Region Nordjylland følger det psykiske arbejdsmiljø nøje

RegionNordjylland

Region Nordjylland har i 2014 haft 37 påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende psykisk arbejdsmiljø. De 23 sager er allerede afsluttet, og der bliver løbende arbejdet med området.

Over hele landet gennemførte Arbejdstilsynet i 2014 en særlig indsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, hvor de udvalgte sygeplejersker ansat på sygehuse og psykiatrien til tilsynsbesøg. De udvalgte desuden døgn- og daginstitutioner til samme tilsynsbesøg.

Tilsynsbesøgene resulterede for Region Nordjylland i 37 påbud, hvoraf der var fem røde smileys og 32 gule smileys. De 23 af sagerne er allerede på nuværende tidspunkt afsluttet.

– Vi tager det meget alvorligt, at Arbejdstilsynet retter kritik af enkelte afdelingers psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet skal være i orden, og sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og læger skal være glade for at gå på arbejde. Sundhedspersonalet skal naturligvis have overskud til at tage hånd om patienterne, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Region Nordjyllands arbejdsmiljøchef, Laila Baadsgaard Jørgensen forklarer, at der bliver arbejdet seriøst med påbuddene lokalt og fulgt op med handleplaner i hver enkelt sag.

– Vi følger desuden op på, om handleplanerne er fulgt til dørs i de enkelte sager. Arbejdet med påbuddene og handleplanerne følges således rutinemæssigt hver måned på arbejdsmiljøforums møder, siger Laila Baadsgaard Jørgensen.

Det er ikke arbejdsmiljøchefens opfattelse, at det psykiske arbejdsmiljø er forværret hos Region Nordjylland.

– Vi har systematisk fulgt det psykiske arbejdsmiljø – siden 2009 bl.a. via vores tilfredshedsmålinger, og vi tager løbende hånd om de udfordringer, vi har. Arbejdstilsynets indsats i 2014 vedrørende sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø stillede skarpt på nogle ting i det psykiske arbejdsmiljø, som vi helt klart skulle gøre bedre. Det tager vi meget seriøst, siger Laila Baadsgaard Jørgensen.

Forståelse for pres på personalet

Regionsrådsformand Ulla Astman er ærgerlig over påbudssagerne om psykisk arbejdsmiljø, men hun hæfter sig ved, at hovedparten af sagerne er afsluttede og handleplanerne er ude at arbejde.

– Flere steder er problemerne forhåbentlig allerede løst, men det kræver en større afdækning, før de er løst andre steder. Et travlt og til tider stresset arbejdsmiljø kan være et vilkår, som vi ikke helt kan komme til livs, når man arbejder under tidspres, fordi patienter kan være ved at dø eller er meget syge, siger Ulla Astman.

Hun medgiver, at der i øjeblikket opleves et ekstra pres på personalet, fordi stigende udgifter til sygehusmedicin begrænser det økonomiske råderum, hvilket kan medføre færre personaleressourcer.

– Men gode arbejdsbetingelser for de ansatte er en af forudsætningerne for bedre forhold for patienterne. Derfor tager vi det alvorligt, at der er uddelt røde og gule smileyer. Vi samarbejder godt med Arbejdstilsynet, og smileyerne kan være en hjælp til at forbedre det store arbejdsmiljøarbejde, vi i forvejen laver. For der skal ikke herske tvivl om, at det er noget vi prioriterer meget højt, siger Ulla Astman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *