AAU: Gør dig klar til eksamen med Student App

AAU Make it real

Eksamensforberedelsen nærmer sig med hastige skridt, og AAU har en række værktøjer, du kan bruge i dine forberedelser.

I Feel Good Universet i AAU Student App kan du lave din egen eksamensplan, få teknikker til din præsentation eller bruge tjeklisten for at få et overblik.
Vil du klædes godt på til de kommende eksamener, kan du tilmelde dig AAU Studie- og trivselsvejledningens arrangement om ‘Eksamensforberedelse’ den 7. april 2022.

Der er kun få ledige pladser tilbage : https://tinyurl.com/yc7bhaj9
Husk at AAU Studie- og trivselsvejledning står altid klar til en samtale!

Kom til debat med Statsminister Mette Frederiksen om sikkerhedspolitikken

AAU Debat med Mette Frederiksen

Her kan du høre statsministerens fortælle om den udenrigspolitiske situation samt betydningen af, at der igen er krig i Europa. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål og gå i debat med statsministeren.

Arrangementet er gratis og åbent for alle studerende på AAU

Debatten bliver faciliteret af Michael Baggesen Klitgaard, institutleder på politik og samfund, og vil foregå på campus i Aalborg Øst i kantinen på Fibigerstræde 15.

Så tag din studiegruppe med under armen og deltag i debatten. Der vil være sodavand til alle deltagere.
Vi glæder os til at se jer og høre jeres skarpe spørgsmål til Mette Frederiksen

AAU vægter mental trivsel højt

AAU Make it real

Hvordan kan du styrke din mentale sundhed?

Knap hver 5. studerende på en videregående uddannelse oplever at føle sig presset, og den mentale sundhed kan spænde ben for den vigtige relationsdannelse, som er afgørende for at falde til og trives på et studie

Hos Aalborg Universitet vægtes din mentale trivsel højt! Derfor tilbyder AAU en række interne og eksterne kurser og arrangementer, der sætter fokus på netop dig og DIN trivsel.

Læs mere og find dem her: https://tinyurl.com/37ueex64
I uge 13 kan du følge med på universitetets Instagramprofil; AAUstudieliv, hvor studentervejleder ved Studie- og trivselsvejledningen deler tips og tricks til et sundere mentalt studieliv.

Husk, at du altid kan booke en tid til en samtale hos AAU Studie- og trivselsvejledning eller tjekke andre tilbud her http://lnnk.in/aOgF

Aalborg Universitet: Mange vælger at søge kvote 2

Aalborg Universitet Kvote 1 og 2 ansøgere

7.402 har søgt ind på kvote 2 på Aalborg Universitet
Heraf har 2.307 valgt en uddannelse på AAU som deres 1. prioritet

Vi er utroligt stolte og dybt taknemmelige!

Også prorektor Anne Marie Kanstrup er glad og stolt over hvor mange, der har valgt at søge en uddannelse på Aalborg Universitet;
– Til trods for at der i år viser sig at være et større fald i antallet af kvote 2-ansøgninger på landsplan, så glæder jeg mig alligevel over, at der stadig er et stort antal mennesker – herunder særligt unge – der ønsker at bidrage til at løse samfundets store udfordringer ved at tage en uddannelse hos os på AAU.
Vi glæder os til at byde mange af jer velkommen til september!

Aalborg Universitet går op i din trivsel på studiet

Aalborg Universitet trivsel

Hos Aalborg Universitet er din trivsel vigtig

Derfor finder du mange tiltag og fællesskaber på universitetet, der sætter fokus på netop dét!
For jo bedre du trives, jo bedre mulighed har du for at lære og udvikle dig. Måske kan din trivsel trækkes i en positiv retning ved at finde nye fællesskaber og interesser? I så fald er Studiebobler.dk stedet for dig.
Opret dig gratis her: https://tinyurl.com/3vv3uaxv

SIND Ungdom står også klar til at hjælpe dig, der er pårørende til en psykisk syg, eller selv er psykisk syg.

Læs mere om tilbuddet her: https://tinyurl.com/2u9cy68c

AAU har også en Studie- og trivselsvejledning, hvor du til en hver tid kan booke en uformel samtale om din trivsel
Du kan også se andre tilbud her: https://tinyurl.com/4yurcpwv

Aalborgensiske studerende frygter ny udflytningsplan

Studenter med PC

Aalborg er en studieby. Derfor er det også naturligt, at ingeniøruddannelsen Veje og Trafik ligger hos Aalborg Universitet. Men den skal muligvis flytte til Esbjerg.

En ny udflytningsplan er på tegnebrættet hos Folketinget. En udflytningsplan der potentielt betyder, at ingeniøruddannelsen Veje og Trafik skal omdirigeres fra Aalborg til Esbjerg. Noget de studerende frygter både af hensyn til tilslutningen til uddannelsen, men også i særdeleshed kvaliteten.

Veje og Trafik er populært

Hos Aalborg Universitet hvor man nu kan studere på ingeniøruddannelsen Veje og Trafik, er netop denne studieretning særdeles populær. Faktisk er det den mest valgte kandidat på universitetets adgangsgivende bachelor. I erhvervslivet er der desuden også stor rift om de studerende. Derfor maner det også til bekymring både for de studerende og erhvervslivet, hvis uddannelsen skal flytte vestpå.

Esbjerg er ikke uden muligheder

Selv om den vestjyske by virker umanerlig langt væk for de Aalborgensiske studerende, så er det dog ikke en by uden muligheder. Eksempelvis er der på uddannelsen et stort samarbejde med Færdselsstyrelsen – som ligger i Ribe, hvilket man jo må erkende, er en del tættere på Esbjerg end Aalborg. Intet er dog afgjort endnu – udflytningsplanen forventes at blive behandlet i uge 11 eller 12. Først derefter ligger der et svar, så by, studerende og universitet ved, hvor de står med uddannelsen.

 

 

Nyt indleveringssted for faldvildt åbner på Aalborg Universitet

Hjort i skov

Nyt samarbejde mellem DTU, AAU og KU

Faldvildtkonsortiet, hvor man indtil for nylig har kunnet indlevere døde dyr fundet i naturen, nedlægges. Beslutningen grunder i, at Det Tekniske Universitet, der sammen med Aalborg Universitet stod bag det, stopper alle sine veterinære aktiviteter.

Et nyt samarbejde mellem AAU og Københavns Universitet skal afløse det gamle faldvildtkonsortium, hvorfor det vil blive muligt at indlevere døde dyr på universitetet her i byen. Faldvildtkonsortiet har årligt modtaget mere end 1000 dyr, der er blevet fundet af bl.a. jægere.

Forskning i smitsomme sygdomme

De døde dyr er en vigtig kilde til viden om smitsomme sygdomme i den danske vildtbestand. Dyrene obduceres af dyrlæger på universiteterne, hvorved dødsårsag og dyrets helbredstilstand konstateres. Resultaterne bliver brugt i forskningsprogrammer, der har til formål at hindre spredningen af sygdomme.

Der skal vedlægges en blanket til alt indleveret faldvildt. Adressen til indleveringsstedet er Aalborg Universitet, Frederik Bajers Vej 7H, 9220 Aalborg Ø, og det kan kontaktes telefonisk på 61967313 eller via mail på faldvildt@bio.aau.dk.

AAU støtter op om Danske Universiteters udmelding, om at fordømme Ruslands aggression

AAU fordømmer Rusland

Aalborg Universitet (AAU) tilslutter sig Danske Universiteters udmelding, som fordømmer Ruslands invasion af Ukraine og udtrykker støtte til det ukrainske folk.

AAU har fire udvekslingsaftaler med russiske universiteter, omfattende i alt en russisk og en dansk udvekslingsstuderende. Disse aftaler sættes med øjeblikkelig virkning i bero. Dette betyder, at der ikke optages nye studerende på aftalerne, men at de to ovennævnte studerende kan gøre deres udvekslingsophold færdigt, hvis de ønsker det.

