Kritiske udbygningssager i Aalborg Kommune

26 marts, 2022 | 05:00
En omfattende undersøgelse foretaget af advokatfirmaet Horten viser en række kritiske udbygningssager i Aalborg Kommune. Denne undersøgelse er igangsat på baggrund af en anmodning fra By- og Landskabsudvalget i Aalborg Kommune.
hospital
Billedetekst: Foto: Aalborg Håndbold
Beskrivelse: Tennis

Tilbage i december 2021 anmodede By- og Landskabsudvalget i Aalborg Kommune om, at advokatfirmaet Horten skulle gå videre med en undersøgelse af flere udbygningsaftaler i kommunen. Denne undersøgelse er nu afsluttet og har fundet belæg for flere kritiske udbygningssager. Resultatet af undersøgelsen blev forelagt By- og Landskabsudvalget torsdag 24. marts 2022. Selve den supplerende advokatundersøgelse bliver delvist offentliggjort mandag 28. marts.

Supplerende undersøgelse

I forlængelse af afleveringen af advokatundersøgelsen vedrørende udbygningsaftaler af den 9. december 2021 blev Horten bedt om at gennemføre en supplerende undersøgelse, dels af sager der ikke indgik i advokatundersøgelsen, dels af retlige krav der ikke var omfattet af advokatundersøgelsen.

By- og Landskabsudvalget godkendte kommissorium af 20. december 2021 for opfølgning på advokatundersøgelsen, og på udvalgsmødet den 20. januar 2022 (punkt 16) godkendte By- og Landskabsudvalget, at den supplerende gennemgang blev skåret til, så den ikke omfattede sager, hvor eventuelle krav var forældede, og heller ikke omfattede sager, hvor der endnu ikke var indgået endelige (ubetingede) udbygningsaftaler.

I overensstemmelse med dette opdrag har Horten den 21. marts 2022 afleveret sin skriftlige afrapportering.

By- og Landskabsudvalget har på mødet 24. marts taget afrapporteringen på den supplerende undersøgelse af udbygningsaftaler fra Horten Advokatpartnerselskab til orientering. Udvalget har også godkendt at følge anbefalingerne fra Horten Advokatpartnerselskab i relation til, hvilke dele af den skriftlige afrapportering, der offentliggøres.

Det er vurderet, at der ikke er behov for yderligere personalemæssige initiativer, udover de initiativer, der er iværksat som følge af selve advokatundersøgelsen fra december 2021.

Offentliggørelse vil ske på Aalborg Kommunes hjemmeside mandag 28. marts.

Rådmand i By og Land Jan Nymark Thaysen siger om den supplerende undersøgelse:

“Jeg er glad for, at vi nu har fået gennemgået alle relevante sager, så vi kan få sat et endeligt punktum for undersøgelsen og få afsluttet det personalemæssige. Det er en trist sag – både for de involverede bygherrer og for forvaltningens medarbejdere. Nu skal vi videre. Der er gennemført kursusforløb i journaliserings- og notatpligt, og By- og Landskabsudvalget har den 17. februar 2022 godkendt et nyt administrationsgrundlag, som forvaltningen har taget i anvendelse”

Den supplerende undersøgelse har omfattet 21 udbygningsaftaler (fordelt på 22 lokalplansager). Horten har således foretaget en undersøgelse af 10 ikke tidligere undersøgte sager for så vidt angår planlovens § 21b, stk. 1. Derudover er der i 11 af de sager, der indgik i advokatundersøgelsen, også sket en undersøgelse af sagerne i forhold til planlovens § 21b, stk. 2 og 3.

På spørgsmålet om, hvorvidt udbygningsaftalerne i de 10 nye undersøgte sager er indgået på bygherres initiativ (planlovens §21b, stk. 1) vurderer Horten, at én sag er overvejende ikke-kritisk, fem sager er overvejende kritiske, og fire sager er kritiske. Dermed svarer det til mønstret fra advokatundersøgelsen i december 2021.

Der forestår – og er igangsat – et stort arbejde med opsamling af alle igangværende sager – det vil sige lokalplansager med udbygningsaftaler, der ikke er endeligt vedtaget.

For så vidt angår de afsluttede sager anbefaler Horten, at kommunen ikke af egen drift tilbagebetaler midler, grundejer har afholdt i henhold til udbygningsaftaler, der ikke er i overensstemmelse med Planlovens §21 b. Begrundelsen for dette er, at kommunen kun kan tilbagebetale, hvis der er et relativt sikkert grundlag for, at kommunen er retligt forpligtet hertil. Horten anbefaler derfor, at kommunen afventer eventuelle sager ved domstolene.

DEKLARATION
Alt. tekst:hospital
Titel:Thurin
Relaterede nyheder
Følg os på facebook
Regionale nyheder
Sider i Nordjylland
Brønderslev
Hjørring
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Thisted
Vesthimmerland
Læsø
Frederikshavn
Rebild
Bagsiden