Ny undersøgelse viser elendige SFO-normeringer

29 september, 2022 | 09:00
For første gang nogensinde er normeringerne på fritidsområdet blevet kortlagt. Resultatet er nedslående. Vi er midt i en galopperende trivselskrise.
Billedetekst: Foto: Billedarkiv

Børn kommer direkte fra børnehaven når de begynder i SFO og der er langt mellem pædagogerne i SFO’er og fritidstilbud i kommunerne. Nogen steder rigtig langt. Det bekræfter en ny undersøgelse, som VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, har udarbejdet for Børne- og Undervisningsministeriet. 

I gennemsnit er der om eftermiddagen 18,1 børn per pædagog på tværs af fritidstilbuddene i kommunerne. Tallet dækker over store variationer.  

Nogle steder er der helt op til 43 børn per pædagog.  

Kortlægningen er den første af sin slags på fritidsområdet, som dækker over SFO, fritidshjem og klubtilbud. 

”Det er vigtigt, vi nu endelig har en analyse af normeringerne på fritidsområdet, som sort på hvidt dokumenterer, hvor grelt det står til. Siden 2013 og folkeskolereformen er der fjernet 2 milliarder fra området. Det er dét, vi ser resultaterne af,” siger BUPL-formand Elisa Rimpler. 

VIVE-undersøgelsen bekræfter de analyser, BUPL selv tidligere har udarbejdet på området. Og konsekvenserne er alvorlige. 

”Vi er midt i en galopperende trivselskrise. Alle er enige om, at inkluderende børnefællesskaber er en vigtig nøgle til at få vendt udviklingen. Men hvis man som pædagog oplever at pædagogikken reduceres til brandslukning, og at rammerne ikke for alvor giver plads til at understøtte de børn, der er på eller ude over kanten, så har vi spillet fallit.” siger Elisa Rimpler. 

VIVE har desuden, ligeledes for første gang, analyseret førskoleområdet, også kendt som forårs-SFO, hvor kommunerne flytter de ældste børnehavebørn over i SFO’en flere måneder før skolestart. Noget to tredjedele af kommunerne benytter sig af. BUPL har tidligere kaldt manøvren en spareøvelse, da kun de færreste kommuner sikrer, at normeringen følger med. 

VIVE-undersøgelsen bekræfter, at normeringerne ikke følger med, og den viser desværre også, at forårs-SFO tenderer til at have en negativ betydning for børnenes trivsel. 

”Det giver pædagogisk god mening at lave en tættere kobling mellem børnehave og skole for de ældste børnehavebørn, men det må ikke blive en kommunal spareøvelse. Tværtimod er det en investering i en god og tryg skolestart for barnet, når kommunerne sørger for ordentlige normeringer i forårs-SFO’en,” siger Elisa Rimpler. 

DEKLARATION
Kilde:Via Ritzau
Titel:Design uden navn (53)
Relaterede nyheder
Følg os på facebook
Regionale nyheder
Sider i Nordjylland
Brønderslev
Hjørring
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Thisted
Vesthimmerland
Læsø
Frederikshavn
Rebild
Bagsiden