Tag med på et sjældent kig ind i danske plejefamiliers hverdag

EtStortHjerte

Ny bog: Et stort hjerte er ikke nok – om plejefamiliers arbejde. Udkommer 4. Juni 2015 på Forlaget Ravensource.

Tag med på et sjældent kig ind i danske plejefamiliers hverdag. Bogen “Et stort hjerte er ikke nok” fortæller, at arbejdet som plejefamilie godt nok kræver masser af hjerteblod, det er bare ikke nok. Der kræves også stor faglighed, hvis de børn der i dag anbringes i familiepleje, skal hjælpes godt videre med deres liv.

Kommende plejefamilier kan her læse, hvad de skal forberede sig på. Nuværende plejefamilier kan blive bekræftet i det arbejde de gør – eller måske blive inspireret til nye handlemønstre.

Bogen er også til socialrådgivere, sagsbehandlere og kommunale politikere der tror, at alle velfungerende familier kan blive gode plejefamilier – det kan de ikke!

Indhold
Det er et arbejde at være plejefamilie. Det kræver professionelle voksne, at hjælpe plejebørn til at bryde den sociale arv. Det at man er en ressourcefamilie med velfungerende egne børn, er ikke kvalifikation nok til at hjælpe de ofte meget skadede børn, der anbringes i plejefamilier.

Baseret på interview med mange forskellige plejefamilier viser bogen, hvordan plejefamilier helt konkret arbejder. Hvilke børn det er, der sendes i plejef amilier og hvad de kræver, hvorfor de fleste plejebørn har brug for en professionel familie for at blive mønsterbrydere.

Gennem konkrete autentiske cases vises, hvordan hverdagssituationer i plejefamilier kræver en særdeles bevidst håndtering. Hvert kapitel belyser et emne via en eller flere konkrete cases. De forskellige cases kommenteres af en af bogens eksperter: Psykolog Lars Landberg, supervisor Runa Semou, socialrådgiver Pia Valbjørn og kostkonsulent Birgitte Flensholt.

Citater fra bogen
“Vi fik Emilie, da hun var halvandet år. Mange af vore bekendte mente dengang, at det var tidligt, de var ikke klar over, hvor meget man kan nå at skade et barn på halvandet år. Det ved vi alle noget om nu.”

“Vi lukkede hjemmet ned i syv måneder. Vi tog ingen steder, det var kun meget få mennesker, der kom her i den tid.”

“Vi har måttet bære Johannes ud af en forretning, mens han skreg: Du slår mig ihjel, du slår mig ihje l. Vi var nødt til det, ellers havde han splittet hele butikken ad.”

“Vi sagde ja til opgaven, fordi vi ville den med hjertet. Hvis det en dag ender med, at de ikke skal være her mere, så må vi gennemleve den sorg og det tab, det vil være.”

Hvorfor denne bog
Når medierne bringer noget om plejefamilieområdet, er det ofte ikke for det gode. De velfungerende plejefamilier kommer tit ikke til orde i den offentlige debat, da de naturligt nok er underlagt total tavshedspligt. Denne bog giver stemme til de plejefamilier, der tager plejebørnene til sig og arbejder på at hjælpe de anbragte børn med deres problematikker, så de får en chance for at blive helt almindelige samfundsborgere.

Forfatteren
Lise Ravnkilde er uddannet medieøkonom og har i mange år arbejdet som journalist, blandt andet på Lolland-Falsters Folketidende. De sidste tre år har hun arbejdet som selvstændig freelancer.

Lise Ravnkildes egen familie har været plejefamilie i 18 år, i den tid har hun deltaget i utallige kurser og netværksmøder med andre plejefamilier, herigennem har hun fået kontakt til plejefamilier rundt om i hele Danmark. Hun tog rundt i landet og lavede mange og lange interview med forskellige plejefamilier. Interview hvor plejefamilierne fortalte detaljeret om deres hverdag.

Fortællinger der er blevet til cases i bogen Et Stort Hjerte Er Ikke Nok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *