Arkitektkonkurrence for området ved Friluftsbadet – Vestre Fjordpark

2

Lokale og Anlægsfonden og Aalborg Kommune indbyder i fællesskab landets kreative arkitekter til at komme med et visionært bud på udviklingen af en af Aalborgs uslebne diamanter; Vestre Fjordpark – det grønne område mellem Vestre Fjordvej, Egholm Færgevej og Skydebanevej. Området indeholder blandt andet en af byens absolut mest benyttede attraktioner; Friluftsbadet.

Vestre Fjordpark består i dag af flere tilfældigt placerede bygninger og funktioner, og forløser ikke i fuldt omfang det rekreative potentiale som den unikke placering ved fjorden og tæt ved byen giver.

”Mange af bygningerne er ekstremt nedslidte. De har ikke kapacitet til de mange brugere der er i området i dag og rent energimæssigt er de virkelig dyre at holde kørende. Selve friluftsbadet har i flere år haft akut behov for renovering. Når vi nu skal renovere området – skal vi også gøre det ordentligt Der er rigtig mange gode ting i området allerede. De ca. 80.000 årlige brugere af friluftsbadet vidner om, at det er et attraktivt sted. Jeg synes vi skylder de mange brugere, at gøre det til et endnu bedre sted” siger Mariann Nørgaard, rådmand for Teknik- og Miljøforvaltningen.

Aalborg Kommunes mål med udviklingen er tre ting:

  • At identiteten i Vestre Fjordpark styrkes i sin helhed både hvad angår det landskabelige og det funktionelle
  • At friluftsbadet i højere grad end i dag er en del af det omkringliggende område
  • At der skabes arkitektonisk tilpassede bygninger i området, som kan danne en god ramme for alle de aktiviteter der foregår i området med fokus på strand, vand, natur og fysisk aktivitet

Rådmand Anne-Dorte-Krog udtaler ”Aalborg er de seneste fem ti år blevet en meget smukkere og bedre by at opholde sig i – men der er stadig områder der kan løftes til et helt andet niveau. Vestre Fjordpark er et af dem. Jeg er sikker på, at det rekreative element i Vestre Fjordpark kan styrkes meget og at området i fremtiden kan være med til at fremme fysisk aktivitet for alle, der bor i den del af byen. Området har nogle helt unikke kvaliteter, som gør det uhyre attraktivt”

Torben Frølich, direktør i Lokale og Anlægsfonden siger: “Vi forventer, at idekonkurrencen kan resultere i spændende bud på nye faciliteter til foreninger med aktiviteter på, i, over og under vandet – og hvor der også bliver plads til selvorganiserede vandaktiviteter.”

I første omgang indbydes arkitektfirmaer til at deltage i en prækvalifikationsrunde. Tre teams udvælges til at deltage i selve arkitektkonkurrencen. Vinderen af arkitektkonkurrencen præsenteres omkring juni måned 2013.

Prækvalifikationsgrundlaget er offentliggjort på www.udbud.dk og http://www.aalborgkommune.dk

Arkitektkonkurrencen omfatter i hovedtræk:

En helhedsplan for Vestre Fjordpark, hoveddisponering af et multifunktionelt bygningskompleks til foreninger og andre brugere af området samt et forslag til en etapeplan for realiseringen af projektet.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *