Nordjyske hjertesvigtpatienter er i trygge hænder

DSC_2145
Borgerne i Nordjylland kan være helt trygge ved den hjertesvigtbehandling, de får. De seneste dage har Hjerteforeningen og visse medier leveret nyheder om, at Region Nordjylland svigter alvorligt syge hjertesvigtpatienter, men det er ikke korrekt, siger ledende overlæge, Søren Hjortshøj, Kardiologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Hjerteforeningen og visse medier har de seneste dage fortalt historien om, at Region Nordjylland er dårligst til hjertesvigtbehandling ud fra den seneste rapport om kvalitet i hjertesvigtbehandlingen. Men journalisterne har blot taget de rå data fra rapporten og sammenlignet disse. De har ikke nærlæst de justerede endelige analyser og de forbehold omkring sammenligninger, som fremgår af rapporten, siger ledende overlæge Søren Hjortshøj, Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Hjerteforening trækker kritik tilbage

Derfor har Søren Hjortshøj sammen med sundhedsfaglig direktør i Region Nordjylland, Jens Winther Jensen, henvendt sig til Hjerteforeningen for at præcisere den fejlagtige tolkning. Det har betydet, at Hjerteforeningen efterfølgende har rettet i deres nyhed på deres hjemmeside.

– Det er klart, at vi ikke kan leve med, at en patientforening skriver udokumenterede påstande, som uberettiget kan være med til at gøre hjertepatienterne utrygge, siger sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen.

Sammen med statistikere i Region Nordjylland har ledende overlæge Søren Hjortshøj, Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital gennemgået rapportens data, og resultatet er altså, at patientbehandlingen i Region Nordjylland er fuldt på højde med de fleste andre steder i landet.

– Så vidt vi kan se, ligger fx regionens største hjerteafdeling, Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital med resultater før dødelighed af hjertesvigt, der er helt på linje med de øvrige store hospitaler i landet – i enkelte tilfælde bedre, fastslår Søren Hjortshøj.

Rapporten rummer data for syv kvalitetsindikatorer, som regionerne skal leve op til. Det fremgår af rapporten, at opfyldelsen af indikatorerne, fx for genindlæggelser og dødelighed kan være påvirket af forskelle i patientgrundlaget mellem regionerne og afdelingerne. For at øge sammenligneligheden foretages justerede analyser, hvor der tages højde for forskelle i patientgrundlaget.

– I de endelige analyser ligger vi samlet set som region pænt indenfor landsgennemsnittet, hvad angår dødelighed. Og for Region Nordjyllands vedkommende er det specielt en enkelt afdelings lavere indberetning, der trækker indikatorgennemsnittet ned. Det må man forvente i en region, hvis særkende er meget tyndt befolkede områder, hvor man har prioriteret at opretholde nærhedsprincippet på trods af, at det er svært at rekruttere læger til disse områder, siger Søren Hjortshøj.

Nye initiativer er sat i gang

For at løfte hjertesvigtbehandlingen yderligere, har Region Nordjylland sat nye tiltag i gang, som skal styrke behandlingen endnu mere, siger sundhedsfaglig direktør, Jens Winther Jensen, Region Nordjylland:

– Vi ansætter ekstra speciallæge, kardiologisk overlæge og håber på at få en praktiserende speciallæge til Brovst. Vi køber også flere ultralydsapparater til scanning af hjertet og ansætter en ekstra ekko-tekniker. Alt dette gør vi for at forkorte ventelisten til scanninger. Samtidig arbejder vi med hurtigere udredninger, og vi har etableret et ekstra træningshold til rehabilitering, siger sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *