighed for at angive flere svar. Deres svar fordeler sig således:

 • Jeg er ikke fagperson/læge, så jeg vil ikke udtale mig om noget, jeg ikke ved nok om: 74 pct.
 • Det er et privat anliggende, som jeg ikke vil blande mig i: 35 pct.
 • Jeg vil ikke skabe (måske unødig) bekymring hos personen: 22 pct.
 • Jeg er bange for, at personen bliver sur/irriteret: 17 pct.
 • Det er ikke mit problem, så jeg blander mig udenom: 9 pct.
 • Andre grunde: 4 pct.
 • Ved ikke: 1 pct.

 

Trods tobakslovgivning er der stadig cigaretter på hylderne i Aalborg

I august 2021 kom der ny tobakslovgivning til hele landet. En lovgivning, der skulle sikre røgfri skoletid på alle ungdomsuddannelser og en fjernelse af synlig røg i butikkerne. Tal viser dog, at alt for mange unge stadig udsættes for røg i skoletiden. Derudover halter det meget med at efterleve reglerne i butikkerne – også i det Aalborgensiske.

Rygning i skoletiden, synlig tobak i butikker og billige smøger. Sådan ser virkeligheden stadig ud for mange unge. Hele 72 pct. af eleverne på landets ungdomsuddannelser ser andre elever ryge i skoletiden, selvom der i august 2021 blev indført røgfri skoletid på alle ungdomsuddannelser.

Og det er ikke kun på ungdomsuddannelserne, at det halter med at efterleve de nye regler. 58 pct. af de 15-29-årige har inden for den seneste måned set tobaks- eller nikotinprodukter stå synligt fremme i butikkerne, selv om tobakken burde være skjult. Det viser nye tal fra undersøgelsen ‘§RØG – en undersøgelse af tobak, adfærd og regler’. Det er TrygFonden, Statens Institut for Folkesundhed, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen, der står bag undersøgelsen.

“Lovgivningsmæssigt har vi taget nogle vigtige skridt, der skal sikre, at færre børn og unge ryger i fremtiden. Men der er brug for en skærpet indsats, så reglerne også bliver overholdt ude i virkeligheden. Ungdomsuddannelserne skal i langt højere grad tage opgaven med at gøre skoletiden tobaksfri på sig. Og butikkerne bør sikre sig, at tobakken rent faktisk ikke er synlig. Loven har sat nogle klare rammer, men når det halter med implementeringen, vil tiltagene ikke få den tiltænkte effekt”, siger forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse, Mette Lolk Hanak.

Prisen på cigaretter er for lav

Ved udgangen af 2020 vedtog et bredt flertal i Folketinget en national handleplan mod børn og unges rygning. Med initiativer som røgfri skoletid, ingen synlig tobak i butikkerne og standardiserede tobakspakker skal handleplanen forebygge og bremse rygning blandt børn og unge.

Samtidig besluttede politikerne at hæve prisen på tobak af to omgange. Da undersøgelsen blev gennemført, skulle en pakke cigaretter i gennemsnit koste 55 kroner. Men undersøgelsen viser, at de unge i gennemsnit kun betaler 52,84 kroner per pakke.

“Det er et udtryk for, at producenterne holder prisen nede, så man stadig kan købe cigaretbrands til 50 kroner pakken. Det er helt forkert, når der blev aftalt en pris og den ikke er slået igennem i butikkerne. Vi ved, at høj pris på tobak er det mest effektive greb til at forebygge rygning blandt børn og unge”, forklarer direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt.

Kun lille fald i andelen af unge rygere

Da flere af tiltagene i handleplanen mod børn og unges rygning endnu ikke er gennemført fuldt ud, er det for tidligt at drage håndfaste konklusioner om effekten af handleplanen, mener parterne bag undersøgelsen.

Standardiserede tobakspakker uden iøjnefaldende farver, grafik og logo er ved at erstatte de gamle pakker i butikkerne, men tiltagene vil først være fuldt implementeret d. 1. april 2022. En yderligere prisstigning på 5 kroner per pakke slår også først helt igennem fra d. 1. april 2022.  

Den kun delvise implementering af handleplanen afspejler sig også i de unges rygevaner. Undersøgelsen viser, at andelen af unge, der ryger dagligt eller lejlighedsvist, kun ser ud til at være faldet ét procent point fra 2020 til 2021

“Det tager tid at ændre de unges rygevaner. Derfor er der brug for mere fokus på at få de gode politiske intentioner gjort til virkelighed. Og så er det ingen hemmelighed, at vi mener, at prisen på cigaretter fortsat er alt for lav. Stod det til os, skal prisen op på mindst 90 kroner per pakke. På den måde vil der blive sat mere skub i udviklingen, så vi får en fremtid, hvor ingen børn og unge ryger”, uddyber Morten Ørsted-Rasmussen, Forebyggelseschef i Hjerteforeningen.

Om undersøgelsen

 • §RØG er en spørgeskemaundersøgelse blandt 15-29-årige.
 • Undersøgelsen er repræsentativ på køn, alder og region.
 • Undersøgelsen blev igangsat i 2020 og er gentaget to gange i 2021. Fremadrettet gentages undersøgelsen hvert efterår.
 • Mere end 10.000 unge har deltaget i hver undersøgelse.
 • Formålet med undersøgelsen er at følge udviklingen i unges tobaks- og nikotinforbrug over tid og at evaluere effekten af lovmæssige tiltag på området.
 • TrygFonden finansierer undersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed står for dataindsamling og udarbejdelse af rapport i samarbejde Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

Flere tal fra §-RØG-undersøgelsen, efteråret 2021

Rygning i skoletiden på ungdomsuddannelser

72 pct. af eleverne på ungdomsuddannelser, ser andre elever ryge i skoletiden.

49 pct. af de gymnasieelever, der ryger, svarer at de ryger i skoletiden.

81 pct. af de elever på FGU eller en erhvervsuddannelser, der ryger, svarer at de ryger i skoletiden.

Synlig tobak i butikkerne

58 pct. af de 15-29-årige har inden for den seneste måned set mindst én type tobaks- eller nikotinprodukt, inkl. tilbehør, stå synligt fremme på hylder, i montrer eller ved kassen i butikker.

Pris

52,84 kr. giver de 15-29-årige rygere i gennemsnit for en pakke cigaretter.
67 pct. af de unge svarer, at de har givet mindre end 55 kr. for den seneste pakke, de købte.

Rygning blandt unge

19 pct. af de 15-29-årige ryger cigaretter (9 pct. dagligt og 10 pct. lejlighedsvis).

En rammende, rå og livsbekræftende forestilling om kræft

Stærk teatermonolog i samarbejde mellem Teater V. Trekanten og Kræftens Bekæmpelse

Monologen HVORFOR MIG? handler om, hvordan det er at blive ramt af kræft. Om alt det man går igennem, skal forholde sig til og deale med. Om operation, uvished, kemoterapi, håb, drømme og meget, meget mere.

Når kræften rammer

Kræft rammer rigtig mange. Kræften ramte også skuespiller Christina Selden – og ændrede hendes liv. Forestillingen HVORFOR MIG? er baseret på Christinas egne oplevelser med sygdommen og skabt af den prisvindende dramatiker og instruktør Kamilla Wargo Brekling.

På scenen står Christina Selden alene. I et hav af scener der sætter spot på alle stadierne af sygdomsforløbet.

Hård, men opløftende monolog om kræft

HVORFOR MIG? er en hård og alligevel opløftende og underholdende monolog fyldt med overraskende scener, følelser, fakta og oplæg til debat. Med forestillingen sætter vi ord på det usigelige – og åbner en bred vifte af problematikker, oplevelser og erfaringer, der er forbundet med at få og have kræft – En diagnose hver tredje dansker rammes af i løbet af livet og som ca. 15.000 af os dør af om året. Sygdommen er den mest hyppige dødsårsag i Danmark. Den er blevet en del af vores liv – så vi kan ligeså godt tale om den. Vi skal tale om den og forholde os til den.

Hvornår: TIRSDAG 1. MARTS KL. 17 og 19.30

Hvor: TREKANTEN, Sebbersundvej 2 A, 9220 Aalborgs Øst

Varighed: 65 min. u. pause

Billetpris: 130,- kroner Billetsalg på Place2book.com:

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM3060/pnd1bkm3nn

Kom til Kræftens Bekæmpelses traditionsrige årlige koncert

Kurt_Ravn_2013
Når du vil høre noget godt og smukt så kom til Kræftens Bekæmpelses traditionsrige årlige koncert. KURT RAVN den 18. november kl. 19.30 i VOR FRUE KIRKE
Siden Kurt Ravn blev uddannet fra Statens Teaterskole i 1973 har han markeret sig som en af sin generations mest talentfulde og alsidige skuespillere og sangere. Sideløbende med de mange roller på teater, film og TV har han dyrket sin musikalske karriere med koncerter i hele landet og talrige CD-indspilninger.
Kurt Ravn mestrer som få både skuespillets og sangens kunst, hvilket har bragt ham stor succes i musical-roller som bl.a. Jean Valjean i Les Miserables. Anatoly i Chess, Jabbadoor i Atlantis og Che i Evita. I 1996 debuterede han som operasanger i Wiens berømte Konzerthaus i rollen som herr Leonard i Carl Nielsens Maskarade. CD-indspilningen af Maskarade udløste senere en Grammy.
Kurt Ravn har udgivet adskellige CDèr – senest julealbummet “Årets Julekoncert”, som rummer såvel letheden, som det stille og inderlige foredrag samt den store hymne.
Kurt Ravn vil med sin store sangstemme og sympatiske udstråling danne en perfekt baggrund for en smuk musikalsk oplevelse i kirken.
Carl Ulrik Munk-Andersen akkompagnerer på klaver/orgel.
Billetter kan købes på www.BilletNet.dk, tlf. 70156565. Pris kr. 175,-
Restbilletter sælges ved indgangen til kr. 195,-

Foredrag med GEO ”Ikk for sjov”

KNSMS4D4
KRÆFTENS BEKÆMPELSE inviterer i samarbejde med AOF til foredrag, Fredag, den 24. oktober 2014 kl. 19.00 på Trekanten, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Øst.
GEO fortæller med humor uden selvhøjtidelighed om det at være kræftpatient og samtidig holde fast i sig selv som far, mand og komiker.
Om at få benhård behandling og om at tro på, at man kommer godt ud på den anden side. En varm og sårbar fortælling, inspirerende og underholdende.
Foredraget er en del af ”Knæk Cancer” kampagnen og kr. 20,- pr. solgt billet doneres til Kræftens Bekæmpelse.
Billetter kan købes ved AOF for kr. 160,- eller ved indgangen.

Ny undersøgelse: Vi glemmer solcremen i hverdagen

1134879_32934195
Sommerferien er forbi, og de fleste danskere er vendt tilbage til hverdagen. Heldigvis ser det ud til, at en varmebølge er på vej, og meteorologerne spår da også, at vi kan nyde solen lidt endnu.
En ny undersøgelse blandt 1.132 danskere vise, at selvom vi i gennemsnit opholder os i solen 4 timer om dagen i sommerens hverdage, glemmer vi ofte solcremen. Mens 3 ud af 4 husker solcremen på stranden, husker kun hver tiende dansker at bruge solcremen til hverdag eksempelvis til og fra arbejde, i frokostpauser og lignende. Men faktum er, at solens stråler også rammer vores sarte skandinaviske hud, når vi dyrker udendørssport, cykler eller går en tur i det fri.
Sommeren går på held, og det gælder om at nyde de sidste solstråler inden efteråret melder sin ankomst. Men en ny undersøgelse om danskernes solvaner, som Kompas Kommunikation har foretaget for den danske solcremeproducent P20, viser, at vi desværre ikke er så konsekvente med solcremen, når vi tilbringer tid udenfor i hverdagen. Kun hver tiende (12 pct.) svarer nemlig, at de husker solcremen netop til hverdag.
Pas på dig selv og din hud
Danskerne er veloplyste, når det kommer til solbeskyttelse og langt de fleste (75 pct.) husker også at smøre sig ind i solcremen, når vi rejser på solferie eller solbader herhjemme. Men mange glemmer, at solens stråler også kan gøre skade i mindre doser. Hudlæge ved Bispebjerg Hospital, Annesofie Faurschou opfordrer danskerne til at huske solcremen – også i hverdagen: ” Vi tilbringer faktisk mere tid i solen end vi tror, og solens stråler påvirker også huden, hvis vi holder frokostpausen udenfor, dyrker udendørssport eller arbejder i haven selvom det måske ikke altid føles sådan. ”
Danmark har, ifølge Kræftens Bekæmpelse, en af verdens højeste forekomster af kræft i huden. Det skyldes bl.a., at vi ofte bliver solskoldede. Fornuftige solvaner er derfor vigtige i kampen mod kræft, fortæller Annesofie Faurschou: ”Den bedste beskyttelse mod solen er skygge og tøj, men det er også vigtigt, at vi ikke glemmer solcremen . ”
Eva glemmer solcremen trods anbefalinger fra lægen
Eva Nielsen på 45 år fra København er opmærksom på de skader, som solen kan give og kender også godt til Kræftens Bekæmpelses solråd. Alligevel husker Eva kun solcremen, hvis hun skal en tur på stranden eller tilbringe flere timer i haven:
”Jeg husker kun at smøre mig ind i solcreme, hvis jeg skal på stranden eller planlægger at være udenfor i flere timer. Jeg tænker ikke rigtig over at bruge solcreme, hvis jeg f.eks. bare skal spise en frokost med familien i haven eller en tur til byen. Jeg har faktisk snakket med min læge om brug af solcreme, da jeg er begyndt at få pigmentforandringer, og han anbefaler mig at bruge solcreme dagligt. Og det er da heller ikke fordi, jeg ikke tager det alvorligt, men jeg glemmer det bare til hverdag, ” slutter Eva Nielsen.

Arv og testamente

kb logo
Vil du vide mere om arv og testamente?
Charlotte Hjeds og Karin Møller Øhlenschlæger holder foredrag herom tirsdag den 13. maj 2014 kl. 16.30 på Kræftens Bekæmpelses nye rådgivning Steenstrupsvej 1, Aalborg.
Det er ikke tabu at tale om arv og testamente.
Mange mennesker vil gerne vide, hvad man kan gøre.
Kræftens Bekæmpelse tilbyder et foredrag med foreningens arveeksperter Charlotte Hjeds og Karin Møller Øhlenschlæger.
Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål.

Foredraget er gratis, og der kan købes kaffe og hjemmebagt kage til kr. 10,-


Tilmelding til Kræftens Bekæmpelse tlf. 70202685 eller på mail aalborg@cancer.dk

Foredrag med Søs Egelind

egelindI samarbejde med AOF arranger Kræftens Bekæmpelse, Aalborg Lokalforening foredrag med Søs Egelind.
Foredraget foregår den 26. marts 2014 kl. 19.00 på UCN Læreruddannelse, Mylius Erichsens vej 131, 9210 Aalborg SØ
Pris kr. 150,- Billetter købes ved AOF, Aalborg.
Søs Egelind er Dobbelt Verdensmester i overlevelse af kræft, og deler rundhåndet ud af egne erfaringer i et personligt, livsbekræftende, tankevækkende og positivt foredrag om livstruende sygdom og hvordan man kan gå igennem en voldsom krise og komme ud på den anden side som et klogere, mere lykkeligt og taknemmeligt menneske.
Hun fik konstateret lymfeknudekræft og var med egne ord ” syltet godt og grundigt ind fra top til tå”, men overlevede … for så at blive ramt af en ondartet modermærkecancer.
Udfordringerne har stået i kø, men Søs Egelind fandt ud af, at alvorlig sygdom kan være en gave, hvis man fokuserer og holder retningen mod overlevelse.
Et åbenhjertigt foredrag, ikke kun om sygdom, men om mod, overlevelse, glæde og kærligheden til livet!

Traditionsrig julekoncert med Marie Carmen Koppel

Marie Carmen KoppelMarie Carmen Koppel synger julen ind for Kræftens Bekæmpelse i Vor Frue Kirke, den 27. november kl. 19.30

Lad julefreden indfinde sig og støt op om Kræftens Bekæmpelses traditionsrige julekoncert.

Marie Carmen Koppel er Danmarks ukronede soul- og gospeldronning. Hendes uovertrufne sangteknik er bl.a. inspireret af ophold i New York, hvor hun fik den amerikanske gospeltradition ind under huden. Med sin uforlignelige stemme og musikalske feeling synger hun sig helt ind under huden på sit publikum, og man går aldrig uberørt fra en af hendes koncerter.

Marie Carmen Koppel har gennem en årrække opbygget et stort og trofast publikum og har haft stor succes bl.a med sit julealbum “ A merry little Christmas”.

Marie Carmen Koppel akkompagneres af sin pianist.

Billetter kan købes ved www.BilletNet.dk eller ved indgangen.