AAU opfordrer dog den danske udvekslingsstuderende, som lige nu befinder sig i Moskva, til at rejse hjem til Danmark, hvor universitetet vil hjælpe med at finde en erstatning for det afbrudte udvekslingsophold. AAU har i øjeblikket ingen formelle forskningssamarbejder med russiske eller belarussiske institutioner. Der vil indtil videre ikke blive indgået nye aftaler om samarbejde med russiske og belarussiske partere.Universitetet vil desuden ikke invitere gæsteforskere eller deltagere fra Rusland og Belarus til konferencer, møder o.lign. og opfordrer sine medarbejdere til ikke selv at deltage i lignende arrangementer i Rusland og Belarus.

Der er på AAU i dette semester et mindre antal ordinære studerende fra Rusland og Ukraine. AAU opfordrer dem til at kontakte hos studie- og trivselsvejledningen, studenterpræsten eller Studenterrådgivningen, hvis de har behov for råd og støtte. Læs udmeldingen fra Danske Universiteter i dette link.

Aalborg Universitet ændrer eksamensform: Nu skal elever alligevel ikke møde op

Studerende fik at vide de skulle møde fysisk op i starten af januar

Studerende på Aalborg Universitet har netop fået meddelt, at de alligevel ikke skal møde op til fysiske eksamener i januar og februar 2022. Indtil for nylig havde de ellers fået at vide, at de rent faktisk skulle møde fysisk op.

Det skal dog siges, at de eksamener hvor det simpelthen ikke er muligt at gennemføre online, vil der være mulighed for at afvikle med fysisk tilstedeværelse. På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan man læse, at der bliver kraftigt opfordret til, at man afholder eksamener online i bredest muligt om fang. Dette forsøger Aalborg Universitet således at efterleve efter bedste evne.

Samarbejdet Vand i Byer fortsætter 4 år mere med Aalborg i ledelsesgruppen

image_23886
Vand i Byer, der arbejder med værdiskabende vandhåndtering, fortsætter som innovationsnetværk i perioden frem til 2018. Det er muliggjort af en ny bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation. Sekretariat og projektledelse samles hos Teknologisk Institut.
Vand i Byer er et partnerskab, der i 5 år nu har været platform for samarbejde om at skabe klimarobuste byer og bæredygtig vandhåndtering. Deltagerne kommer fra både universiteter, kommuner, forsyninger og rådgivere, der arbejder med området. Nu er samarbejdet sikret fortsættelse I 4 år mere.
En ny bevilling på 12 mill. kr fra Styrelsen for Forskning og Innovation er grundfinansiering, men der vil også løbende blive søgt supplerende projektfinansiering. Vand i Byer får ny undertitel, nemlig ”Innovationsnetværk for klimatilpasning”. Det fortalte centerchef Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, ved Vand i Byers konference ”Den Klimarobuste By”.
Det er dog nogle ændringer i den måde arbejdet i Vand i Byer fortsætter. ”Der vil være fokus på produktudvikling og så vil der være færre og mindre udviklingsprojekter. Temamøder og erfaringsudveksling vil fortsat være vigtige aktiviteter for Vand i Byer,” fortalte Ulrik Hindsberger. Visionen for samarbejdet er fortsat at bidrage til at skabe klimarobuste og bæredygtige byer ved værdiskabende vandhåndtering. Partnerskabet har lagt op til, at visionen forfølges i 6 spor, nemlig:
– Tværfagligt spor: Den klimarobuste by med høj livskvalitet – samarbejde om ”the liveable city”
– Overordnet planlægning og samarbejde
– Vandkvalitet og vandrensning
– Styring, måling og dokumentation af vandets kredsløb
– Økonomi og levetid
– Design med vand som ressource
”Det er selvfølgelig en vigtig udfordring for samarbejdet at få de løsninger, der kommer ud af samarbejdet taget i anvendelse og omsat til løsninger, der kan eksporteres,” siger Ulrik Hindsberger.
Organisering
Det er stadig de samme vidensinstitutioner, der sidder i ledelsesgruppen i fortsættelsen af Vand i Byer; dvs. DTU, Aalborg Universitet, DHI, Københavns Universitet og Teknologisk Institut Sidstnævnte har sekretariatsfunktion og projektledelse. Der er allerede udpeget en formand for den nye styregruppe, nemlig direktør Lars Schrøder, Aarhus Vand.