Stor anlægsbevilling til Nyt Aalborg Universitetshospital

Regionsrådet har tirsdag godkendt en anlægsbevilling på 547 mio. kr. til det nye universitetshospital. Det er de indvendige arbejder i Behandlerbygningen og Fælles akutmodtagelsen, som i foråret var i udbud, og som regionsrådet nu har godkendt anlægsbevilling til.

Udbuddet omfatter 16 entrepriser i Fælles akutmodtagelse og i Behandlerbygning samt en række tværgående entrepriser. Det er installationsmæssigt de mest komplicerede bygninger med blandt andet operationsstuer, billeddiagnostik og laboratorier foruden lægevagt og skadestue.

Afholdte udbud

Der er allerede afholdt mange udbud på det nye universitetshospital, og regionen er i fuld gang med at bygge råhuset og sætte facader op på det nye hospital.

-Sidste efterår havde vi licitation på de indvendige arbejder på sengetårne samt på forskning og uddannelsesbygningen, og vi har på nuværende tidspunkt afdækket omkring 2,0 mia. kr. svarende til cirka 75 % af håndværkerudgifterne, fortæller projektdirektør Niels Uhrenfeldt.

Øvrige udbud

I øjeblikket er der udbud på de indvendige arbejder på Børn og ungebygningen, intensivbygning, ambulatoriehus samt foyer. Derudover er der også et igangværende udbud på råhus til serviceby.

-Det er rigtig spændende, om vi får enderne til at nå sammen, når vi får tilbuddene ind til licitationen i november. Der er travlt i byggebranchen, så vi er hele tiden udfordret både med tilbud og gode priser, siger Niels Uhrenfeldt.

Senere kommer der udbud på blandt andet de indvendige arbejder i servicebyen, tunnel fra serviceby til hospitalet, svagstrømsentrepriser og landskabsarbejder, og regionen forventer derfor at have gennemført de sidste udbud på projektet i løbet af 2019.

Yderligere informationer

Region Nordjylland bygger et nyt universitetshospital på 170.000 kvm inklusiv en serviceby med blandt andet centraldepot, sterilcentral, produktionskøkken, værksteder mv.

Byggeriet er påbegyndt i august 2015 og forventes færdigt i 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *