Staten dropper turbokylling

26 juni, 2023 | 06:00
Regeringen og otte politiske partier er nået til enighed om fire initiativer, der har til formål at forbedre dyrevelfærden og reducere produktionen af hurtigt-voksende slagtekyllinger.
Billedetekst: Anima

Partierne, herunder Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige, har opnået en fælles forståelse af de kommende tiltag.

De vedtagne initiativer omfatter følgende punkter:

Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal undersøge dyrevelfærden ved produktionen af slagtekyllinger i Danmark. Arbejdsgruppen vil samle forskning, undersøgelser og input fra relevante interessenter, herunder erhvervslivet og dyrevelfærdsorganisationer.

Arbejde for udfasning af produktionen af hurtigt-voksende slagtekyllinger på EU-niveau. Danmark har allerede fremlagt bekymringer vedrørende dyrevelfærd hos avlsforældre til slagtekyllinger og har påpeget behovet for at fokusere på kyllingernes sundhed og velfærd udover avlskvaliteter.

Kampagner i regi af Det Statslige Dyrevelfærdsmærke fra 2023. Disse kampagner har til formål at øge efterspørgslen efter langsomt-voksende slagtekyllinger.

Udfasning af offentlige indkøb af hurtigt-voksende slagtekyllinger.

Initiativerne kræver en endelig aftale, men parterne er enige om, at ovenstående tiltag vil være afgørende for at forbedre dyrevelfærden og reducere produktionen af hurtigt-voksende slagtekyllinger.

Hurtigt-voksende slagtekyllinger vokser fra 50 gram til to kg på blot 33 dage. Det anslås, at tre ud af fire hurtigt-voksende slagtekyllinger har vanskeligheder med at gå normalt ved slagtetidspunktet. Forældredyr til hurtigt-voksende slagtekyllinger fodres restriktivt for at opnå hurtig vækst.

Kilde: Anima og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri via Ritzau

DEKLARATION
Titel:bd109a2c-430f-4b7f-ae00-1ca44ea2f13a
Relaterede nyheder
Følg os på facebook
Regionale nyheder
Sider i Nordjylland
Brønderslev
Hjørring
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Thisted
Vesthimmerland
Læsø
Frederikshavn
Rebild
Bagsiden