Nødhjælpsorganisation blander sig i valget

DetErDanskAtDele

En ny kampagne fra Folkekirkens Nødhjælp vil huske danskerne på, at det er dansk at dele – også med verdens fattigste

Folkekirkens Nødhjælp går nu ind i valgkampen med kampagnen ’Det er dansk at dele’, der allerede er nået ud til mere end 190.000 danskere. Kampagnen skal minde vælgerne om, at i Danmark har vi tradition for at dele goderne og ikke lade de svageste i stikken. Det gælder også verdens fattigste og ofre for katastrofer ude i verden, som vi hjælper gennem udviklingsbistanden. Et område, flere partier vil skære kraftigt ned på.

Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp Birgitte Qvist-Sørensen mener, at vi Danmark skal bevare størrelsen på udviklingshjælpen, og hun peger på, at vi i Danmark i særlig grad har tradition for at hjælpe både hinanden og at hjælpe folk i nød i andre lande.

”Danskerne deler, og det har vi altid gjort. Det gælder ikke kun udviklingsbistanden, hvor vi i mange år har ligget i toppen i verden, men samfundet generelt,” siger Birgitte Qvist-Sørensen.

Hun oplever, at det også er villighed til at dele, der kendetegner synet på danskerne ude i verden.

”Vi er kendt som det lille land med det store hjerte, der går forrest i kampen for verdens udsatte,” siger hun.

Ønsket om at bevare udviklingshjælpen på sit nuværende niveau skal ikke forstås som en modvilje mod forandring, siger Birgitte Qvist-Sørensen. Tværtimod skal de humanitære organisationer altid være klar på at gå nye veje, hvis det kan hjælpe endnu flere ud af fattigdom.

”Vi er i gang med et nyt samarbejde med dansk erhvervsliv, som meget gerne vil spille en større rolle i at få hjulene i gang i udviklingslandene. Men skærer vi i udviklingsbistanden, går det både ud over verdens fattigste og mulighederne for dansk erhvervsliv ude i verden”, siger hun.

Birgitte Qvist-Sørensen er klar over, at kampagnen kan udsætte Folkekirkens Nødhjælp for kritik for at blande sig i politik, men det er helt naturligt at sige fra, når udviklingsbistanden er under angreb, siger hun.

”Det er vores opgave at kæmpe for verdens fattigste og lige nu oplever vi tragedier i et omfang, vi sjældent har set før. I Folkekirkens nødhjælp er vi politiske på den måde, at vi kæmper for verdens udsatte, men vi er vi er ikke partipolitiske, så vi vil ikke fortælle danskerne, hvem de skal stemme på. Men vi vil gerne, at vi husker udviklingsbistanden på valgdagen,” siger Birgitte Qvist-Sørensen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *