KULTUR
PARTNER

Folkekirkens Hus

TÆRSKLEN ER LAV, OG DER ER HØJT TIL LOFTET!

Folkekirkens Hus er for alle. Man skal ikke være ”særligt troende” for at komme til de mange spændende arrangementer i Folkekirkens Hus.

Alle, der har lyst til at opleve livet i al dets mangfoldighed – hvad enten det er ved en koncert, et foredrag, en sangaften, en diskussionsaften, en højskoleaften, en salonaften eller noget helt andet, er velkomne i Folkekirkens Hus.

I Folkekirkens Hus vil vi dialogen. Vi vil tale om – og lytte til – hvad det er, der beriger os som mennesker, hvad det er for værdier, vi lægger til grund for vore liv. Uanset hvor i livet vi kommer fra.

Vi vil tale om – og lytte til – hvordan vi bruger disse værdier i vores hverdag i den daglige omgang med vore medmennesker og i det, vi foretager os såvel i vores fritid som på vores arbejde.
På en måde kan man godt sige, at Folkekirkens Hus er et moderne forsamlingshus forstået som et omdrejningspunkt for det menneskeliv, vi på smukkeste vis er blevet tildelt.

Folkekirkens Hus vender ud mod folket, men huset vender også ind mod kirken, for Folkekirkens Hus danner også rammer om spændende konfirmandprojekter, teologisk voksenundervisning, kurser, seminarer og meget, meget andet, der skal bidrage til at gøre Folkekirkens Hus til Aalborg Stifts kraftcenter for kirke og kultur.

I Folkekirkens Hus vil vi opleve, vi vil feste, vi vil samtale og diskutere, vi vil synge, vi vil spise
med hinanden og begrave os i – og fryde os over – egne og andres talenter i fællesskab og i forståelse.