Fordebat og borgermøde i forbindelse med ændringer af Budolfi Plads

Aalborg Kommune gennemfører fordebat i forbindelse med omdannelsen af Budolfi Plads i perioden 15. april – 13. maj 2015, hvor alle har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag. 

Efter debatperioden vil Aalborg Kommune udarbejde en opsamling på borgernes mange input, som vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside og facebooksiden Ny Budolfi Plads, hvor debatten allerede er i fuld gang.

Med udgangspunkt i fordebatten og den foreslåede dispositionsplan vil Aalborg Kommune igangsætte udarbejdelsen af et forslag til kommuneplantillæg og efter-følgende en lokalplan for området, der skal muliggøre, at området kan omdannes til et nyt grønt område og ny bebyggelse.

Den nye bebyggelse skal indeholde en blanding af boliger og detailhandel, herunder en ny dagligvarebutik i Vingårdsgade. Der skal desuden etableres parkering under det nye byrum med plads til ca. 200 p-pladser. Tanken er ligeledes at få skabt et stort grønt område i sammenhæng med kirken og Algade-forløbet.

Invitation til borgermøde
Aalborg Kommune inviterer til et åbent borgermøde mandag den 20. april kl. 19-21 i den store sal i Budolfihus, hvor du kan være med til at diskutere, hvordan den nye Budolfi Plads skal se ud.

Læs mere om fordebatten på aalborgkommuneplan.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *