Projektet “Kulturvitaminer” hos Aalborg Kommune har været en stor succes

Aalborg Kommune Kulturvitaminer

Over 500 borgere har været igennem forløbet og erfaringerne viser, at det giver borgerne ressourcer, som udover at forbedre den mentale sundhed også kan være med til at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet igen. Nu vil Center for Mental Sundhed i Aalborg Kommune udvikle på de gode erfaringer og etablere et nyt tilbud specifikt til unge:

“- Det er desværre efterhånden velkendt og senest dokumenteret i den nationale sundhedsprofil at unge mellem 16-24 år er den gruppe af borgere med den dårligste mentale sundhed. Og vi ved også, at jo tidligere de mentale helbredsudfordringer optræder, jo større konsekvenser kan det få senere i livet. Så derfor er jeg glad for, at vi nu udvikler et nyt tilbud målrettet den her målgruppe. Vi har veldokumenteret data fra Kulturvitaminer til voksne, så vi bygger det på et solidt fundament – vi ved det virker,” siger Jes Lunde, rådmand i Sundhed og Kultur i Aalborg Kommune.

Fællesskab mod ensomhed

NOCKS (Nordjysk Center for Kultur og Sundhed) udgav 2018 en forskningsrapport, der konkluderede at aktiviteterne i Kulturvitaminer blandt andet gav deltagerne øget selvværd, mere livsglæde, forbedrede sociale relationer og ikke mindst et forøget motivationsniveau. Alt sammen gevinster, som også er gode for unge på kanten af uddannelse.
Fotokunst, keramik og fællessang bliver noget af indholdet i det nye “Kulturvitaminer for unge”. Projektet, der skal køre over fire år, er blevet udviklet i samarbejde med kulturinstitutionerne i Aalborg. Deltagerne kommer på hold af 12 deltagere, som skal igennem et 10-ugers forløb med tre ugentlige kulturaktiviteter. Rekrutteringen sker i første omgang igennem jobcenter Aalborg:

“- Tilbuddet er selvfølgelig målrettet de problemstillinger, der særligt optræder hos de unge. Men vi har også et mål om at skabe et endnu større fællesskab på holdene. Ensomhed blandt unge truer deres mentale sundhed, så derfor er fællesskabet og det at høre til noget, en af de modgifte vi har i værktøjskassen. Vi har valgt aktiviteter, hvor man er mere deltagende og skabende sammen. På baggrund af erfaringerne fra Kulturvitaminer for voksne, så tror vi, at det her forløb kan være med til at give de unge nogen redskaber og ruste deres mentale sundhed til at de kan starte på en uddannelse og på sigt fastholde den bedre,” siger Mikael Odder, projektleder og koordinator af Kulturvitaminer i Center for Mental Sundhed i Aalborg Kommune, og pointerer, at det er et udviklingsprojekt.

– Vi skal prøve flere ting af i løbet af de her fire år, ligesom vi også prioriterer at vidensdele vores nye erfaringer med andre kommuner og organisationer. Den mentale sundhed hos unge er jo desværre under pres i hele landet.

Stor støtte fra Det Obelske Familiefond

Center for Mental Sundhed i Aalborg Kommune har fået en bevilling på to millioner kroner fra Det Obelske Familiefond til udvikling og realisering af ‘Kulturvitaminer for unge’. Ét af fondets tre indsatsområder er netop unges mentale sundhed, som den nye del af projektet har fokus på. Den resterende del af finansieringen holdes inden for Center for Mental Sundheds og Aalborg Kommunes egne budgetrammer.

– “Kulturvitaminer til unge” er et projekt i god tråd med vores ønske om at øge udsatte unges muligheder for at finde vej i livet, hvor aktiv deltagelse i kulturaktiviteter kan vise sig at være én måde at forbedre unges livskvalitet, uddannelsesparathed og arbejdsmotivation. Vi følger med interesse flere nye projekter i disse år, som forsøger at indsamle viden om sammenhænge mellem kultur og sundhed, og hvordan dette kan anvendes i kultur- og sundhedssektoren til gavn for den mentale sundhed i Danmark, udtaler direktør i Det Obelske Familiefond, John Amund Tønnes.

Center for Mental Sundhed i Aalborg regner med at have første hold unge i gang med kulturaktiviteterne allerede i midten af april.
Link til NOCKS-rapport (i pixi-udgave)
https://www.musikterapi.aau.dk/digitalAssets/449/449537_kulturvitaminer_pixi.pdf

Procedure for ukrainske flygtninge, der har fået opholdstilladelse i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune Procedure for ukrainske flygtninge

𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐮𝐤𝐫𝐚𝐢𝐧𝐬𝐤𝐞 𝐟𝐥𝐲𝐠𝐭𝐧𝐢𝐧𝐠𝐞, 𝐝𝐞𝐫 𝐡𝐚𝐫 𝐟å𝐞𝐭 𝐨𝐩𝐡𝐨𝐥𝐝𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥𝐚𝐝𝐞𝐥𝐬𝐞

(På dansk længere nede)
Коли ви отримали повідомлення про дозвіл на проживання в муніципалітеті Ольборг
Якщо ви отримали лист від Імміграційної служби Данії про те, що вам надано дозвіл на проживання в муніципалітеті Ольборг, ви повинні зв’язатися з Сервісним центром- (Ydelsescentret) зателефонувавши за номером: 25200880 у період з 9:00-14:00 години.
Потім вас запросять на зустріч у Сервісний центр – (Ydelsescentret), де ви отримаєте допомогу в подачі заявки на утримання та, допоможуть знайти житло, якщо ви бажаєте.
Для вашої зустрічі в Сервісному центрі- (Ydelsescentret) також будуть представники з сектору обслуговування громадян – (Borgerservice), які допоможуть з CPR реєстрацією (центральний реєстр осіб) та Nem ID- (безпечний вхід).
Тому не забудьте взяти з собою:
• паспорт/посвідчення особи,
• свідоцтво про шлюб (якщо воно є),
• свідоцтво про народження та
• контракт орендування (якщо у вас вже є житло).

𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐮𝐤𝐫𝐚𝐢𝐧𝐬𝐤𝐞 𝐟𝐥𝐲𝐠𝐭𝐧𝐢𝐧𝐠𝐞, 𝐝𝐞𝐫 𝐡𝐚𝐫 𝐟å𝐞𝐭 𝐨𝐩𝐡𝐨𝐥𝐝𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥𝐚𝐝𝐞𝐥𝐬𝐞 𝐢 𝐀𝐚𝐥𝐛𝐨𝐫𝐠 𝐊𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞

Hvis du har modtaget brev fra Udlændingestyrelsen om, at du har fået opholdstilladelse i Aalborg Kommune, skal du kontakte Ydelsescentret på telefonnummer 2520 0880 i tidsrummet fra kl. 9:00-14:00.
Herefter vil du blive inviteret til møde hos Ydelsescentret, hvor du vil få hjælp til at få søgt om forsørgelse og eventuelt hjælp til at finde en bolig, hvis du ønsker det.
Til dit møde på Ydelsescentret vil der også være repræsentanter fra Borgerservice, der hjælper med cpr. registrering og NemID.
Du skal derfor huske at medbringe: Pas/ID kort, vielsesattest (hvis du har en), fødselsattest og lejekontrakt (hvis du allerede har en bolig).

Kom til infomøde om de næste etaper i Plusbus byggeriet

Plusbus Skydebanevej

Kom til infomøder d 29. marts og d. 31. marts, hvis du er interesseret i at høre om ruten på Skydebanevej eller i Bornholmsgade, hvor du som borger kan få informationer og vejledning til byggeriet i det nærområde. Ligeledes er det muligt at stille spørgsmål undervejs, hvis der er noget man er i tvivl om i forbindelse med byggeriet, eller vil gerne vil have uddybet.

Kom med til infomøde om Skydebanevej

Tirsdag 29. marts kl. 19.00 hos Racing Arena Aalborg, Skydebanevej 25, 9000 Aalborg
Til maj 2022 går vi i gang med den næste etape af Plusbus-forbindelsen på Skydebanevej. Derfor vil vi gerne invitere alle beboere og erhvervsliv i området til informationsmøde om ombygningen af Skydebanevej mellem Skydebanevej 24 og Vestre Kærvej.

Her kan du høre om anlægsarbejdet, herunder tidsplan for etapen og stille spørgsmål – både til selve anlægsarbejdet og til Plusbussen generelt.

Alle interesserede er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

Kom med til infomøde om Bornholmsgade

Torsdag 31. marts kl. 19.00 hos COWI, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Det er også til maj, at vi går i gang med ombygningen af Bornholmsgade. Derfor vil vi gerne invitere alle beboere og erhvervsliv i området til informationsmøde.

Her kan du høre om anlægsarbejdet, herunder tidsplan for etapen og stille spørgsmål – både til selve anlægsarbejdet og til Plusbussen generelt.

Alle interesserede er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

Aalborg Kommune har oprettet et hus, hvor ukrainske flygtninge kan være

Aalborg Kommune ukrainske flygtninge3

Kender du en ukrainsk familie eller nogle, der huser en, må du meget gerne dele budskabet. Vi har sat billeder af et forældrebrev ind i opslaget, så man kan se, hvor og hvordan man kan indskrive sine børn. Brevet er sendt ud, hvor flygtninge kan møde kommunen – blandt andet til alle kommunens skoler.

𝗦𝗼𝗹𝘀𝗶𝗸𝗸𝗲𝗻

Vi kalder huset for Solsikken Kjellerupsgade, og det er vores bud på, hvordan vi giver børn og forældre en tryg opstart i dansk skole og dagtilbud, indtil de er klar til at starte i skole tæt på, hvor de bor eller kommer til at bo.
Skoledelen er klar til indskrivning fra i dag, og børnehave og vuggestue er også klar til at tage imod børn, som har fået et CPR-nummer. Indtil de har fået sådan et, er de altid velkommen til at komme på besøg, hvis de har deres forældre med.

I Solsikken Kjellerupsgade, vil der være ukrainsktalende personale, og medarbejdere som er vandt til at arbejde med 2-sprogede børn og børn fra svære situationer.
Der vil være undervisning, leg og læring, og hverdagen vil være så tæt på normal, som muligt. Samtidig vil vi være opmærksomme på, at vi skal tage os godt af børnene og give dem en god dag. Der vil også være plads til, at forældrene kan være i huset, imens børnene er i skole eller dagtilbud, hvis de er tryggest ved det.

𝗜𝗻𝗱𝘀𝗸𝗿𝗶𝘃𝗻𝗶𝗻𝗴

Indskrivning foregår ved at kontakte leder af Solsikken Kjellerupsgade, Martin Theis Eriksen på 31994357
Man kan også møde op i Kjellerupsgade 18, 9000 hverdage mellem 08.00 og 11.00 og få hjælp til både indskrivning og kørselsbehov.

Nyt ansigt i borgerrådgivningen i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune skilt logo 2

Anja Kristensen er pr. 1. marts 2022 ansat i borgerrådgivningen som socialfaglig konsulent. Hun skal sammen med borgerrådgiver, Karina Korsbæk, varetage funktionens opgaver. Formålet med borgerrådgivningen er at styrke dialogen mellem borgerne og Aalborg Kommune og bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed

Borgerrådgivningen er for dig, der oplever udfordringer i din kontakt med kommunen

Det kan være i forbindelse med sagsbehandlingen, kommunikationen eller forståelsen af de breve/afgørelser, som du modtager fra kommunen. Læs mere om funktionen og se hvordan du kontakter borgerrådgivningen på www.aalborg.dk/borgerraadgiver

Aalborg Kommune står klar til at hjælpe ukrainske flygtninge

Aalborg Kommune skilt logo 2

Her kan de få bistand til at få udfyldt ansøgning om opholdstilladelse, at få taget kopier af identitetspapirer og andre relevante dokumenter, samt at få bestilt tid hos Udlændingestyrelsens Borgerservice.

Der er også mange, der henvender sig for at få hjælp til midlertidig indkvartering indtil opholdstilladelsen foreligger. De 25 boliger, som Aalborg Kommune råder over på Tech College, er nu fuldt besat. Kommunen er derfor begyndt at indkvartere i de tidligere ældreboliger i Gundorfslund, hvor man råder over 42 boliger og derudover er man også gået i gang med at klargøre flere boliger fra den reserve på 70 tomme ældreboliger, som man råder over.

Når opholdstilladelsen foreligger, skal de videre i en permanent bolig. Her er man også i fuld gang med at finde løsninger.

“Vi vil jo helst, at vi rammer plet første gang vi stiller en permanent bolig til rådighed, så familierne ikke skal ud i at flytte igen. Derfor er vi ved at få et overblik over, hvilke boliger, der er til rådighed og lejeniveauet for boligerne. Her er det vigtigt, at det er boliger, der matcher den indkomst, vi kan forvente, at de får”, fortæller Aalborg Kommunes Ydelseschef Michael Toftegaard Larsen.

Samtidig har Aalborg Kommune oprustet på den indsats, der skal skaffe de nytilkomne i job. Aalborg Kommune søger nu ekstra sproglærere, vejledere og virksomhedskonsulenter til Job og Integrationshuset.

“Vi ved ikke præcist, hvor mange vi fremadrettet får brug for, men vi kan ikke vente, så vi går i gang nu og så ansætter vi hen af vejen det antal medarbejdere, der er nødvendige. Det er det samme på mange af de andre kommunale områder som dagtilbud og skoler. Så jeg kan kun opfordre alle, der har kompetencer på området til at gå ind på Aalborg.dk og løbende tjekke stillingsopslagene”, udtaler direktør Arne Lund Kristensen, Job og Velfærd.

Samtidig glæder han sig over de mange udmeldinger fra arbejdsgivere, der gerne vil hjælpe med jobs til de nyankommne. Direktøren opfordrer dem derfor til at kontakte jobcentret direkte på tlf. 9931 9090, hvis man vil ansætte nogle af de nyankomne.

Ny etape af udbygning sættes i gang med Nytorv til Nordkraft

Aalborg Kommune Nytorv til Nordkraft

Videre med omdannelsen af “Nytorv til Nordkraft”

Sidste år blev vi færdige med omdannelsen af Nytorv fra Østerågade til Braskensgade, der kulminerede med indvielsen af det nye, flotte Nytorv, hvor rigtig mange kiggede forbi til hottere.

Nu er turen så kommet til den næste store etape, der strækker sig fra Slotsgade til og med Medborgerhuset. Fortove skal udvides og den nuværende buspassage får et løft med belysning, belægning og generelt bedre forhold for fodgængere og cyklister. Og så bliver området mere grønt!

Vi er så småt startet op i Slotsgade, hvor der i første omgang flyttes ledninger og laves udvidelse af fortov ved Føtex.
Adgangsforholdene for P-husene i området vil ikke blive påvirket af anlægsarbejdet.

Aalborg Kommune hjælper ukrainske flygtninge

Aalborg Kommune hjælp til ukrainske flygtninge

Ukrainske statsborgere kan få hjælp til udfyldelse af ansøgning om opholdstilladelse ved Aalborg Kommunes Ydelsescenter:
Сервісний центр муніципалітету Ольборга (Ydelsescenter, Ålborg kommune) надає допомогу громадянам України:
• у заповненні заяви – «Дозвіл на проживання» -(ansøgning om opholdstilladelse);
• для копіювання документів, що посвідчують особу, та інших відповідних документів;
• для записування на прийом до Служби громадянства Датської імміграційної служби (Udlændingestyrelsens Borgerservice).
Українцям, які бажають отримати таку допомогу, потрібно звернутися особисто в Сервісний центр, який відкритий щодня з 10:00-12:00 за адресою:
John F. Kennedys Plads 1B,
9000 Aalborg.

Dansk version:

Ukrainere, som opholder sig i Aalborg Kommune, kan få hjælp til at udfylde ansøgning om opholdstilladelse ved Ydelsescentret i Aalborg Kommune. Ydelsescentret kan også være behjælpelig med at tage kopier af identitetsdokumenter og øvrige relevante dokumenter, samt hjælpe med at bestille tid hos Udlændingestyrelsens Borgerservice.
Ukrainere, som ønsker at gøre brug af denne mulighed, skal henvende sig personligt i Ydelsescentret, John F. Kennedys Plads 1B, 9000 Aalborg.
Ydelsescentret er åben for personlig henvendelse alle hverdage fra kl. 10:00-12:00.

Kender du Nørresundby? Kom på guidet tur

Aalborg Kommune guidet tur i Nørresundby

Hvor godt kender du egentlig Nørresundby?

Kom med på guidet tur tirsdag d. 22. marts kl. 16 kan du komme med på en guidet gåtur i området omkring Løvvangskolen og den grønne kile til Syrenbakken.

På turen fortæller vi om planerne for et nyt sundhedshus, nye boliger og naturskønne sammenhænge i byen.
Hvis du vil med så mød op ved cykellegebanen ‘Cykleren’ – det er gratis og kræver ikke tilmelding.

Fra d. 9. marts til d. 4. maj er byudviklingsplanen for Nørresundby i høring – en plan, der skal udstikke rammerne for den fremtidige udvikling af Nørresundby. I høringsperioden har vi arrangeret 4 guidede ture rundt i byen.

Læs mere om arrangementerne, se forslag til byudviklingsplan og kom med dine kommentarer på www.aalborg.dk/noerresundby

Tough Trails vender tilbage til Sohngaardsholmparken

Tough Nails Sohngaardsholmparken

På nuværende tidspunkt er næsten halvdelen af billetterne solgt, og der har igen i år været stor interesse omkring løbet. Med sig under armen har arrangør Katja K. Christensen denne gang flere nyskabelser. Tough Trails har fra begyndelsen har været tilrettelagt så ganske almindelige motionister også kan være med.

Fast lane: Ny tilføjelse i år

Man vil dermed ved nogle særligt udvalgte forhindringer kunne vælge en lettere, men mere tidskrævende, vej gennem forhindringen, eller alternativt vælge “Fast Lane”, som er hurtigere, men stiller større krav til den enkelte deltagers teknik.
– Vi prøver hele tiden på at justere løbet, sådan at det på én gang er en fed udfordring for eliten og de mere ihærdige deltagere, og også noget som en gruppe ganske almindelige motionister kan have en super oplevelse sammen om. Derfor udviklede vi de to baner, der tager hensyn til flere typer af deltagere, fortæller Katja K. Christensen.

Tough Trails har desuden indgået et samarbejde med tre andre danske OCR-løb, som sammen er del af det danske mesterskab i OCR-løb. Desuden er løbet også kvalificerende løb til europamesterskabet i OCR.

Igen i år er der et særligt løb for børn på en mere barmhjertige distance, der løber over 2,5 km. Ligesom firmaer også kan deltage og hjælpe hinanden gennem forhindringerne.