Regler, som gælder for alle, der bidrager med artikler, kommentarer, videoklip med mere på MinByAalborg:

1) Dansk lovgivning gælder også her
Du ikke må opfordre til vold, kriminalitet eller racisme.

2) Du må ikke udsætte andre for personlige angreb
Du må ikke krænke, true eller forfølge andre personer.

3) Du må ikke krænke privatlivets fred
Du må ikke offentliggøre eller udlevere andre personers fulde navn, adresse, telefonnummer eller andre kontaktoplysninger.

4) Ophavsretten gælder også her
Du må ikke tilskynde til eller muliggøre ulovlig adgang til eksempelvis software- eller musik-download.

5) Det er ikke tilladt at bruge MinByAalborg kommercielt
Du er forbudt at linke til eller gøre reklame for tilbud og konkrete produkter.

6) Du er selv ansvarlig for det indhold, du vælger at publicere på MinByAalborg

7) MinByAalborg har ret til at bringe dine kommentarer, blogindlæg, videoklip og billeder.

Specifikke regler vedrørende MinByAalborgs kommentarfunktion
Kommentarfunktion er ikke et chatforum eller et sted for din frie mening. Kommentarerne er styret af indholdet i artiklerne, og derfor skal dine kommentarer have relevans til artiklen.

Du er ene og alene ansvarlig for alt det indhold, du bidrager med. Injurier, brud på copyright og varemærker, links til kommercielle hjemmesider, produkter eller salgsmaterialer og krænkende eller truende sprog er ikke tilladt og vil blive slettet.

Specifikke regler vedrørende MinByAalborgs videoindslag
Du må ikke uploade videoklip, som du ikke har rettighederne til. Du må heller ikke uploade videoklip, hvis der optræder folk i optagelsen, som ikke har givet tilladelse til, at du uploader optagelsen. Du må heller ikke uploade videoklip, som er af pornografisk karakter.